Preţul gazelor pe o piaţă liberalizată este o rezultantă unitară a valorii de piaţă ce reprezintă suma pentru care o cantitate poate fi schimbată la o dată, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie echilibrată, după un marketing adecvat, în care fiecare parte acţionează în cunoştinţă de cauză (informat), prudent şi fără constrângeri.

Liberalizarea pieţei de gaze presupune eliminarea poziţiei oligopoliste, a firmelor care acţionează pe piaţa de gaze, eliminându-se posibilitatea de a influenţa preţul gazelor, dar necesită şi un mod de informare adecvată a cumpărătorului. Cumpărătorii din România, au puţine surse de informare privind evoluţia pieţei de gaze sub aspect cantitativ şi al preţului. Lipsa informaţiei la nivelul cumpărătorilor, dă posibilitatea vânzătorilor să introducă şi să menţină preţuri diferite pentru oferte similare de gaze.

Paşii importanţi făcuţi de România, permit iniţierea unor analize, care să ne permită să prognozăm o tendinţă a preţului gazelor naturale pentru perioada următoare. Tranzacţiile realizate în România, sunt puţine, ceea ce face ca gradul de încredere asupra tendinţelor să fie încă mic şi erorile prognozelor ridicate. Se impune totuşi apariţia de publicaţii care să lanseze astfel de tendinţe pentru a veni în întâmpinarea cumpărătorilor şi dezvoltarea pieţei de gaze.

În acest context Asociaţia Energia Inteligentă a lansat în premieră în România, primul număr al Buletinului Trimestrial - Preţul Gazelor Naturale – al cărui scop este prezentarea istoricului preţului tranzacţiilor din România pe piaţa en gros şi en detail, tendinţele acestor preţuri stabilite pe baza tranzacţiilor, cu livrare în lunile viitoare pentru anumite surse de gaze, preţuri ale gazelor- istoric şi tendinţe pe plan eruopean şi mondial.

Analizând datele din Buletinul Preţul Gazelor Naturale, observăm că pentru Q4 2017, preţul gazelor pe piaţa en-gros din România, pentru producţia internă, prezintă o tendinţă crescătoare de cca. 6%, faţă de preţul gazelor din lunile de vară. În Q4 alături de sursele de gaze din producţia internă, vom avea şi cantităţi de gaze din înmagazinare şi din import. Tranzacţiile realizate cu gaze din depozitele de înmagazinare cu livrare în Q4 2017 şi tendinţa preţului mediu al gazelor din import, va aduce o creştere a preţului mediu a gazelor livrate pe piaţa en gros în Q4 2017 cu cca. 9%, faţă de lunile de vară.

Tendinţa de creştere a preţului gazelor pe pieţele en gros în Q4 2017, faţă de preţul gazelor din lunile de vară, o regăsim şi pe alte pieţe en-gros, astfel: CEGH Viena (cca. 5%) şi NYMEX New York (cca.6%).