Cât este impozitul pe mașini și motociclete în 2023 și cum se calculează

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Persoanele fizice care la finalul anului 2022 aveau în proprietate mașini sau motociclete datorează în acest an impozit, acesta fiind stabilit în funcție de capacitatea cilindrică.

Un calculator, un creion rosu și un fișic de monede pe care este așezată o mașinuță
Cei care la finalul anului 2022 aveau în proprietate mașini sau motociclete datorează impozit

Astfel, pentru o motocicletă sau un autoturism cu o capacitate mai mică sau egală cu 1.600 cmc, impozitul este de 8 lei/200 cmc. Adică pentru o motocicletă sau o mașină de 1.400 impozitul ar fi de 56 de lei, iar pentru una de 1.600 ar fi de 64 de lei.

Dacă în cartea de identitate a mijlocului de transport este trecută o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc, impozitul pentru fiecare 200 cmc va fi de 9 lei. Spre exemplu, în cazul unei motociclete de 1.800 cmc, impozitul va fi 81 de lei.

În ce privește autoturismele, și aici impozitul este calculat în funcție de capacitatea cilindrică menționată în cartea vehiculului, cu tarif diferențiat pe segmente.

Astfel, pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc inclusive impozitul este de 18 lei/200 cmc. Spre exemplu, în cazul unei mașini de 2000 cmc, impozitul anual va fi de 180 lei.

Pentru mașinile mai puternice, cu capacitate cilindrică cuprinsă între 2.601 cmc și 3.000 cmc inclusive, impozitul pentru fiecare 200 cmc este de 144 lei. Asta înseamnă că impozitul anual pentru o mașină de 3000 cmc va fi de 2.160 lei.

Pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică mai mare de 3001 cmc, impozitul va fi de 290 lei/200 cmc, conform tabelului de mai jos.

Impozitul poate fi plătit în două tranșe

Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport și se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

image
Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri