În urmă cu o lună, cu ocazia zilei de 8 aprilie - Ziua Internaţională a Romilor, mai multe ONGuri s-au solidarizat cu cetăţenii romi în dorinţa lor de „recunoaştere culturală, dreptate socială, capacitare economică şi participare politică” adresând o scrisoare miniştrilor Sevil Shhaideh, Lia Olguta Vasilescu, primarilor Gabriela Firea, Emil Boc, Nicolae Robu, Nicolae Barbu, Silviu-Calin Negraru şi prefectului Gheorghe Vuşcan, cât şi partidelor politice parlamentare.

În calitate de deputat de Cluj, le-am sugerat să depună memorii, pentru propuneri de modificări legislative. De asemenea, le-am promis că voi organiza o discuţie între reprezentanţii societăţii civile şi deputaţi din comisa de muncă şi protecţia socială şi cea pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
 
 
Între timp am depus o întrebare Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamnei Sevil Shhaideh, care are ca subiect, „Apelul pentru o politică justă şi antirasistă de locuire”.
 
Săptămâna aceasta, Eniko Vincze, Simona Ciotlaus, George Zamfir, alături de mai mulţi activişti civici au participat la discuţia promisă în 8 aprilie, găzduită de subsemnatul, Petre Florin Manole şi Adrian Dohotaru, la care au participat si colegii deputaţi de Cluj, Cornel Itu şi Cristina Burciu, în Camera Deputaţilor.
 
Susţinătorii campaniei „Căşi sociale ACUM!” ne-au prezentat un memoriu intitulat sugestiv POLITICĂ ANTIRASISTĂ ŞI JUSTĂ DE LOCUIRE PUBLICĂ - Argumente şi principii pentru schimbarea legislativă şi instituţională în domeniul locuirii.
 
Documentul elaborează „argumente politice şi statistice pentru recunoaşterea locuirii ca nevoie
primordială şi drept fundamental. El arată că politica locuirii din ultimele aproape trei decenii a
fost parte integrantă a factorilor care au creat diferenţele şi au exacerbat inegalităţile economice
între clasele sociale din România, precum şi între grupurile de venituri din cadrul clasei lucră-
toare. Pe această bază, documentul demonstrează de ce este nevoie de o politică justă şi antirasistă
de locuire publică, definind principiile ce ar trebui să fundamenteze schimbarea legislativă
şi instituţională cu acest scop. Politica locuirii publice trebuie să îşi asume ACUM rolul de a reduce
inegalităţile de clasă printr-un set de măsuri guvernamentale care pot îmbunătăţi situaţia
economică a celor peste 25% de cetăţeni români împinşi în sărăcie atât prin veniturile lor foarte
reduse, cât şi prin forţarea lor de a a locui în condiţii sărace şi nesigure lezându-le demnitatea
umană şi punându-le viaţa în pericol” - POLITICĂ ANTIRASISTĂ ŞI JUSTĂ DE LOCUIRE PUBLICĂ.
 
Cuprinsul documentului pe care vă invit să-l citiţi conţine - Introducere: prioritizarea locuirii publice, Argumente politice: locuirea ca nevoie primordială şi drept fundamental, Argumente statistice: inegalităţi de clasă manifestate în accesul inegal la locuinţă adecvată, Inegalităţi de clasă create prin politicile de locuire după 1990, Principiile schimbării legislative şi instituţionale care să susţină politica justă şi antirasistă de locuire publică şi Amendamente urgente la Legea locuinţei 114/1996 şi Normelor metodologice privind aplicarea Legii locuinţei.
 
Discuţia  s-a finalizat după ce participanţii au agreat: Actualizarea informaţiilor privind intenţiile Guvernului României în ceea ce priveşte Strategia Naţională a Locuirii elaborată în 2016, interpelarea primăriilor din localităţile cu cele mai grave probleme ale locuirii pe plan local pe care ar trebui/putea rezolva local în cadrele legislative locale şi binenţeles studierea în cadrul grupurilor partidelor politice apoi depunerea de propuneri de amendamente la Legea locuinţei şi la Normele metodologice de aplicare a legii locuinţei care urmează să fie dezbătute în comisii şi apoi în plenul Parlamentului.