În ce situaţii poţi apela la Avocatul Poporului. Cum se trimite o petiţie şi cum poţi obţine o audienţă

În ce situaţii poţi apela la Avocatul Poporului. Cum se trimite o petiţie şi cum poţi obţine o audienţă

Foto: Radio România Actualităţi

Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, care are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Orice persoană fizică se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului. La fel şi societăţile comerciale, asociaţiile şi orice alte persoane juridice. Condiţia este ca petiţia formulată să intre în competenţa instituţiei.

Mai exact, este vorba de petitiile care au ca obiect încălcarea drepturilor sau libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităţilor administraţiei publice sau prin actele administrative ale regiilor autonome.
 
Ce trebuie să cuprindă o petiţie adresată instituţiei Avocatul Poporului

Ca să fie validă petiţia trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile acesteia
- drepturile şi libertăţile încălcate
- autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză
- dovada întârzierii sau refuzului administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia.
 
Termenele în care te poţi adresa Avocatul Poporului
 
Petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele.
 
Cum poţi transmite o petiţie

Petiţiile se adresează instituţiei Avocatul Poporului în scris.
Acestea pot fi transmise prin:
- poştă
- poştă electronică (e-mail)
- fax

Petiţiile pot fi depuse personal sau prin mandatar, la Serviciul de registratură al instituţiei sau al Birourilor teritoriale. În cazul petiţiilor transmise instituţiei prin poşta electronică care nu conţin datele de identificare ale petiţionarului, acestea vor fi solicitate tot prin intermediul poştei electronice. În cazul în care datele de identificare solicitate nu sunt comunicate, petiţia va fi considerată anonimă.

În cazul în care cererea se depune prin mandatar, acesta va trebui să menţionaţi datele de identificare ale acestuia.

Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, acestuia i se poate încuviinţa să îşi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat cererea, care va fi consemnată de către persoana care asigură serviciul de audienţă sau dispecerat, după caz.
 
Unde poţi  transmite petiţia 

- pentru petiţiile trimise prin poştă si cele depuse personal: la sediul central sau la Birourile teritoriale ale Avocatului Poporului.
- pentru petiţiile trimise prin poştă electronică: petitii@avp.ro 
- pentru petiţiile transmise prin fax: 021 312 49 21
  
Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru

Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate să permită, fără nici o restricţie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale.
 
Aceeaşi obligaţie revine şi comandanţilor unităţilor militare, în privinţa persoanelor care îndeplinesc îndatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale.
 
Cum mă pot adresa instituţiei Avocatul Poporului?
1. în scris, prin poştă, poştă electronică (e-mail), fax, sau pot depune petiţii la serviciul de registratură al instituţiei sau al Birourilor teritoriale, personal sau prin mandatar
2. prin serviciul de dispecerat
3. direct, în cadrul programului de audienţe
Audienţele se acordă de personalul de specialitate, atât la sediul central, cât şi la Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului
Petiţionarii care solicită audienţă la un adjunct al Avocatului Poporului vor depune o cerere referitoare la problemele reclamate, urmând a li se comunica data la care adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienţă. După acordarea audienţei de către personalul de specialitate, persoanele nemulţumite pot solicita motivat acordarea de audienţe la adjunctul Avocatului Poporului specializat în problema sesizată.
Dacă, după parcurgerea procedurii menţionate mai sus, petiţionarii solicită audienţă la Avocatul Poporului, aceştia vor fi îndrumaţi să formuleze în scris o cerere motivată, urmând ca Avocatul Poporului să decidă asupra temeiniciei cererii şi acordării audienţei.
 

În cazul în care o persoană adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea vor fi conexate, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns, care să facă referire la toate petiţiile primite.
Petiţiile prin care se revine fără a se aduce noi dovezi, vor fi arhivate, fără a fi transmis un răspuns petiţionarului.
 
Unde poţi transmite petiţia

- pentru petiţiile trimise prin poştă si cele depuse personal: la sediul central sau la Birourile teritoriale ale Avocatului Poporului.
- pentru petiţiile trimise prin poştă electronică: petitii@avp.ro 
- pentru petiţiile transmise prin fax: 021 312 49 21


Ce petiţii nu intră în obiectul de activitate al instituţiei Avocatul Poporului

Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără motivare petiţiile privind:
- actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament
- actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor
- actele şi faptele Preşedintelui României
- actele şi faptele Curţii Constituţionale
- actele şi faptele preşedintelui Consiliului Legislativ
- actele şi faptele autorităţii judecătoreşti
- actele şi faptele Guvernului - cu excepţia legilor şi ordonanţelor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: