După trei luni de campanie de admitere, Psihologia, Informatica, Kinetoterapia şi motricitatea specială sunt cele trei programe de licenţă aflate în topul preferinţelor viitori studenţi care au ales ca parcursul lor educaţional să continue alături de Universitatea Spiru Haret. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă au putut participa absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat sau cu diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului.

Programul de licenţă Psihologie atrage în fiecare an un număr impresionant de candidaţi fiind una din specializările la care concurenţa este foarte mare. Acest domeniu capacitează în ultimii ani un număr tot mai mare de practicieni, existând încă o cerere reală de specialişti pe piaţa muncii. Facultatea de Psihologie de la Universitatea Spiru Haret a câştigat recunoaştere în rândul candidaţilor şi specialiştilor prin implicarea în conferinţe la nivel internaţional, dar mai ales prin seriozitatea demersului educaţional.

Un alt program de licenţă foarte căutat în oferta educaţională a Universităţii Spiru Haret a acestei campanii de admitere a fost Kinetoterapie şi motricitate specială din cadrul Facultăţii de Educaţiei Fizică şi Sport. În ultimii doi ani, acest program de studiu a câştigat un număr semnificativ de viitori absolvenţi, piaţa muncii oferind oportunităţi de carieră generoase din punct de vedere financiar şi nu numai. Calitatea actului educaţional organizat într-o programă riguroasă la nivelul facultăţii şi implicarea cadrelor didactice alături de studenţi într-un proces interactiv de invăţare au convins candidaţii ca această specializare de la Universitatea Spiru Haret să devină a doua opţiune pentru ei după universitatea de stat.

Poliţie Locală este un singurul program de licenţă de acest gen la nivel naţional care se găseşte doar în oferta Universităţii Spiru Haret în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative. Absolvenţii specializării Poliţie locală pot activa în piaţa muncii pe posturi precum: Poliţist local/comunitar, Facilitator de dezvoltare comunitară, Consilier în administraţia publică, Consultant în administraţia publică, Inspector de specialitate în administraţia publică.

Pentru admiterea din acest an, Colegiul Universitar Spiru Haret a pus la dispoziţia candidaţilor un număr total de 480 de locuri în Bucureşti pentru domeniile de studiu SANITAR, INFORMATICĂ, PRODUCŢIE MEDIA şi 240 de locuri în Craiova disponibile în domeniul SANITAR. Practica a demonstrat că pe piaţa muncii este o nevoie acută de specialişti în domeniul sanitar. De aceea, cel mai mare număr de înscrieri a fost înregistrat la programul de studii “Asistent Medical Generalist”. Prin obţinerea acestei calificări profesionale, viitorii asistenţi medicali generalişti pot profesa în cadrul mai multor unităţi medicale din sistemul de sănătate public şi privat.

Universitatea Spiru Haret şi Fundaţia România de Mâine au facilitat, timp de aproape 3 decenii, accesul tinerilor către educaţie. Astfel am devenit principala forţă în dezvoltarea capitalului uman, ca principală resursă a societăţii noastre în construirea României de Mâine. Un rol deosebit în succesul nostru îl are sinergia valorilor educaţionale, ştiinţifice şi culturale cu mediul antreprenorial naţional şi internaţional, pentru a asigura studenţilor noştri o pregătire relevantă pentru momentul în care vor face tranziţia între mediul academic şi cel profesional. Obiectivul nostru este să contribuim activ la dezvoltarea personală a studenţilor noştri, la formarea de lideri în domeniile în ascensiune de pe piaţa muncii, într-o lume aflată în permanentă schimbare, spune conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, Rectorul Universităţii Spiru Haret.

Activitatea Universităţii Spiru Haret în anul universitar 2018 – 2019 poate fi urmărită în timp real pe pagina de FB a Universităţii https://www.facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret/

sau pe cea a Colegiului https://www.facebook.com/ColegiulUniversitarSpiruHaret/.

Pentru un nou an universitar excepţional!