ANCOM a lansat tarifele maxime pe care autorităţile le pot percepe pentru accesul operatorilor telecom pe proprietatea publică

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Principalii operatori de telefonie se pregătesc să treacă la un nou standard telecom

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat vineri, în consultare publică, un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de către operatorii de comunicaţii a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietatea publică a statului.

„Tarifele maxime propuse de ANCOM pentru instalarea de stâlpi, piloni, turnuri sau reţele subterane şi aeriene de comunicaţii pe proprietatea publică au fost stabilite pe baza unui model de calcul şi a unei metodologii detaliate. ANCOM a constatat că  în acest moment practica autorităţilor publice nu este unitară, în multe cazuri fiind percepute tarife exagerate. Atunci când stabilesc aceste tarife, autorităţile locale trebuie să aibă în vedere în primul rând beneficiile pe care reţelele de comunicaţii le aduc pentru comunitate”, a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM.

Situaţia actuală

Până în prezent, 1.307 de autorităţi ale administraţiei publice (consilii locale şi judeţene) au transmis ANCOM, conform prevederilor Legii Infrastructurii, documente privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietăţile publice prin intermediul unei baze de date online disponibilă aici

Analiza documentelor disponibile a arătat că tarifele şi modalităţile de tarifare sunt diferite de la o localitate la alta, diferenţele fiind majore. De exemplu, tarifele anuale pentru amplasarea echipamentelor reţelelor de comunicaţii pe terenul intravilan proprietate publică sunt cuprinse între 3 lei/mp şi 360 lei/mp, iar tariful lunar pentru un stâlp proprietate publică aflat pe raza comunelor variază între de 5 lei şi 100 lei.    

Metodologia de stabilire a tarifelor maxime

ANCOM a stabilit aceste tarife conform obligaţiilor ce îi revin şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice.   

Tarifele de acces pe proprietăţi publice trebuie să fie justificate şi proporţionale cu afectarea imobilului respectiv, urmând să aibă în vedere şi beneficiile tangibile şi intangibile. Astfel, tarifele vor acoperi doar despăgubirea pentru prejudiciile directe şi certe cauzate de efectuarea lucrărilor şi prin existenţa şi funcţionarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate. Tarifele sunt raportate la anumite elemente de reţea şi de infrastructură fizică ce urmează a fi instalate pe, deasupra, în sau sub anumite imobile proprietate publică, ţinând cont de valoarea folosinţei bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi nediscriminării.

Pentru stabilirea categoriilor de prejudicii directe şi certe s-a luat în calcul un cumul de factori cum ar fi gradul de utilizare şi uzură al imobilului, perioadele de timp necesare pentru efectuarea lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire ori mutare a reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, perioadele de timp pentru care se solicită amplasarea, precum şi caracteristicile fizice şi funcţionale ale echipamentelor.

„Considerăm că tarifele propuse vor încuraja investiţiile în infrastructura necesară furnizării serviciilor de acces la internet în bandă largă, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice. Conectivitatea îmbunătăţeşte gradul de coeziune socială, reduce decalajele economice între mediul urban şi rural, respectiv creşte calitatea serviciilor publice, cu precădere în educaţie, sănătate sau administraţie locală”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Aceste efecte sunt observabile din punct de vedere cantitativ în statistici privind evoluţia istorică a produsului intern brut, a venitului mediu net în economie, precum şi a evoluţiei forţei active de muncă, în raport cu gradul de conectivitate al populaţiei.

Metodologia de calcul şi nivelul tarifelor au fost stabilite de ANCOM cu sprijinul asocierii KPMG Advisory şi KPMG Romania.

Tarifele stabilite de ANCOM pe baza modelului de calcul pot fi accesate aici

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite