Începând cu 8 mai, părinţii îşi pot reînscrie copiii la grădiniţă

Începând cu 8 mai, părinţii îşi pot reînscrie copiii la grădiniţă

Înscrierea copiilor nou-veniţi la grădiniţă începe pe 22 mai

Procedurile de reînscriere a copiilor înmatriculaţi deja în învăţământul preşcolar încep pe 8 mai, iar din 22 mai, părinţii îşi pot înscrie la grădiniţă copiii nou-veniţi în sistem, a anunţat Ministerul Educaţiei. Procesul va fi unul cât mai transparent.

Ştiri pe aceeaşi temă

De pe 8 mai, copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani pot fi reînscrişi pentru anul şcolar 2017-2018 la grădiniţa pe care au frecventat-o în anul anterior, iar pentru copiii nou-veniţi în sistem, înscrierile se vor derula începând cu 22 mai. 

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare grupelor de vârstă: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 2 şi 3 ani). Orarul înscrierilor şi reînscrierilor va fi stabilit de fiecare unitate de învăţământ în parte şi va fi afişat la loc vizibil, în fiecare grădiniţă şi online. 

Transparenţă în procesul de reînscriere/ înscriere în învăţământul preşcolar

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât cel al locurilor libere, conducerile grădiniţelor vor face partajarea pe baza criteriilor generale şi specifice cumulate de fiecare copil. Mai exact, prioritari vor fi copiii care deţin documente care dovedesc că este orfan de unul sau ambii părinţi, certificat medical de încadrare în grad de handicap şi cei care au un fraţi sau surori înmatriculaţi în unitatea de învăţământ respectivă. Criteriile de departajare specifice nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. 
 
Grădiniţele trebuie să publice lista criteriilor de departajare, alături de informaţii despre capacitatea instituţiei şi numărul de locuri aprobate pe grupe de vârstă, dar şi numărul de copii reînscrişi sau înscrişi în fiecare an. De asemenea, unităţile de învăţământ preşcolar au obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenţia pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).
 
citeste totul despre: