Modificări importante privind pensiile de stat. Cine poate cumpăra vechimea în muncă

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Muncii a publicat în dezbatere publică, până la data de 20 august, un proiect de Ordonanță de Urgență privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice.

Casa de pensii
Românii vor putea cumpăra vechime în muncă până la finalul anului viitor

Documentul este structurat pe două segmente, unul privind locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, și un al doilea referitor la posibilitatea cumpărării vechimii în muncă necesară pensionării pentru limita de vârstă, termenul fiind prelungit până la data de 31 decembrie 2024.

Astfel, în cazul locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă se propune prelungirea avizelor până la data de 01.09.2023. Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă pentru care au fost emise pentru încadrarea în condiții deosebite de muncă, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4%.

În ce privește cumpărarea vechimii în muncă necesară pensionării la limita de vârstă, proiectul de act normativ propune prelungirea termenului până la data de 31 decembrie 2024, timp în care persoanele fizice pot încheia un contract de asigurare cu Casele de Pensii.

Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024.

Cine poate cumpăra vechimea în muncă

Cetăţenii români din ţară sau din străinătate care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost asiguraţi sau nu au avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 decembrie 2024, un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului.

Solicitantul trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din ţară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială.

Contractul de asigurare socială reprezintă asigurarea în sistemul public de pensii, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă și se încheie în formă scrisă între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

La încheierea contractului de asigurare socială, asiguratul va completa o declaraţie, conform modelului prevăzut de lege, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte condiţiile cumulative, conform legii.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Cât costă un an de vechime în muncă

Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuţie potrivit Codului Fiscal este de 25 % în anul 2023.

Cum de la 1 ianuarie 2023 salariul minim brut pe țară este de 3.000 de lei, contribuția lunară la sistemul public de pensii crește de la 638 lei cât era în 2022, la 750 lei în 2023. În cazul în care salariul minim va fi majorat în septembrie la suma de 3.300 lei, așa cum s-au angajat guvernanții, contribuția lunară va fi de 825 de lei.

Astfel, la un salariu de 3.000 de lei contribuția la sistemul public de pensii va fi de 9.000 de lei , iar dacă se majorează de la 1 septembrie la 3.300 lei, contribuția anuală va fi de 6.000 lei plus 3.300 lei, adică 9.300 lei.

Ce documente sunt necesare la cumpărarea vechimii

Pentru înregistrarea unui contract de asigurare socială, persoanele fizice trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, desemnat prin procura specială, la sediul Casei de Pensii unde își au domiciliul, cu cartea de identitate în original și copie.

Documente necesare: Carte de identitate original + copie; Dosar carton cu șină; Formular deschidere contract în două exemplare; Declarație protecție date; Declarație pe propria răspundere.

În cazul cetățenilor străini cu domiciliul în alt stat – pașaportul sau orice alt document emis de statul al cărui cetățean este, prin care se face dovada identității persoanei și a cetățeniei.

Totodată se propune modificarea OUG 90/2021, care a permis angajarea de personal suplimentar în Casele de Pensii pentru recalcularea pensiilor publice – în sensul că termenul de încadrare se prelungeşte până la data de 31 august 2024. Prelungirea termenului de încadrare este necesară având în vedere angajamentele asumate privind digitalizarea integrală a dosarelor de pensii, în număr de aproximativ 5 milioane de dosare de pensii aflate în plată, precum și necesitatea actualizării datelor acestor dosare din sistemele existente, în scopul obținerii unor baze de date robuste, de încredere și actuale, ca fundament al oricăror proiecte și planuri de digitalizare ulterioară.

Care este vechimea necesară pensionării

Potrivit legislației actuale, bărbații se pot pensiona la limita de vârstă la 65 de ani, iar femeile de la 63 de ani din 2030 și puțin peste 62 de ani în prezent.

Pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) sunt prevăzute condițiile în care angajații se pot pensiona anticipat și numărul de ani de contribuție pe care trebuie să îl aibă.

Astfel, potrivit legii, toate persoanele care se pensionează la limita de vârstă trebuie să aibă un stagiu de cotizare de minimum 15 ani, în cazul pensiei anticipate stagiul minim de cotizare trebuie să fie de cel puțin 43 de ani, iar în cazul pensiei anticipate parțial (care se penalizează cu până la 30%) stagiul minim de cotizare trebuie să fie între 35 ani și 43 de ani.

Pensia pentru limită de vârstă - documentele necesare

Documentele necesare înscrierii la pensia pentru limită de vârstă:

- cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

- carnetul de muncă (original şi copie);

- carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

- carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

- actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

- livretul militar (original şi copie);

- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

- adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

- procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

- acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite