Ce aspecte am în vedere? Atât conţinutul programului axat pe relevarea marilor valori ale Renaşterii europene, inclusiv ale celei transilvănene – de această dată în compania acestei excelente, absolut savuroase formaţii instrumentale, Codex, cât şi natura sonorităţilor, omogenitatea tranparentă şi maleabilitatea acestora, aspecte care amintesc de perioada de glorie petrecută sub semnul înalt al artei maestrului!

Madrigale şi balade, chanson-uri şi lied-uri, genuri laice şi religioase, capodopere ale polifoniei corale din Pre-Renaştere, din Renaşterea propriu-zisă, muzică şi poezie datorată marilor maeştri ai timpului; …de la  Guillaume de Machaut, primul mare profesionist al epocii, de la suavitatea melodică pe care o întâlnim la Francesco Landini şi Claudin de Sermisy, şi până la capodoperele lui Giovanni Pierluigi da Palestrina şi Claudio Monteverdi, o întreagă epocă se arcuieşte în cântul Madrigal-iştilor noştri. Muzică din perioada elisabetană, creaţii din spaţiul spaniol romano-catolic, din cel al celebrei şcoli franco-flamande, şcoală care ridică nivelul profesionalismului european la uimitoare culmi ale artei, ale meşteşugului polifoniei, inclusiv poezia Pleiadei franceze… secole de muzică au fost revelate în valorile fundamentale ale artei cântului polifonic renascentist.

Formaţia instrumentală Codex, la Festivalul George Enescu 2015

Dar nu numai natura sonorităţilor; expresia poetică trebuie aprociată inclsiv în ce priveşte calitatea atent potrivită a dicţiunii în limbile latină, franceză, engleză, spaniolă şi germană… totul a fost asimilat, cântat şi comunicat temeinic, în afara ajutorului textului scris, drept punct de sprijin al momentului concertului.

Actuala conducătoare a formaţiei, tânărul maestru Anna Ungureanu, este muzicianul care dispune de statura profesionalismului ce se impune graţei unei prestanţe cu totul remarcabile; dispune de un tip de comunicare atent orientată în spaţiul culturii artei cântului cameral.

Desigur, pe lângă momentele savuroase, bine aranjate, ale dansurilor transilvane preluate de formaţia instrumentală  din celebrul Codex Caioni, dat fiind spaţiul artistic uriaş cuprins de recentul concert, aş fi consiiderat firesc ca programul să fi inclus şi exemple ale cântărilor bizantine de strană, aşa cum s-au rânduit acestea în spaţiul moldav sau în cel al Ţării Româneşti.

Ne putem rezerva aşteptările pentru o altă dată. Care cu siguranţă va sosi.

Madrigal-ul a entuziasmat publicul bucureştean!