La patru zile după publicarea articolului nostru (aici) a apărut în Monitorul Oficial al României Hotărârea 481/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare- dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003. Pe scurt: drepturile salariale ale cercetătorilor în INCD-uri sunt condiţionate prin noul HG de „încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual“, printre altele.

Contextul în care apare acest HG este dat de vântul austerităţii care bate pe la Ministerul Cercetării, unde s-a executat după jumătate de an doar 26% din cel mai mic buget alocat cercetării în ultimii 10 ani (0,17% din PIB), rectificarea negativă bătând la uşă. Mai mult, se pare că vântul austerităţii bate şi pe la „case mari“, adică Academia Română, aşa cum reiese din comunicatul Asociaţiei Ad Astra de aici.

Revenind la texte de lege, faţă de Proiectul de Hotărâre de Guvern, disponibil pe pagina Ministerului Cercetării şi Inovării între Proiectele de acte normative iniţiate – dezbatere publică, in varianta publicată în MO apare următoarea modificare/adăugare:

La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Acordarea drepturilor de natură salarială prevăzute în contractul colectiv de muncă al institutului naţional se face pe baza evaluării individuale anuale a performanţelor personalului şi cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli.“

Să nu uităm că, atunci când au dat concurs, DGi au prezentat o ofertă managerială în care au explicat cum vor creşte INCD-urile patriei şi cum vor lupta d-lor pentru asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcţionări a acestora. Iar din articolul nostru precedent a rezultat că unii DGi primesc bonus de până la 12 salarii brute, ca urmare a performanţelor manageriale.

Lăsând la o parte obligaţiile asumate ale DGi, îi rugăm pe guvernanţi să ne explice „cum se pupă“ acest articol cu Legea Muncii unde scrie aşa:

Art. 40

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă (CCM) aplicabil şi din contractele individuale de muncă (CIM).

Art. 41

(1) CIM-ul poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a CIM este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod; (n.r., iar prevederile unui HG ca cel de mai sus nu bat legea)

(3) Modificarea CIM se referă la oricare dintre următoarele elemente:

e) salariul.

Să nu uităm, de asemenea, că INCD-ul nu poate suspenda unilateral CIM-urile după bunul plac, ci doar în condiţiile prevăzute în Codul Muncii (Art. 50).

Deci, care este procedura prin care se poate diminua legal salariul cercetătorilor, fără acordul acestora, pentru „încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual“? Şi dacă tot suntem aici: câţi DGi au avut salariul diminuat ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor din contractul de management? Că de prime am auzit deja. Şi câţi miniştri ai Cercetării şi-au asumat faptul că salariile din INCD-uri depind în cea mai mare măsură de competiţiile de proiecte lansate la nivel naţional, în prezent asistând la o adevărată penurie în aceste sens. Iar de Programul Nucleu să nu ne ziceţi, că doar ne porniţi...