Iese pentru trei zile din atmosfera rău-mirositoare de la sediu, creată de scandalurile din sânul instituṭiei, legate, în ultimă instanṭă, de felul în care ṣefa conclavului de înṭelepṭi ai audiovizualului înṭelege să slujească valorile legale, morale, intelectuale etc. ale acestei entităṭi publice, adică plătite din banii noṣtri.

Urmărită penal, dna Laura Georgescu va trebui să reziste în funcṭie până la alegerile prezidenṭiale, după care poate fi elegant sacrificată pe altarul corectitudinii politice. Ad majorem Dei gloriam!

Până atunci însă penala doamnă conduce probabil (nu ṣtim sigur, căci presei i s-a interzis accesul la eveniment) lucrările acestei reuniuni.

Dat fiind noul context european al evoluṭiei sale în spaṭiul public, m-am gândit că trebuie ajutată să se exprime ṣi în limba folosită la lucrările CERF, pentru a fi cunoscută integral.

Ii transmit distinsei doamne asigurarea că nu voi trece pe la casieria CNA, pentru traducerea aleselor sale texte.

„M-a forṭat jigodia de Georgică Severin să le dau lor cuvântul. Eu înnebunesc că tu mă pui, pe boul de Ghiṭă ṣi pe Romania TV, să-i acopar ṣi tu nu profiṭi de... aṣa. Inṭelegi ce-ṭi explic? Crezi că merge ceva legal în România? Vin ṣi te ṣantajez... Cum crezi că merge-n România? Merge ceva legal?”, spune Laura Georgescu

Să mă duc ṣi să zic: nu vă supăraṭi, uitaṭi am ṣi eu o lege. Pot să, la umbra ei, să-mi fac treaba? Nu. E, du-te dracu' atuncea! Vin ṣi te ṣantajez, ce vrei să fac?
Laura Georgescu.

„That mother fucker Georgica Severin forced me to pledge my word to them. I’m going crazy when you make me cover that dickhead Ghita and his tv station and you’re not taking advantage of... so. Do you get it? Do you think there’s anything legal in Romania? So I’m blackmailing you... Do you think there’s any other way in Romania? Is anything legal?

Should I go out and say: excuse me, I’ve got a law here. May I do my job under its umbrella? No. Then, fuck you!  I’m going to blackmail you. What do you want me to do?”

- Vă belesc! Ştiţi de ce, da? Vai, mimozelor!

- Da. De-aia vă belesc! Să moară mama că vă belesc! Cu bani. Vă iau din bani. Simplu!

- Trăi-v-ar! Sunteţi bolnavi... Cică sunteţi împotriva noastră. Doamne, trăi-v-ar! Sunteţi bolnavi! Trăi-v-ar! Dacă voi nu-nţelegeţi că noi aicea avem un demers comun.

- Îţi recunosc că sunt o vacă încălţată [...] Eu îţi recunosc ţie că sunt o vacă încălţată proastă.

- Nu, nu, vă rog frumos, doamnă!

- Avem o şefă care e şi nef...

 

- I’ll flay your butts! You know why, don’t you? You, delicates !

- Yes. That’s why I’m flaying your skinny butts! I’ll be damned if I don’t! The dough! I’ll cut your dough! Simple!

- Up yours! You’re sick…They say you’re against us. Holy fuck! You’re sick! Up yours! We have a common goal here and you don’t get it.

- I’m a stupid cow, you caught me out there! […] I’ll admit I’m a stupid cow.

- No, please, madam, don’t!

- And we’ve got a boss who’s craving for a fuck…

 

Ce credeṭi, merită această doamnă să-i plătim cheltuiala de mii de euro, pe care organizarea acestei reuniuni europene sigur a presupus-o?