Câţi bani vor Finanţele să împrumute în anul 2020: 86,9 miliarde lei, pentru finanţarea deficitului şi a datoriei

Câţi bani vor Finanţele să împrumute în anul 2020: 86,9 miliarde lei, pentru finanţarea deficitului şi a datoriei

În anul 2020 necesarul brut de finanţare la nivel guvernamental este de cca 86,9 miliarde lei, determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (cca 40,6 miliarde lei), precum şi de volumul datoriei de refinanţat în anul 2020, în sumă de cca 46,3 miliarde lei, arată programul indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2020, publicat de Ministerul Finanţelor.

Ţinând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât şi de cel al dezvoltării pieţei titlurilor de stat, deficitul bugetar urmează să fie finanţat în proporţie de cca 55% de pe piaţa internă şi respectiv 45% de pe piaţa externă.

Ministerul Finanţelor Publice transmite că va avea o abordare flexibilă în realizarea procesului de finanţare în anul 2020, urmărind păstrarea caracterului predictibil şi transparent al ofertei de titluri de stat şi pentru a reacţiona adecvat la potenţiale modificări ale tendinţelor pieţei şi comportamentului investitorilor.

Astfel, de pe pieţele financiare externe se are în vedere atragerea de resurse financiare în sumă totală de cca 6 miliarde euro prin emiterea de euroobligaţiuni, operaţiuni de răscumpărare anticipata si preschimbare parţiala a unor serii de euroobligaţiuni existente, plasamente private, în funcţie de evoluţiile, condiţiile şi oportunităţile oferite de aceste pieţe, si prin trageri din împrumuturi contractate de la instituţii financiare internaţionale.

Prin împrumuturile externe, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere reducerea riscului de refinanţare prin extinderea duratei medii rămase a portofoliului de titluri de stat, în condiţii avantajoase de cost, diversificarea bazei investiţionale, precum şi menţinerea şi consolidarea rezervei financiare în valută existentă la dispoziţia Trezoreriei Statului.

Pe piaţa internă, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere emiterea unui volum de titluri de stat în sumă de cca 55 - 57 miliarde lei, cu o structură a maturităţilor majoritar pe termen mediu şi lung, utilizând următoarele instrumente:

a) certificate de trezorerie cu discont pe termen scurt de până la un an, inclusiv,

b) obligaţiuni de stat de tip benchmark pe termen mediu şi lung, lansate în anii precedenţi şi obligaţiuni noi care se vor redeschide frecvent în funcţie de cererea mediilor investiţionale, precum şi

c) titluri de stat destinate populaţiei, cu maturităţi cuprinse între 1 an şi 10 ani, cu un volum estimat de cca 10% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piaţa internă (cca 6 miliarde lei).

„Pentru realizarea obiectivului de dezvoltare a pieţei interne a titlurilor de stat, de consolidare şi extindere a curbei de randamente a titlurilor de stat denominate în lei şi de îmbunătăţire a lichidităţii pieţei titlurilor de stat, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark până la atingerea unor volume pe fiecare serie în valoare echivalentă de până la 2,5 miliarde euro, în condiţiile utilizării operaţiunilor de administrare a pasivelor. Astfel, ţinând cont de finalizarea cadrului legal necesar împreună cu BNR, în funcţie de condiţiile existente în piaţa secundară în cursul anului 2020, Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să utilizeze operaţiuni de administrare a pasivelor, respectiv de răscumpărare în avans sau de preschimbare a titlurilor de stat. Titlurile de stat care pot face obiectul răscumpărării în avans sau preschimbării cu emisiuni de obligaţiuni de stat noi sunt cele aferente emisiunilor de titluri de stat cu maturitatea reziduală de cel mult un an, la momentul derulării operaţiunilor de administrare a pasivelor, respectiv seriile scadente în anii 2020 şi 2021”, arată documentul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor Publice transmite că poate avea în vedere şi emisiuni de titluri de stat denominate în euro emise pe piaţa internă, care vor fi redeschise periodic, în contextul identificării unei cereri importante pentru astfel de instrumente din partea investitorilor locali.

Finanţele precizează că elementele anunţate mai sus pot fi revizuite în cursul anului 2020, în funcţie de modificarea necesităţilor de finanţare la nivel guvernamental, evoluţia pieţelor financiare, necesităţile investiţionale ale participanţilor la piaţă, de modul de asigurare a finanţării deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice scadente, precum şi de necesitatea menţinerii şi consolidării rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului.

În cazul în care condiţiile pieţelor financiare sunt favorabile, Ministerul Finanţelor Publice poate avea în vedere şi prefinanţarea necesităţilor aferente anului 2021, ţinând cont totodată şi de politica de menţinere a unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului la un nivel confortabil care să acopere până la patru luni din necesarul brut de finanţare.

Pentru trimestrul I al anului 2020 Ministerul Finanţelor Publice anunţă un volum indicativ cuprins între 13 şi 15 miliarde lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă care vor fi lansate pe piaţa interbancară.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: