Deficitul bugetar a ajuns la 3,35% din PIB după primele opt luni ale anului

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Execuţia bugetului general consolidate, în primele opt luni ale anului, s-a încheiat cu un deficit de 39,36 mld lei (3,35% din PIB) în scădere, faţă de deficitul de 54,77 mld lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020, arată datele transmise de Ministerul Finanţelor.

Potrivit sursei citate, această evoluţie pozitivă a fost determinată de:

- creşterea veniturilor bugetare cu 1,42 puncte procentuale din PIB (an/an), influenţată în principal de avansul încasărilor din TVA şi fonduri europene;

- reducerea cheltuielilor bugetare cu 0,42 puncte procentuale din PIB (an/an), ca urmare a diminuării ponderii cheltuielilor cu salariile în PIB.

Totodată, în perioada ianuarie-august 2021 cheltuielile de investiţii au fost cu 6,08 miliarde lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,77 miliarde lei (15,85 miliarde lei, respectiv 1,3% din PIB).

Veniturile bugetului general consolidat

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 240,81 mld lei în primele opt luni ale anului 2021, cu 19,6% peste nivelul încasat în aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Acest avans a fost influenţat atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut – ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificaţii şi scutiri), cât şi de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parţială a unor categorii de venituri (TVA, contribuţii de asigurări, impozit pe venit şi profit). 

Totodată, cele mai însemnate creşteri nominale se remarcă în cazul TVA, contribuţii de asigurări şi fonduri europene.

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 18,78 mld lei în perioada ian-aug 2021, consemnând o creştere de 15,7% (an/an), susţinută de sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+46,7%), impozitul pe dividende (+31,4%), respectiv Declaraţia unică (+20,8%).

Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 11,1%, înregistrând o dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%.

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 83,78 mld lei în primele opt luni ale anului 2021, în creştere cu 13,7% (an/an). 

Încasările din impozitul pe profit au însumat 13,32 mld lei în ian-aug 2021, în creştere cu 26,6% (an/an). 

Încasările nete din TVA au înregistrat 49,60 mld lei în primele opt luni ale anului curent, în creştere cu 41,2% (an/an). În acelaşi timp, restituirile de TVA au însumat 16,54 mld lei în perioada analizată, cu 7,4% peste nivelul înregistrat în ian-aug 2020. 

Evoluţia încasărilor din TVA a fost influenţată de baza redusă aferentă anului trecut – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, recuperarea parţială a TVA amânat la plată în 2020, respectiv redresarea bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 22,50 mld lei în ian-aug 2021, în creştere cu 16,6% (an/an.

Veniturile nefiscale au însumat 18,55 mld lei în ian-aug 2021, înregistrând o creştere de 1,5% (an/an), susţinută şi de dinamica veniturilor din dividende (+5,4% an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 17,41 mld lei în primele opt luni ale anului 2021, în creştere cu 30,8% faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 280,16 mld lei au crescut în termeni nominali cu 9,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Pe primele opt luni ale anului 2021 cheltuielile de investiţii au fost cu 6,08 mld lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,77 mld lei.

Cheltuielile de personal au însumat 73,95 mld lei, în creştere cu 2,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 6,3% din PIB, cu 0,5 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. 

Din total cheltuielilor de personal, plăţile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 71,73 milioane lei, precum şi alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicaţi în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1.763,41 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii  au fost 37,38 mld lei, în creştere cu 8,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 99,5 mld lei în creştere cu 9,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. 

De asemenea, se reflectă şi majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum şi majorările privind alocaţiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum şi cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, se continuă plăţile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. 

Astfel, până la sfârşitul lunii august, s-au plătit pe măsuri active 1.580,35 mil lei, respectiv 606,8 mil lei pentru îndemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, 190,71 milioane lei pentru îndemnizaţii acordate pentru alţi profesionişti şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 353,38 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părţi a salariului brut al angajaţilor menţinuţi în muncă, 54,51 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum şi 374,95 milioane lei îndemnizaţii acordate pe perioada reducerii temporare a activităţii pentru profesionişti precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continuă decontările îndemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăţi restante aferente acestora, astfel că la sfârşitul lunii august plăţile au fost de 2.761,23 milioane lei.

Cheltuielile cu subvenţiile  au fost de 4,25 mld lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenţii pentru transportul călătorilor, precum şi pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 30,19 mld lei, în creştere cu 25,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 24,11 mld lei. 

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 187,12 milioane lei pentru achiziţionarea de produse – stocuri de urgenţă medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite