50 de ani de EAU: Înaltă tehnologie şi investiţii pentru agricultură în deşert

0
0
Foto Arabnews.com
Foto Arabnews.com

Emiratele Arabe Unite  nu reprezintă chiar primul loc la care să ne gândim atunci când vine vorba despre dezvoltarea agriculturii durabile. Însă datorită investiţiilor în creştere şi a unui accent politic tot mai hotărât asupra depăşirii problemelor legate de deficitul de alimente şi apă, acest stat reuşeşte să se remarce.

Creşterea rapidă a AgTech în UAE  este stimulată de sprijinul puternic din partea guvernului emiratez. Companiile interne şi internaţionale AgTech din Emiratele Arabe Unite sunt în prezent sprijinite printr-o serie de pachete de stimulente în valoare totală de 1 miliard de dirhams (272 de milioane de dolari), program autorizat de Alteţa Sa şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prinţul moştenitor al Abu Dhabi.

Iniţiativa face parte din Programul de accelerare „Ghadan 21”, un plan de dezvoltare pe trei ani, în valoare de 13,6 miliarde de dolari, ale cărui obiective includ îmbunătăţirea eforturilor de cercetare şi dezvoltare pentru a asigura cresterea economică.

Analiştii se aşteaptă ca prin stimularea AgTech cu aceste pachete, această industrie în curs de dezvoltare să genereze peste 450 de milioane de dolari şi 2.900 de noi locuri de muncă până în 2022.

„Planul cuprinzător pentru sustenabilitatea agriculturii sprijină iniţiativa strategică « UAE’s Net Zero  by 2050 » este în conformitate cu tendinţele globale de promovare a agriculturii inteligente din punct de vedere climatic şi a producţiei de alimente”, a declarat şeicul Mansour bin Zayed, viceprim-ministru şi ministru al afacerilor prezidenţiale.

Agricultura din Emiratele Arabe Unite are nevoie de irigaţii, iar staţia inovatoare de tratare a apelor uzate industriale (IWWTP), deschisă recent, ajută la furnizarea acesteia. Apa dulce, întotdeauna o resursă preţioasă în Orientul Mijlociu, continuă să fie absorbită de agricultura convenţională din Emiratele Arabe Unite. IWWTP începe să reechilibreze ecuaţia prin procesarea a minimum 300 de metri cubi de apă contaminată industrial pe zi, oferind irigaţii durabile pentru agricultură şi eliberând în acelaşi timp surse vitale de apă dulce, după cum arată site-ul worldfutureenergysummit.com

Planurile EAU pe termen lung

Emiratele Arabe Unite şi SUA au lansat o iniţiativă comună în agricultură in valoare de 4 miliarde de dolari, după cum a anunţat preşedintele Joe Biden la summitul COP26 privind schimbările climatice.

Şeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, viceprim-ministru, ministrul afacerilor prezidenţiale şi preşedinte al Consiliului de administraţie al Autorităţii pentru Agricultură şi Siguranţa Alimentelor din Abu Dhabi, a subliniat că punerea în aplicare a „Planului detailiat pentru sustenabilitatea agricolă” este în conformitate cu Anunţul guvernului Emiratelor Arabe Unite privind iniţiativa strategică de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 şi este în concordanţă cu tendinţele globale în promovarea abordării agriculturii inteligente din punct de vedere climatic, pentru a promova sectorul agriculturii şi producţiei alimentare din Abu Dhabi.

Agricultura « climatică inteligentă » este definită ca o abordare integrată a gestionării terenurilor agricole şi a animalelor, a pădurilor şi a zonelor verzi, a pescuitului şi a creării de sisteme agricole care să răspundă eficient la schimbările climatice, asigurându-se că obiectivele de creştere a productivităţii şi de rentabilitate economică din agricultură sunt atinse în mod ferm prin adaptarea la schimbările climatice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

ADFSA a lansat recent şi programul Abu Dhabi Gap, o versiune locală a Programului Global Gap Global Agricultural Practices, care aplică standarde de producţie agricolă de calitate şi ofere siguranţă alimentară prin managementul durabil al mediului şi sănătăţii lucrătorilor.

Aproximativ 550 de ferme au primit acest certificat verde, valabil la nivel global, estimându-se că numărul acestora va creşte la aproximativ 1.500 până la sfârşitul anului 2022.

s

Foto Gulfbusiness.com

Sustainable agriculture plan to boost local production

The Middle East might not even be the first place we think of when we talk about sustainable agricultural development. But thanks to growing investment and an increasingly determined political focus on overcoming food and water shortages, the country manages to stand out.

The rapid growth of AgTech in the UAE is spurred by the strong support of the Emirati government. Domestic and international AgTech companies in the UAE are currently supported through a series of incentive packages totalling Dh1 billion ($272 million), a programme authorised by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi.

The initiative is part of the "Ghadan 21" acceleration programme, a three-year, $13.6bn development plan whose objectives include improving research and development efforts to ensure economic growth.

Analysts expect that by boosting AgTech through these packages, this burgeoning industry will generate more than $450 million and 2,900 new jobs by 2022.

"The comprehensive plan for agricultural sustainability supports the UAE's 'Net Zero by 2050' strategic initiative is in line with global trends to promote climate-smart agriculture and food production," said Sheikh Mansour bin Zayed, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs.

Agriculture in the UAE needs irrigation and the recently inaugurated innovative Industrial Wastewater Treatment Plant (IWWTP) helps provide it. Fresh water, always a precious resource in the Middle East, continues to be absorbed by conventional agriculture in the UAE. The IWWTP is beginning to rebalance the equation by processing a minimum of 300 cubic metres of industrially contaminated water per day, providing sustainable irrigation for agriculture while freeing up vital freshwater sources, according to the worldfutureenergysummit.com website.

The UAE’s long-term plans

The United Arab Emirates and the USA have launched a $4 billion joint initiative in agriculture, as announced by President Joe Biden at the COP26 climate change summit.

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister, Minister of Presidential Affairs and Chairman of the Board of Directors of the Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority, stressed that the implementation of the "Detailed Plan for Agricultural Sustainability" is in line with the UAE government's announcement regarding the strategic initiative to achieve climate neutrality by 2050 and is consistent with leading global trends to promote the climate-smart agriculture approach to advance Abu Dhabi's agriculture and food production sector.

'Climate smart' agriculture is defined as an integrated approach to managing agricultural land and livestock, forests and green areas, fisheries and creating agricultural systems that respond effectively to climate change, ensuring that the three goals of increasing productivity and economic returns from agriculture are firmly achieved by adapting to climate change and reducing greenhouse gas emissions.

ADFSA also recently launched the Abu Dhabi Gap Programme, a local version of the Global Gap Global Agricultural Practices Programme, which implements quality agricultural production standards and ensures food safety through sustainable environmental and worker health management.

Around 550 farms have received this green certificate, valid globally, and the number is expected to increase to around 1,500 by the end of 2022.

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite