Având în vedere incoerenţa şi lipsa de orizont, privind unul dintre cele mai importante acte normative care poate asigura funcţionarea pieţei de gaze din România – Codul reţelei – Asociaţia Energa Inteligentă se constituie Parte Civică împotriva incompetenţei. Asociaţia Energia Inteligentă, în cadrul  proiectului de ţară intitulat Punct şi de la capăt pe piaţa gazelor în 10 paşi, a hotărât pe data de 28 februarie 2018, cu ocazia Mesei Rotunde organizată de Asociaţia Energia Inteligentă împreună cu Publicaţia Energy-Center.ro cu tema: “Putem avea un preţ corect la gaze naturale doar cu un Cod de Reţea obiectiv şi o piaţă funcţională“, lansarea Iniţiativei Civice pentru rescrierea Codului reţelei de transport gaze naturale. Ultima experienţă asupra acestui subiect, eşecul unei dezbaterii, arată că singura cale de a evita blocarea pieţei de gaze, ca şi evitarea a nenumărate procese în instanţă este Initiativa Civică.
 

Codul reţelei de transport, pe lângă lipsa funcţionalităţii sale, creează şi o problemă în relaţia România – UE, aceasta din urmă considerând că România încă nu are o piaţa de gaze funcţionale. Pentru a asigura UE de transpunerea legislaţiei europene şi asigurarea funcţionalităţii elementelor de piaţă a gazelor se impune realizarea Codului de reţea a sistemului de transport în interiorul unui pachet mai larg, pe care l-am intitulat Codul pieţei de gaze, care alături de Codul reţelei de transport trebuie să cuprindă: Codul de tranzacţionare, Codul reţelei de distribuţie, Codul reţelei din amonte de SNT, Codul reţelei de branşamente multiplu de consumatori, Codul sistemelor de înmagazinare şi Codul sitemelor de transport adiacente.

Aplicabilitatea Codului reţelei de transport (cât şi a viitorului Cod al pieţei de gaze) trebuie să ia în considerare câteva din principii importante, pe care Asociaţia Energia Inteligenta le promovează încă de la înfiinţarea ei:

 • separarea contractării capacităţii de intrare, de capacitatea de ieşire;
   
 • capacitatea de intrare contractată exclusiv de partenerul de sistem sau de împuternicitul acestuia (producător, operator de înmagazinare, importatorul intern);
   
 • capacitatea de ieşire se poate realiza de către orice partener de sistem;
   
 • tranzacţionarea cantităţilor se va face exclusiv în Punctul Virtual de Transport (PVT) după introducerea gazelor în SNT şi înainte de livrarea către Sistemele de Distribuţie din SNT. Pentru gazele în care în circuitul fizic nu se interpune SNT, sunt necesare definirea a altor tipuri de Puncte de Tranzacţionare, în sistemele de distribuţie, în conductele de transport regionale sau locale, în conductele din amonte etc.;
   
 • asigurarea excepţiei legale, privind permisiunea persoanelor fizice sau juridice de a tranzacţiona dezechilibre intraday şi expost, fără a deţine licenţă comercială, prin intermediul introducerii în Legea Gazelor a Titlurilor de Schimb;
   
 • înfiinţarea unui Operator de Piaţă Gaze, independent de activitatea de transport, organizat ca societate comercială, licenţiat de ANRE şi cu activitate reglementată, care va avea exclusiv rol de contraparte în tranzacţii, fără a putea deveni proprietar pe gazele tranzacţionate, respectiv care va beneficia de profit 0 din această activitate. Astfel, se asigură echidistanţa între UR şi OST, şi există posibilitatea sancţionării şi a OST atunci când introduce dezechilibre în SNT, respectiv plata către alţi UR a gazelor consumate de OST şi neprimite de UR.
   

Asociaţia Energia Inteligentă va supune discuţiei publice un set de principii pentru Codul Pieţei de Gaze din România şi va organiza întâlniri periodice cu participanţii la piaţa de gaze sub forma unor Mese Rotunde, unde se vor dezbate documentele supuse discuţiei publice alături de invitaţi din ţară şi străinătate:

Formarea pieţei gazelor naturale în România
19 Aprilie 2018, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str. Ioan Ghica, nr. 4
Invitat Aura Sabadus – Editor, Turkish Energy Hub Daily, Agenţia de presă ICIS Londra

Regândirea activităţii de proiectare-execuţie-exploatare a obiectivelor din sectorul gazier ca o acţiune destinată stimulării tranzacţiilor
21 Mai 2018, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str. Ioan Ghica, nr. 4
Invitat Flavius Dordea – expert tehnic gaze naturale

Scăderea/creşterea preţului gazelor prin restructurarea sectorului gazelor naturale
26 Septembrie 2018,  Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str. Ioan Ghica, nr. 4
Invitat Sorin Elisei – expert în energie

Reducerea sărăciei energetice în România
11 Octombrie 2018, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str. Ioan Ghica, nr. 4
Invitat Corina Murafa – expert sărăcie energetică

Material apărut şi pe www.asociatiaenergiainteligenta.ro