Românii vor beneficia mai uşor de asigurări sociale, inclusiv pensia la limită de vârstă: Platforma informatică paneuropeană este funcţională

0
Publicat:
Ultima actualizare:
computer platforma informatica baza de date online maini calculator

Casa Naţională de Pensii Publice anunţă că, începând din luna decembrie 2020, platforma informatică paneuropeană EESSI (Schimbul Electronic de Informaţii privind Securitatea Socială) a devenit operaţională în România.

„În calitate de coordonator al proiectului ESSIR - Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România - finanţat prin Programul CEF TELECOM 2016 de Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele a Comisiei Europene (INEA), Casa Naţională de Pensii Publice anunţă că, începând din luna decembrie 2020, platforma informatică paneuropeană EESSI (Schimbul Electronic de Informaţii privind Securitatea Socială) a devenit operaţională în România”, a informat Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Prin adoptarea EESSI, obligatorie pentru toate statele membre, este înlocuită comunicarea pe suport hârtie între peste 10.000 de instituţii competente din 32 de state membre UE şi SEE, astfel încât cetăţenii şi companiile vor beneficia de servicii mai rapide, mai bune şi mai puţin costisitoare în domeniul asigurărilor sociale (prestaţii de boală, maternitate şi paternitate echivalente; prestaţii de pensii pentru limită de vârstă, de pre-pensionare şi invaliditate; prestaţii de urmaş şi ajutoarele de deces; prestaţii de şomaj; prestaţii familiale; prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale).

De asemenea, aceasta contribuie la mobilitatea persoanelor şi la îmbunătăţirea activităţilor în domeniu ale statelor membre.

Valoarea proiectului: 1.106.861euro

Activităţi principale:

  • Elaborarea strategiilor instituţionale şi a Planului Naţional privind implementarea sistemului informatic EESSI la nivelul instituţiilor competente în domeniul securităţii sociale în România, respectiv CNPP, CNAS, ANPIS, ANOFM şi instituţiile subordonate acestora,
  • Proiectarea şi testarea infrastructurii hardware şi software necesară funcţionării punctelor de acces din instituţiile competente în domeniul securităţii sociale,
  • Instruirea a 400 de persoane din cele 4 instituţii partenere.

Astfel, prin proiectul ESSIR, odată cu proiectarea şi dezvoltarea infrastructurii hardware şi software necesară componentei naţionale şi testarea conectării acesteia la sistemul central, prin planificare strategică şi instruirea utilizatorilor, între instituţiile române CNPP, CNAS, ANPIS, ANOFM şi omoloagele lor din UE şi SEE, corespondenţa se poate derula exclusiv electronic pentru un prim lot de cazuri de utilizare (BUC) iar începând cu data de 1 februarie 2021 li se vor adăuga, treptat, alte cazuri până la trecerea în funcţiune a tuturor celor 99 de cazuri de utilizare derulate de instituţiile competente EESSI.

Comisia Europeană: Normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială îndeamnă statele membre să implementeze cele mai recente tehnologii pentru a schimba, accesa şi prelucra datele necesare pentru aplicarea acestor norme şi să pună la dispoziţia persoanelor mobile servicii uşor de utilizat. 

Datorită schimbului electronic transfrontalier de informaţii privind securitatea socială, instituţiile naţionale sunt în măsură să prelucreze mai rapid şi mai eficient cererile de prestaţii de securitate socială ale cetăţenilor mobili (cum ar fi indemnizaţiile de şomaj, rambursarea costurilor de asistenţă medicală, prestaţiile familiale sau pensia).

Aceste dispoziţii sunt în conformitate cu strategia digitală a Comisiei care stabileşte obiectivele şi măsurile menite să contribuie la transformarea digitală a administraţiilor publice, să realizeze interoperabilitatea transfrontalieră şi să faciliteze interacţiunea cu cetăţenii.

Schimbul electronic de informaţii în materie de securitate socială (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI)

EESSI este un sistem informatic care ajută instituţiile de securitate socială din UE să facă schimb de informaţii privind legislaţia aplicabilă, cazurile de îmbolnăvire, bolile profesionale şi accidentele la locul de muncă, pensiile, şomajul şi prestaţiile familiale mai rapid şi sigur, în conformitate cu normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Înainte, aceste informaţii erau comunicate prin formulare tipărite. Pe măsură ce statele membre implementează EESSI, aceste informaţii sunt comunicate pe cale electronică.

Cum funcţionează EESSI

Toate comunicările între instituţiile naţionale în ceea ce priveşte dosarele transfrontaliere în materie de securitate socială se efectuează prin intermediul EESSI: instituţiile de securitate socială fac schimb de documente electronice structurate şi vor urma proceduri stabilite de comun acord. Aceste documente sunt direcţionate prin EESSI către instituţiile competente din celelalte state membre.

Pentru a identifica ţara de destinaţie a acestor documente, angajaţii instituţiilor de securitate socială au acces la o bază de date a instituţiilor naţionale.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite