Cartea, apărută la Editura „Grinta”, în condiţii grafice deosebite, reuneşte o selecţie de versuri  din două volume ale lui Michael Krüger: partea I (vremea aruncării ceasului) din „Nachts unter Bäumen” şi partea II (punctul frumuseţii ireversibile) din „Brief nach Hause”.


Mesajul textelor poetice ale lui Krüger, de un textualism aproape jurnalistic, se situează  în „punctul frumuseţii ireversibile”, unde coliziunea dintre contingent şi destinul individual deschide nebănuite uşi către reflecţia tandră, dar necruţătoare asupra realităţii. Apar astfel, marcate de un descriptivism şi de o aforistică discrete, adevărate bijuterii metafizice, precum : „După ce ai plecat / am scos aşternutul./ Salteaua arăta ca un deţinut jerpelit” (Patul), „În urma lui, o fisură luminoasă în apă” (Pe drum),  „(…) Fiecare tragedie / are nevoie de o voce foarte îndepărtată / şi totuşi foarte răspicată, ce-o face suportabilă, / înainte ca întunericul să ne orbească” (Cântăreţul nopţii), „Curtenitor câine, regele poate fi mândru / de tăcuta ta loialitate. Acum aleargă / uşurat în grădină, spre a hăitui duhurile,  / care dorm sub arbori. Iar eu, biped / într-o poziţie înaltă, m-aş lăsa pe vine / de nu m-ar paraliza laşitatea” ( Pentru Billie, câinele) sau „ Bunica mea / vedea lucrurile altfel: / pâinea se frânge / cuţitele, neclintite / în catifea” (Din copilăria mea).


De altfel, şi Andrei Zanca crede că „Poemele lui Michael Krüger se-nalţă din câmpul zilnic al experienţei personale. Ele se revelează cititorului uimit prin racursiurile bruşte dinspre miezul textual, atingându-şi prin fantă ţinta. Toate acestea presupun o privire pertinentă în miezul eşecurilor umane, al lizierelor trăirii, prin care simţurile prind contur şi se preschimbă în gesturi gingaş-amare. Luciditatea şi conştiinţa faptului că Aici este locul nostru de reflecţie şi de împlinire, precum şi de dăruire deplină, constituie nota absolut personal a acestei lirici de excepţie. <Scriind, să laşi natura să scrie, asta o înţeleg doar puţini. Acestora le aparţine Michael Krüger>, spunea Beatrice von Matt în Neue Züricher Zeitung. Poetul se apleacă asupra celor „neînsemnate”, însă din perspectiva celui care şi-a asumat o aprofundată cultură, astfel încât aria semantică a textelor reuneşte într-un mod absolut proaspăt, întremător şi genuin, lumea, natura şi eul poetic, care se strecoară cu măiestrie mai ales în interspaţiile lor. Arta poetului lasă parcă lucrurile, fenomenele observate cu dăruire şi acuitate, să vorbească, fără însă a le impune lectorului, captivându-l şi antrenându-l în schimb la o mediaţie proprie asupra lumii”.


Michael Krüger, născut în 1943 în Wittgendorf, locuieşte acum în München. A fost şeful reputatei edituri „Carl Hanser” din München până în anul 2013, o editură în care au apărut mai toate marile opere universale şi mai toţi câştigătorii premiului Nobel.  Krüger a fost însă şi printre întemeietorii şi îngrijitorii de ediţie ai renumitei reviste
„Akzente” – cea mai cunoscută şi mai apreciată revistă literară din Germania postbelică, fondată de membri celebrei Gruppe 47 – din care au făcut parte printre alţii, Heinrich Böll, Walter Höllerer, Hans Bender, H.M. Enzensberger. Poet deosebit de apreciat în perimetrul literaturii germane – şi nu numai – Michael Krüger scrie proză,
lirică, eseuri, fiind cunoscut şi ca autor de piese radiofonice.
Actualmente Michael Krüger deţine funcţia de presedinte al Academiei de arte frumoase din Germania şi este, începând din luna aprilie 2014,  coordonatorul şef al filialelor Institutului „Goethe” din întreaga lume.


Lansarea va avea loc în prezenţa autorului şi a traducătorului.