557592f4cfbe376e350f955d png
Sorin Bocancea
Politolog
SORIN BOCANCEA (n. 1970) este doctor în filosofie (2006) și în știinţe politice (2008). În prezent, este Profesor doctor și Decan al Facultății de Ştiinţe Politice și Administrative a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Domeniile de interes: filosofie politică și studii europene. Printre lucrările publicate se numără: Cetatea lui Platon (Editura Institutul European, Iași, 2010) – lucrare ce a primit premiul Revistei Transilvania și premiul „Vasile Conta” al Academiei Române, 2012; Noi și postcomunismul (Editura Institutul European, Iași, 2012). A coordonat Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală (Editura Institutul European, Iași, 2013); De la presa studențească în comunism la presa postcomunistă (Editura Institutul European, Iași, 2014); Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală (Editura Adenium, Iași, 2015). A realizat, împreună cu Mircea Mureșan, lucrarea Așa ne-am petrecut Revoluția (Editura Institutul European, Iași, 2014).   A coordonat, împreună cu Daniel Șandru, volumele Mass-media și democrația în România postcomunistă (Editura Institutul European, Iași, ediția I în 2011 și ediția a II-a revăzută și adăugită, în 2013); Totalitarismul. De la origini la consecințe (Editura Institutul European, Iași, 2011); Zece exerciții de inginerie constituțională (Editura Institutul European, Iași, 2013). Este Director al revistei de științe politice Polis, Editor coordonator al revistei Timpul și Președinte al Institutului de Studiere a Ideologiilor.

Articole scrise de Sorin Bocancea