Cum pierde Portul Constanţa o finanţare masivă de la UE

0
0

Atribuirea unui contract de amenajare a digului de larg, cu fonduri structurale, trenează de mai bine de doi ani. Întârzierea are drept consecinţă depăşirea termenului-limită, după care banii europeni nu vor mai putea fi accesaţi.

Pentru un port maritim de calibrul celui de la Constanţa, amenajările din larg sunt esenţiale în vederea alinierii acestuia la standarde internaţionale. Iar interesul strategic pentru această încadrare este de nivel european, România numărându-se printre puţinele ţări membre UE cu deschidere la
mare.

De aceea, pentru amenajarea digului de larg, mai exact pentru extinderea acestuia, a fost repartizată încă din 2010 o finanţare de aproape 150 de milioane de euro, cea mai mare parte din bani provenind din fonduri structurale de la Uniunea Europeană. Finanţatorii europeni au cerut încă de pe-atunci ca, până în iunie 2012 - adică peste numai câteva zile -, lucrările să fie demarate cu un constructor desemnat prin licitaţie publică. Iată că ne apropiem de acest termen şi lucrările încă n-au început, iar explicaţia este că autoritatea contractantă - Compania Naţională Administraţia Portului Maritim Constanţa (CNAPMC) - a încurcat iţele licitaţiei.

Proceduri contestate

Mai multe firme şi consorţii se bat pentru a obţine atribuirea contractului, dar CNAPMC dirijează lucrurile în aşa fel încât una dintre acestea să aibă câştig de cauză; firesc, ceilalţi se luptă în instanţă pentru a-şi dovedi eligibilitatea şi a obţine un tratament egal din partea autorităţii contractante, astfel că lucrurile trenează şi uite-aşa am ajuns foarte aproape de termenul-limită impus de finanţatorii europeni fără ca lucrările să înceapă.

Concret, ca urmare a derulării procedurii de achiziţie publică de lucrări a fost emis raportul procedurii nr. 7833/30.03.2010 (aşa-numitul „Raport I"), fiind desemnat câştigător Josef Mobius Bau Ag. Pe locurile următoare s-au clasat, în ordine, Van Oord Dredging and Marine Contractors şi asocierea Grup Servicii Petroliere SA - Jan de Nul NV.

Împotriva Raportului I şi a actelor subsecvente au formulat contestaţie la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) ofertanţii Van Oord Dredging and Marine Contractors, SC Grup Servicii Petroliere SA şi Obrascon Huarte Lain (OHL), având ca lider al asocierii OHL compania Conbac Port Constanţa.

CNSC a admis contestaţiile formulate de Van Oord şi SC Grup Servicii Petroliere SA, în contradictoriu cu Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi s-a dispus anularea Raportului I al procedurii de atribuire.

Verificarea datoriilor, doar o opţiune

O sentinţă civilă (nr. 1597) pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti la data de 6 martie 2012 precizează faptul că autoritatea contractantă „are obligaţia de a reface Raportul 1 al procedurii de atribuire", ţinând cont de faptul că „oferta depusă de Josef Mobius Bau AG nu este admisibilă". Trebuie, deci, luată în considerare ordinea pe care s-au clasat următorii ofertanţi, respectiv Van Oord Dredging an Marine Contractors şi, apoi, Asocierea Grup Servicii Petroliere SA - Jan de Nul NV.

Potrivit normativelor în vigoare, pentru ca un ofertant să se califice la o licitaţie acesta trebuie să nu aibă datorii către bugetul de stat (nici la cel consolidat, nici la cele de asigurări sociale). Ei bine, la nivelul administratorilor Portului Constanţa - contractantul licitaţiei aminteite mai sus -, verificarea datoriilor ofertanţilor este doar o opţiune.

Iată ce au răspuns reprezentanţii CNAPMC la solicitarea redacţiei „Adevărul" în legătură cu această situaţie: „Conform art. 181 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractantă are dreptul (nu şi obligaţia) de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit.

Verificarea situaţiei financiare fiind un atribut exclusiv al autorităţii contractante şi, în lipsa unui acord al ofertantului vizat, nu putem furniza alte informaţii privind acest aspect". Altfel spus, avem „dreptul, nu şi obligaţia" să verificăm dacă un candidat, iar aici este vorba despre Grup Servicii Petroliere, se califică sau nu pentru a participa la licitaţie...

O altă problemă care viciază procedura de atribuire constă în faptul că la data întocmirii raportului procedurii, respectiv 19 mai 2010, la lucrările comisiei au absentat doi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor în comisia de evaluare, punând astfel sub semnul întrebării obiectivitatea cu care se analizează ofertele. „Cei doi membri ai comisiei nu au comunicat motivele absenţei.

Autoritatea contractantă a considerat că nu este cazul să fie înlocuiţi cu membrii de rezervă, deoarece nu cunoştea motivele obiective care i-ar fi împiedicat să îşi îndeplinească atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare", a mai precizat CNAPMC.În prezent, comisia de evaluare este încă în pronunţare, iar termenul-limită, iunie 2012, se apropie cu paşi tot mai repezi, astfel că riscul de a pierde finanţarea europeană creşte pe zi ce trece.

Memoriu către ministrul Silaghi

„Întârzierea emiterii noului Raport de procedură în conformitate cu considerentele Sentinţei civile nr. 1597 din 06.04.2012 are consecinţe grave în ceea ce priveşte interesele României în dezvoltarea infrastructurii şi a absorbţiei fondurilor europene. Întârzierea semnării contractului conduce automat la întârzierea execuţiei lucrării, ceea ce este de natură să afecteze promovarea şi executarea altor lucrări importante, având în vedere că de finalizarea lucrărilor de executare a digului de larg sunt legate posibilităţile de dezvoltare a noi suprafeţe portuare şi fronturi de acostare a navelor", se arată într-un memoriu adresat ministrului Transporturilor, Ovidiu Silaghi. În fine, „statul român riscă să piardă fondurile europene aferente acestui proiect", avertizează semnatarii memoriului.

GSP: "Instanţa a hotărât că noi nu aveam datorii"

Într-o intervenţie faţă de cele arătate mai sus, compania Grup Servicii Petroliere (GSP) ne-a comunicat următoarele:

„În prezent, conform deciziei Curţii de apel Bucureşti, s-a clarificat situaţia unuia dintre ofertanţii declaraţi iniţial câştigători de către autoritatea contractantă, şi anume firma Josef Möbius Bau AG. Astfel, instanţa stabileşte faptul că oferta depusă de către acest participant este neconformă şi inadmisibilă, sens în care obligă autoritatea să emită un raport prin care să înlăture din licitaţie oferta firmei Josef Möbius Bau AG.
În acest sens, prin hotărârea judecătorească, se dispune în mod explicit înlăturarea acestei oferte şi menţinerea în licitaţie a celorlalţi doi participanţi, respectiv Van Oord şi asocierea GSP / Jan de Null, fără ca instanţa să stabilească o ordine de prioritate între ofertele celor doi. Acesta este motivul pentru care, în aplicarea acestei hotărâri judecătoreşti, autoritatea contractantă nu are decât o singură soluţie, respectiv aceea de a emite un nou raport prin care să aplice dispozitivul hotărârii judecătoreşti în sensul declarării ofertei firmei Josef Möbius Bau AG şi să reanalizeze celelalte două oferte.
Din perspectiva Grup Servicii Petroliere, în procesul de reanalizare autoritatea contractanta este obligată să ţină cont şi de celelalte hotărâri pronunţate în cauză“.

Cât priveşte datoriile GSP, pe care autoritatea contractantă a omis să le verifice, „asupra acestei probleme s-a pronunţat Curtea de Apel Bucureşti, prin sentinţa civilă 1597/06.03.2012, instanţa reţinând că societatea Grup Servicii Petroliere şi-a îndeplinit integral obligaţiile de plată către la bugetul de stat sau/şi bugetul asigurărilor sociale de stat, în baza înscrisurilor doveditoare depuse în acest sens la dosarul cauzei“, a mai precizat GSP.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite