O singură Europă, de la est la vest

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
FOTO Getty Images
FOTO Getty Images

Duminică, 26 mai, suntem chemaţi să ne alegem reprezentanţii în Parlamentul European. Însă miza este mult mai importantă. Pe 26 mai vom alege felul în care va arăta Europa viitorului.

În aceste alegeri se confruntă două viziuni despre viitorul Uniunii Europene: una care vrea întărirea Uniunii şi alta care doreşte slăbirea ei şi întoarcerea în trecut. Noi credem într-o Europă renăscută şi puternică, într-o Europă a tuturor cetăţenilor ei, într-o Europă a prosperităţii şi echităţii, într-o Europă a democraţiei, libertăţii şi a statului de drept.

Facem apel către toate forţele proeuropene pentru definirea unei viziuni comune despre Europa viitorului, despre Europa noastră. Ne dorim o singură Uniune, de la est la vest şi de la sud la nord, o Uniune Europeană a tuturor cetăţenilor săi, o Europă a inovării, competitivă la nivel global şi o Europă care îşi protejează cetăţenii.

Pentru a avea succes, această nouă viziune trebuie înfăptuită de o nouă generaţie de oameni politici, care să îşi asume acest viitor, aşa cum fondatorii Uniunii şi-au asumat proiectul european, care să confrunte slăbiciunile Uniunii, care să înţeleagă oportunităţile viitorului şi să le pună în practică.

O singură Uniune, de la est la vest

Pentru ca Uniunea Europeană să fie puternică, ea trebuie să devină nu doar proiectul păcii după Al Doilea Război Mondial ci, în aceeaşi măsură, proiectul unificării Europei după Războiul Rece.

Uniunea Europeană a fost creată ca un proiect al prosperităţii, păcii şi solidarităţii ţărilor Europei occidentale. UE a crescut din nevoile Vestului. Din cauza izolării în spatele Cortinei de Fier, ţările europene din centrul şi estul continentului s-au putut alătura acestui proiect abia zeci de ani mai târziu, mult prea târziu pentru a avea o contribuţie semnificativă la definirea lui. Reîntregirea Europei printr-un proces real şi profund de integrare a viziunii ţărilor central şi est-europene în construcţia europeană trebuie să rămână un element cheie al Europei viitorului. Altfel, această lipsă de armonizare între est şi vest, între statele membre „noi” şi statele membre „vechi” va continua să provoace tensiuni ce şubrezesc progresul proiectului european în ansamblul său.

De aceea, avem nevoie de o singură Uniune, fără cercuri concentrice sau viteze diferite de integrare şi ne pronunţăm ferm împotriva oricărei încercări de a crea falii între statele membre. Credem că este fundamental să rezistăm tentaţiei de creare a unei Uniuni Europene à la carte, în care fiecare stat membru alege ce vrea. Orice model de integrare şi regrupare a unor state membre care vor să avanseze mai rapid în anumite domenii poate să fie o formă de iniţiere şi consolidare de etapă, benefică pentru proiectul european cu condiţia asigurării accesului deschis şi sprijinului pentru cei care vor să se alăture acestui proces pe parcurs.

Mai mult, credem că avem nevoie de o Uniune Europeană care să poată să ofere în mod echitabil, pentru toţi cetăţenii ei, promisiunea de bunăstare şi de calitate a vieţii pe care aceştia o aşteaptă. De aceea, credem că este esenţială consolidarea investiţiilor europene în convergenţa reală a diferitelor regiuni ale Europei ca fundament al dezvoltării durabile a Uniunii, relansării economice şi coeziunii sociale. Priorităţile strategice, alocările financiare şi definirea programelor de investiţii trebuie să ia în considerare în mod echitabil diferenţele de dezvoltare, constrângerile şi oportunităţile identificate de toate statele membre, fie că vorbim de infrastructură, de conectivitate, de agricultură, de industrii, de cercetare sau de securitate.

Totodată, dorim o Uniune Europeană care ia în considerare preocupările şi priorităţile tuturor cetăţenilor ei. În acest sens,  credem că este necesară extinderea agendei de priorităţi UE, astfel încât să se acorde resursele politice şi financiare pentru alinierea standardelor de educaţie, sănătate şi servicii sociale, atât de necesare asigurării demnităţii tuturor cetăţenilor europeni. Nu în ultimul rând, credem într-o Europă care îşi regăseşte valorile şi spiritul, un spirit care poate fi întărit prin valorificarea patrimoniului material şi imaterial al tuturor culturilor noastre, a creativităţii şi a dinamismului tuturor popoarelor europene. 

O Uniune Europeană a tuturor cetăţenilor săi 

Credem că vocea cetăţenilor trebuie să fie auzită şi ascultată în dezvoltarea politicilor europene şi credem că UE trebuie să transforme apropierea de oameni într-o prioritate strategică. În acest sens, susţinem introducerea referendumului consultativ la nivel european pe subiecte cu relevanţă pentru întreaga Uniune dar şi crearea unui mecanism de consultare structurată între instituţiile europene, cele naţionale şi cetăţeni, care să conducă la integrarea reală a rezultatelor acesteia în deciziile Uniunii.

De asemenea, credem că este necesară asumarea explicită şi onestă de fiecare stat membru, instituţie europeană, naţională sau regională a unei responsabilităţi comune de a comunica despre Uniunea Europeană prin programe educaţionale şi de comunicare eficiente, care să prezinte tinerilor istoria europeană şi să explice cetăţenilor atât provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, cât şi valoarea adăugată de apartenenţa la o Uniune puternică, inclusivă şi democratică. În acelaşi timp, credem că este nevoie de întărirea politicilor şi programelor europene care creează un sentiment de patriotism european şi o identitate europeană, odată cu promovarea respectului şi deschiderii faţă de patriotismul naţional, a identităţilor naţionale, culturale şi lingvistice. Nu în ultimul rând, trebuie să tratăm cu maximă prioritate combaterea dezinformării şi populismului, ca pericol real pentru democraţia, statul de drept şi pacea din Europa.

O Europă a inovării, competitivă la nivel global

Uniunea Europeană trebuie să investească în stimularea şi promovarea inovării şi creativităţii, care, odată cu valorificarea atuurilor revoluţiei digitale, pot genera o nouă şi veritabilă Renaştere europeană cu impact asupra bunăstării cetăţenilor săi.

Europei îi lipseşte infrastructura digitală strategică şi nu reuşeşte suficient să faciliteze o tranziţie uşoară a inovaţiei către piaţă. De aceea, noi credem că avem nevoie de măsuri care să asigure că Uniunea se consolidează ca lider în avangarda revoluţiei industriale 4.0. Sunt necesare investiţii majore pentru a crea o infrastructură digitală strategică europeană care să asigure independenţa Europei în domeniul stocării, utilizării şi prelucrării datelor, securităţii cibernetice, precum şi al inovării în domeniul inteligenţei artificiale şi răspândirii acesteia la scară largă. Avem nevoie de crearea unor formule simple de finanţare pentru antreprenoriat în domeniul IT şi al industriilor creative, care să permită accesul echitabil la finanţare directă, dar şi infuzia de capital pe tot teritoriul Uniunii.

Trebuie să consolidăm reţeaua de hub-uri de inovare digitală şi să creăm hub-uri de anvergură europeană în fiecare regiune a Europei, care să ofere facilităţi de testare pentru IMM-uri şi alte companii şi universităţi, precum şi consiliere tehnologică şi financiară specializată pe profilul economic al regiunii respective. Este totodată necesară o strategie la nivel european care să asigure pregătirea cetăţenilor pentru a face faţă revoluţiei digitale pe piaţa muncii şi pentru creşterea alfabetizării digitale.

O Europă care îşi protejează cetăţenii

Vrem o Uniune Europeană care îşi ascultă şi protejează toţi cetăţenii. Aceştia sunt îngrijoraţi pentru bunăstarea lor şi pentru viitorul locurilor lor de muncă, sunt afectaţi de efectele globalizării, sunt preocupaţi de impactul schimbărilor climatice, de migraţie şi de instabilitatea globală.

De aceea, noi susţinem întărirea unei Uniuni Europene pentru Apărare, care să consolideze totodată prezenţa şi capacitatea NATO pe teritoriul Europei. În acelaşi timp, credem că este nevoie de întărirea capacităţilor de răspuns şi sprijin european în situaţia în care un stat membru este confruntat cu dezastre naturale sau cauzate de om, terorism, atacuri cibernetice sau atacuri hibride. De asemenea, credem că Europa trebuie să aibă o politică comercială pragmatică, în paralel cu dezvoltarea unei politici europene de urmărire a investiţiilor directe străine (non-UE) care să ţină cont de interese europene şi naţionale strategice (e.g. terenuri agricole, energie, infrastructura critică, resurse naturale etc).

Nu în ultimul rând, credem că trebuie să dezvoltăm un mecanism eficient pentru controlul migraţiei, care să includă întărirea graniţelor europene, un management inteligent al fluxurilor migratorii, stabilizare politică şi investiţii europene în ţările de origine. Într-un context al deteriorării multilateralismului şi ordinii globale, susţinem întărirea rolului Uniunii Europene ca actor global, printr-o abordare strategică şi coerentă a tuturor capacităţilor şi instrumentelor UE şi a statelor membre, de la cele politice şi diplomatice până la acordurile comerciale, sprijinul pentru dezvoltare şi investiţii în afara UE. 

Europa este casa noastră comună şi trebuie să rămână astfel. Ea are nevoie acum mai mult decât oricând de toată energia, determinarea şi pasiunea oamenilor ei, din est şi din vest, din sud şi din nord. Noi suntem pregătiţi să construim, împreună cu toţi cei cu care împărtăşim aceleaşi valori şi idealuri, o Europă a viitorului mai puternică, mai democratică şi mai apropiată de oameni şi de nevoile lor.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite