Furnizorii de comunicaţii electronice, obligaţi să acorde despăgubiri clienților. Ce măsuri anunță ANCOM

0
Publicat:

Furnizorii de comunicaţii electronice ar putea fi obligaţi să acorde despăgubiri utilizatorilor finali dacă nu respectă obligaţiile prevăzute în cadrul procesului de portabilitate a numerelor de telefonie, este una dintre noile reglementări adoptate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

ANCOM a adoptat noi reglementări în domeniul comunicaţiilor, Foto: ANCOM
ANCOM a adoptat noi reglementări în domeniul comunicaţiilor, Foto: ANCOM

ANCOM a organizat, în ultimele două zile, două reuniuni ale Consiliului Consultativ pentru a discuta o serie de proiecte de decizii care actualizează legislația secundară din domeniul comunicațiilor electronice.

Revizuirea acestor reglementări secundare este necesară pentru punerea în acord cu prevederile actuale ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, așa cum a fost aceasta modificată și completată prin Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice.”, arată Autoritatea.

Resursele de numerotație și portabilitatea numerelor

În ceea ce privește proiectul deciziei ANCOM pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație, principalele modificări adoptate se referă la punerea la dispoziție, în Planul național de numerotație, a unei serii de numere nongeografice care pot fi utilizate pentru furnizarea de servicii care se realizează prin transferul automat al datelor între echipamente și sau aplicații (machine-to-machine), pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Totodată, ca urmare a experienței dobândite în timp de către Autoritate în ceea ce privește administrarea și gestionarea resurselor de numerotație, au fost luate o serie de măsuri de simplificare de ordin administrativ / procedural.

În domeniul portabilității numerelor au fost adoptate măsuri care vizează acordarea de despăgubiri în cazul nerespectării de către furnizori a unor obligații pe care le au în cadrul procesului de portare, extinderea perioadei în care abonatul beneficiază de dreptul de portare, eliminarea posibilității de a percepe tarife de portare de către furnizorii acceptori, modalitatea de depunere a cererii de portare prin mijloace de comunicare la distanță, asignarea numerelor temporare și modalitatea de realizare a informării utilizatorilor finali.

Obligațiile de informare a utilizatorilor finali

Potrivit ANCOM, proiectul de decizie adoptat stabilește obligații în sarcina furnizorilor cu privire la informațiile care trebuie puse la dispoziția utilizatorilor finali pentru ca aceștia să poată lua decizii în cunoștință de cauză, informațiile minime care trebuie incluse în facturile detaliate emise utilizatorilor, formatul și modalitățile de transmitere a notificării privind intenția furnizorilor de a modifica unilateral contractul.

De asemenea, decizia stabilește regulile de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la transferul de la un furnizor de servicii de acces la internet la punct fix la altul si al nerespectării programărilor stabilite în vederea instalării, respectiv remedierii și restabilirii serviciului de acces la internet la punct fix în cadrul procesului de transfer.

Reglementarile dedicate persoanelor cu dizabilități

Cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de comunicații electronice, decizia cuprinde o serie de măsuri pentru creșterea gradului de informare a acestora, prin intermediul unor modalități specifice nevoilor lor.

Totodată, ținând cont de necesitatea adaptării pachetelor tarifare existente pe piață la specificul de consum al persoanelor cu dizabilități vizuale, respectiv auditive și/sau de vorbire, ANCOM a adoptat două configurații de pachete de servicii ce conțin un nivel minim de unități de consum, la tarife maxime recomandate a fi percepute de către furnizori.

Regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice

ANCOM mai arată că notificarea intenției de furnizare de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului este limitată la o notificare cu titlu declarativ, iar procedura de autorizare generală a fost simplificată ținând seama de abordările europene în materie, simplificarea condițiilor la nivelul administrației publice centrale, procesul de digitalizare a societății și, nu în ultimul rând, de experiența acumulată de Autoritate ca urmare a aplicării actualelor norme legale.

Astfel, având în vedere modelul unic european de notificare a intenției de a furniza rețele publice de comunicații electronice ori servicii de comunicații electronice destinate publicului, a fost adoptat un nou formular-tip de notificare.

Acesta conţine informaţiile necesare în vederea identificării solicitantului şi asigurării unei comunicări facile între acesta şi Autoritate, dar şi noua clasificare a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, împreună cu setul de informaţii necesare realizării unei descrieri succinte a reţelei sau serviciului pentru care se solicită autorizarea. De asemenea, au fost adoptate modificări de structură precum şi de conţinut la Autorizaţia generală pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, ca urmare a stabilirii, în acord cu legislaţia primară, a unor condiţii exhaustive care vizează furnizarea de reţele şi/sau de servicii de comunicaţii electronice, cu excepţia serviciilor de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere", menţionează sursa citată.

Reprezentanţii ANCOM subliniază că adoptarea noului formular de notificare determină actualizarea informaţiilor referitoare la reţele şi servicii de către toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

ANCOM va trimite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Deciziei, fiecărui furnizor, prin mijloace electronice, încadrarea, potrivit noului formular-tip al notificării, a tuturor tipurilor de reţele şi de servicii notificate Autorităţii de către respectivul furnizor anterior intrării în vigoare a prezentei decizii.

În măsura în care sunt necesare modificări cu privire la încadrarea astfel realizată de către arbitrul telecom, fiecare furnizor are obligaţia de a completa în mod corespunzător şi de a transmite formularul-tip al notificării către ANCOM, până la data de 31 mai 2023, în caz contrar încadrarea comunicată de Autoritate furnizorului în cauză urmând a fi validată ca atare.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite