Ce salarii medii au angajații Tarom și cât câștigă membrii Consiliului de Administrație

0
Publicat:

Tarom va înregistra și în acest an pierderi de peste 62 de milioane de lei, dar salariile angajaților au crescut cu mai multe de 18% față de anul trecut, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli.

Sigla Tarom pe aripa unui avion
Tarom va înregistra și în acest an pierderi

Principalele date cuprinse în BVC sunt următoarele:

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 1.885,31 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) și (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) pentru directori - valoarea este de 805.310 lei;

b) pentru consiliul de administrație – valoarea este de 1.080.000 lei.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Tarom membrii Consiliului de Administrație sunt:

Iulian-Daniel Idolu – mandat din data de 10.11.2022 - președinte

Mirel Alexandru Marcu - mandatat din data de 10.07.2022

Anca Boagiu mandatată din data de 27.10.2022

Mihăiţă Ursu - mandatat din data de 21.09.2022

Iuliana Bârcă - mandatată din data de 27.10.2022

Cătălin Radu Dancu – mandat din data de 10.11.2022

Monica Săsărman - mandatată din data de 10.11.2022

Remunerația brută lunară pentru membrii Consiliului de Administrație este de 12.500 RON

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2022, în sumă de 127.611.440 lei, nu depășește nivelul valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2022 prin Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 470/2022.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 338.405,44 mii lei, au fost estimate în scădere în anul 2023 cu 1,79 % faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

Cheltuielile financiare, în valoare de 356.656,87 mii lei, au fost estimate în scădere în anul 2023 cu 5,47 % faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

Pierderi de peste 62 milioane de lei

În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, s-a estimat un rezultat brut negativ – pierdere, în valoare de 62.415,95 mii lei, în scădere cu 28,79% , respectiv cu suma de 154.348,66 mii lei față de rezultatul brut – pierdere, aprobat în bugetul de venituri și cheltuiei aferent anului 2022, prin Ordinul MTI nr.470/2022 și în scădere cu 20,53%, respectiv cu suma de 241.640,64 mii lei față de rezultatul brut – pierdere, preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2023, în valoare de 115.524,70 mii lei, au fost estimate în creștere cu 4322,45%, respectiv cu suma de 112.852,03 mii lei faţă de cele preliminate/realizate în anul 2022 și sunt constituite din:

- surse proprii în valoare de 32.930,05 mii lei;

- credite de investiții, în valoare de 82.594,65 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023, în valoare de 115.524,70 mii lei, au fost estimate pentru anul 2023, în creștere cu 4322,45% mii lei, respectiv cu suma de 112.852,03 mii lei față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022.

Mai mult de 1.300 de angajați câștigă în medie 10.600 lei lunar

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr.368/2022, în valoare de 1.341,08 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 14,58% față de cea preliminată/realizată în anul 2022;

- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, în valoare de 10.592,85 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 18,03 față de cel preliminat/realizat în anul 2022;

- numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 1.314 salariați, a fost estimat în scădere cu 4 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022, prin Ordinului MTI nr.470/2022;

- numărul mediu de salariaţi de 1.250, a fost estimat în creștere cu 4 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin Ordinul MTI nr.470/2022;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 1.031,08 mii lei, au fost estimate în scădere cu 14,27% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Tarom are plăți restante de aproape 103 milioane de lei

La momentul întocmirii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, Compania TAROM înregistrează plăți restante la Bugetul de Stat în valoare de 102.986,18 mii lei.

Până la finele anului 2023, Compania își propune ca după aprobarea ajutorului de restructurare, să obțină o reeşalonare a acestor sume. Plăţile restante în valoare de 507.648,64 mii lei, au fost estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, în creștere cu 81,71 % față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin Ordinul MTI 470/2022 și sunt compuse din:

• 102.986,18 mii lei la bugetul de stat;

• 404.662,47 la furnizorii interni și externi.

- creanțele restante, în valoare de 11.721,84 mii lei, au fost programate în scădere cu 35,06% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022;

- indicele de creștere al cheltuielilor de 11,88% este mai mic decât indicele de creștere al veniturilor de 33,93%;

- s-a estimat un rezultat brut negativ – pierdere, în valoare de 62.415,95 mii lei, în scădere cu 28,79% , respectiv cu suma de 154.348,66 mii lei față de rezultatul brut – pierdere, aprobat în bugetul de venituri și cheltuiei aferent anului 2022, prin Ordinul MTI nr.470/2022 și în scădere cu 20,53%, respectiv cu suma de 241.640,64 mii lei față de rezultatul brut – pierdere, preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.10/20.04.2023 și stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea din data de 10.05.2023.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite