Precizări ANAF privind Declaraţia Unică. Care este termenul limită, modalitatea de depunere şi cine trebuie să o completeze

0
0

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a făcut luni contribuabililor privind termenul limită de depunere a Declaraţiei Unice, cât şi a modalităţilor de depunere a acesteia.

Astfel, potrivit ANAF, Declaraţia unică se depune până la data de 25 mai 2020, formularul fiind utilizat atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât şi pentru estimarea obligaţiilor datorate pentru anul 2020.

Declaraţia unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România, din: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum şi venituri din alte surse (de exemplu: câştiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă).

Declaraţia unică se depune şi de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Declaraţia unică se depune astfel:

    a)  în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz)

    b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

    - prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);

    - pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

   

Pentru completarea si depunerea declaraţiei unice, contribuabilii pot solicita asistenţă telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la numărul 0314039160, sau la sediul unităţilor fiscale pentru completarea şi depunerea declaraţiei, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziţia contribuabililor în acest scop.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite