Certitudini şi speranţe în compania tinerilor muzicieni, în compania Orchestrei de Cameră Radio

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
„Mircea Dumitrescu este o natură muzicală tipic virtuoză“
„Mircea Dumitrescu este o natură muzicală tipic virtuoză“

Speranţe îndreptăţite, certitudini întremătoare au adus evoluţiile tinerilor solişti, cei care au evoluat – în mijloc de octombrie, în Studioul de Concerte din str. Berthelot – în compania Orchestrei de Cameră Radio, a dirijorului Tiberiu Soare.

Sub genericul Liceenii la Sala Radio, conducerea Formaţiilor Muzicale ale S.R.R. îşi ia responsabilitatea promovării în spaţiul public a celor mai tineri solişti, a celor mai reprezentativi, a celor mai buni dintre cei buni. Sunt talente autentice, naturi artistice diferite. Sunt tineri ce dispun de o îndrumare diferenţiată, pe de-o parte o îndrumare continuă în mediul liceal, pe de altă parte una conjuncturală în cadrul stagiilor profesionale oferite de marile personalităţi europene ale pedagogiei viorii, pianului.

Tineri ce vor da consistenţă vieţii noastre muzicale

De pe acum se poate afirma că violoniştii Mircea Dumitrescu şi Alexandra Bobeico din Bucureşti, de asemenea pianistul Cadmiel Boţac din Sighetu-Marmaţiei, vor da consistenţă vieţii noastre muzicale în perioadele imediat următoare.

cadmiel botzac

Pianistul Cadmiel Boţac

Liceele vocaţionale – pepiniere ale viitorilor artişti muzicieni

Studiază în clasele liceale ale Colegiului Naţional de Muzică „George Enescu“ din Bucureşti, sub îndrumarea profesoarelor Olivia Papa şi, respectiv, Elena Baltaga, de asemenea la Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă“ din Cluj-Napoca, la clasa de măiestrie a pianistului Daniel Goiţi. Cu toţii dispun de o activitate competiţională şi concertistică importantă desfăşurată atât în ţară cât şi în afara graniţelor. Sunt cursanţi ai unor stagii petrecute la noi, în importante centre muzicale europene, în compania unor mari maeştri. Nici nu se poate ajunge, în alt mod, la marea performanţă; iar aceasta într-o epocă în care circulaţia valorilor, a persoanelor, a tinerilor în mod special, ia aspecte de-a dreptul ameţitoare!

Alexandra Bobeico, o prezenţă artistică entuziasmantă

Recunosc, abia de această dată, în mijloc de octombrie, am avut prilejul a o fi ascultat pe violonista Alexandra Bobeico. A prezentat Concertul în la minor de Henri Vieuxtemps, o muzică a expresiei melodice susţinute de o strălucire virtuoză tipic romantică. Atât de potrivită vârstei adolescenţei pe care o parcurge tânăra violonistă! Este o natură muzicală care dispune de bucuria comunicării şi mai puţin de sentimentul biruinţei asupra dificultăţilor pe care le presupune textul. Căci virtuozitatea devine în mod firesc parte integrantă a actului artistic. Iar aceasta într-o lucrare destinată a etala în primul rând un mare spectacol violonistic. A fost cel mai împlinit moment al serii. Căci Alexandra face muzică. Sunetul capătă căldura adresării, aspect care înnobilează evoluţia muzicală. (FOTO Alexandra Bobeico)

alexandra bobeico

Mircea Dumitrescu este o natură muzicală tipic virtuoză, l-am audiat în mai multe rânduri parcurgând cu evidentă bravură mari opus-uri violonistice. Este binevenit faptul că acest tânăr aflat în debutul vârstelor liceale, revine la creaţiile clasicismului vienez. Mozart, Concertul în re major, este o poartă importantă în acest sens, reprezintă o binevenită disciplinare a elanului violonistic de care dispune Mircea. În plus, alegerea cadenţei enesciene, de virtuozitate, nu a făcut decât să înnobileze lucrarea în cauză, opus violonistic atribuit maestrului salzburghez. Depăşind această primă audiţie integrală a lucrării, voi aprecia calitatea tonului violonistic, măsura în care valoarea acestui dat timbral întâlneşte muzica.

Cadmiel Boţac este tânărul pianist care a avut o spectaculoasă creştere în spaţiul public, în anii din urmă. În egală măsură o creştere în plan muzical. Concertul în sol minor de Felix Mendelssohn Bartholdy se potriveşte de minune temperamentului său! Expansiunea elanului unei virtuozităţi de natură solară, este dublată de un lirism bine echilibrat, susţinut de transparenţe timbrale atent potenţate, în mod special în partea lentă a lucrării. O atenţie specială trebuie acordată pe mai departe calităţii sunetului în dinamica mare, în tempo-urile rapide, viteză seducătoare pentru un tânăr de 17 ani, dar periculoasă din punct de vedere muzical. Un firesc autocontrol trebuie să acţioneze şi pe direcţia comportamentului scenic, pe relaţia cu muzicienii ansamblului, cu primul violonist al orchestrei, spre exemplu.    
Muzicienii ansamblului, dirijorul orchestrei… s-au mobilizat treptat: reacţii groaie, puţin flexibile, pe parcursul Concertului mozartian, cooperativi în datele unei bune funcţionalităţi pe parcursul muzicii lui Vieuxtemps, inegal surprinşi de viteza de acţiune solistică în cazul evoluţiei pianistice.

Concerte – laborator, asumate de S.R.R.

Personal, consider că acest tip de seri de muzică, momente benefice atât în cazul tinerilor solişti dar şi în cazul publicului de concert, trebuiesc atenţionate cu specială aplecare din partea muzicienilor profesionişti. Tocmai aceste momente, repetiţiile, concertele propriu-zise, se constituie în veritabile laboratoare ale creşterii artistice. Devin utile tinerilor solişti, devin utile melomanilor, părtaşi ai momentelor devenirii unei noi generaţii de muzicieni.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite