Finanţele continuă anumite măsuri de sprijin: Scutire de impozit pentru HoReCa. Impozitul pe clădiri poate fi redus

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Finanţelor prelungeşte o serie de măsuri fiscale adoptate pentru susţinerea conformării la plată şi menţinerea lichidităţilor financiare pentru revitalizarea activităţii contribuabililor, printre care scutirea de impozit pentru HoReCa şi prelungirea perioadei până la care primăriile pot hotărî reducerea impozitului pe clădiri.

Ministerul Finanţelor Publice propune, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă, scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi datorat de operatorii economici care desfăşoară activitate în domeniul HoReCa pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului 2020, având în vedere faptul că impozitul specific datorat este stabilit în funcţie de indicatori cantitativi privind suprafaţa aferentă locaţiei, numărul unităţilor de cazare, sezonalitate, rangul localităţii etc. şi nu în funcţie de veniturile realizate. Contribuabilii care datorează acest impozit vor recalcula impozitul datorat pentru anul 2020, în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obţinut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile rămase până la sfârsitul anului 2020 şi a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020, precum şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parţial, ca urmare a stării de urgenţă, după caz. Contribuabilii care au depus declaraţia fără aplicarea noii măsuri, au posibilitatea depunerii unei declaraţii rectificative, având în vedere faptul că primul termen de plată a impozitului specific aferent semestrului I este 25 octombrie 2020.

Pentru acordarea posibilităţii autorităţilor publice locale de a adopta hotărâri privind reducerea impozitului pe clădiri sau scutirii de la plata taxei pe clădiri, se propune:

Stabilirea termenului de 2 decembrie 2020 până la care autorităţile publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu până la 50% şi a scutirii de la plata taxei lunare pe clădiri;

Stabilirea termenului de 21 decembrie 2020 până la care proprietarii clădirilor, respectiv concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a acestor facilităţi.

Totodată, actul normativ prevede suspendarea cu aproape trei luni a aplicării sancţiunii prevăzută de lege pentru nerespectarea obligaţiei operatorilor economici de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, pentru a permite distribuitorilor autorizaţi să dezvolte softul, să îl testeze, să obţină supliment de aviz tehnic la ICI Bucureşti şi respectiv să îl implementeze în aparatele de marcat.

Beneficiarii măsurii sunt operatorii economici din categoria marilor contribuabili, care au fost în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia de conectare a aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF, până la data de 30 septembrie 2020, din motive neimputabile lor.

Avantajul măsurii propuse este reprezentat de evitarea afectării grave a activităţii economice a operatorilor economici din categoria marilor contribuabili şi oferirea unui interval de timp rezonabil care permite participanţilor la procesul de conectare a aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF să parcurgă toate etapele premergătoare, necesare realizării acestuia.

De asemenea, actul normativ amână până la 31 martie 2021 termenul pentru depunerea notificării privind intenţia de restructurare a obligaţiilor fiscale, şi până la 30 iunie 2021 termenul pentru depunerea cererii de restructurare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite