În acest context, am discutat cu Alina Antonie, Legal Director, Huawei România, despre provocările de actualitate ale companiei, atât pe coordonata generală de afaceri, cât şi pe anumite coordonate specifice, precum forţa de muncă, relaţii comerciale, şamd.

Multe companii, în special din domeniul ICT au adoptat în contextul pandemiei de COVID-19 măsuri pentru limitarea riscului de apariţie a infectărilor în rândul angajaţilor lor. Cum a acţionat în acest sens Huawei România?


Huawei a fost una dintre primele companii care a luat astfel de măsuri. Din luna februarie au fost anulate toate călătoriile de afaceri în ţările şi regiunile puternic afectate. De asemenea, toţi angajaţii care reveneau în România din zone în care erau confirmate cazuri de COVID-19 au prestat muncă de la domiciliu pentru 14 zile, măsura aplicându-se în prezent în cazul întoarcerii în ţară din orice destinaţie externă. Odată cu înregistrarea primelor cazuri în România, sigur că am luat măsuri de asigurare de echipamente personale de protecţie medicală, precum măşti chirurgicale, şi au fost stabilite reguli şi mai stricte de dezinfectare a spaţiilor de lucru. Întâlnirile cu partenerii externi au început să aibă loc prin mijloace moderne de comunicaţii, care au înlocuit întâlnirile fizice. De asemenea, la fel ca alte companii din domeniul IT&C am promovat munca de acasă, acolo unde acest lucru a fost posibil. Menţinem încă această politică, în contextul evoluţiei pandemice din Bucureşti şi din România.

Consultarea cu celelalte companii din grup, schimbul de experienţă cu acestea, ne-a ajutat să luăm toate aceste măsuri, astfel încât Huawei România să nu înregistreze incidente legate de COVID-19. Pe primul loc a fost în fiecare moment sănătatea angajaţilor şi colaboratorilor noştri.

În aceste ultime luni, autorităţile au oferit suport companiilor care au apelat pe fondul crizei la trimiterea angajaţilor în şomaj tehnic. A beneficiat Huawei de acest ajutor?


Unul dintre efectele importante ale crizei de sănătate publică asociate COVID-19 a fost că o mare parte a comunicării directe dintre oameni, atât în interes personal, cât şi în interes profesional, s-a transferat în zona comunicaţiilor la distanţă. Acest lucru a condus la vârfuri de activitate ale companiei noastre. Nici nu s-a ridicat problema trimiterii de angajaţi în şomaj tehnic. Dimpotrivă, chiar şi în contextul pandemic, diferite departamente din Huawei România au făcut angajări.

Acest lucru nu înseamnă că măsura plăţii şomajului tehnic de către stat nu a fost una cu un real impact pozitiv pentru multe industrii şi companii afectate puternic de actuala criză. Ca atare, întreg ecosistemul economic a avut de beneficiat de pe urma ei.

În ce ne priveşte, am înţeles să fim solidari în aceste momente dificile cu cei aflaţi în prima linie a eforturilor de limitare şi combatere a propagării infecţiei cu noul coronavirus. Astfel, Huawei România a donat cantităţi importante de echipamente de protecţie, de dezinfectanţi şi de alte produse necesare, atât autorităţilor centrale cât şi celor locale, din judeţele cel mai greu încercate. Am pus de asemenea la dispoziţie tehnologie avansată de comunicaţii pentru realizarea de conferinţe de schimb de experienţă între autorităţile şi specialiştii medicali din România şi cei din China. Probabil însă cel mai important, prin eforturile deosebite ale angajaţilor Huawei România am reuşit să menţinem la parametri optimi de funcţionare reţelele de telecomunicaţii, în condiţiile vârfurilor de trafic de date şi voce la care făceam referire şi mai devreme.

Pentru că făceaţi referire la aceste eforturi deosebite, există anumite diferenţe culturale între China şi Europe în ce priveşte forţa de muncă? Munca suplimentară spre exemplu reprezintă o regulă sau o excepţie în cadrul Huawei România?


Există două perspective la care trebuie să ne raportăm. În ce priveşte cultura corporativă a Huawei la nivel global, aceasta este specifică mediului corporativ occidental. Suntem o companie internaţională prezentă pe tot globul. Ca atare, am adoptat standarde şi politici de etică şi conformitate extrem de stricte, atât pe zona de legal, de etică în afaceri, cât şi pe zona forţei de muncă. Aceste standarde şi politici sunt respectate în fiecare din ţările în care operăm. Ajungem astfel la cea de-a doua perspectivă, cea locală. Huawei România este o companie înregistrată în România, care respectă toate cerinţele legislaţiei româneşti pe fiecare componentă a activităţii sale. Pentru că făceaţi referire la munca suplimentară, atunci când aceasta apare, în anumite proiecte sau momente punctuale, angajaţii noştri sunt compensaţi conform legislaţiei aplicabile. 

Revenind la poziţia dumneavoastră în cadrul Huawei România. Ca o companie multinaţională cu numeroase proceduri agreate la nivel internaţional, aţi întâmpinat dificultăţi în gestionarea relaţiei comerciale cu companii de pe piaţa locală?


Procedurile internaţionale pe care le avem implementate nu ne creează dificultăţi, dimpotrivă, ele ne ajută pentru că stabilesc un cadru general foarte clar în care putem opera inclusiv pe această zonă a relaţiilor comerciale.  În baza lor am dezvoltat suficiente instrumente şi proceduri care să ne permită gestionarea unor eventuale dificultăţi comerciale/contractuale cu partenerii noştri. Până la acest moment toate relaţiile comerciale pe care le-am avut şi pe care le avem pe piaţa românească s-au desfăşurat în absenţa unor dificultăţi semnificative.

A fost dificil pentru Huawei România să se adapteze cerinţelor europene privind protecţia datelor cu caracter personal?


Răspunsul este simplu, nu au existat astfel de dificultăţi. Ca regulă de altfel, Huawei nu a înregistrat dificultăţi în respectarea oricăror reguli şi cerinţe locale, europene sau internaţionale. Toate aceste cerinţe şi reguli au până la urmă un impact pozitiv asupra consumatorului şi protejării drepturilor sale. Ori pentru Huawei consumatorul se află în centrul viziunii sale globale de afaceri. Tocmai de aceea ne oferim să facem mai mult decât se specifică în cerinţele autorităţilor şi, spre exemplu, am insistat în cooperarea cu toate autorităţile pentru a face reguli de asigurare a transparenţei şi dreptul de control al statului cu privire la activităţile comerciale ale Huawei.    

Din punct de vedere al analizei juridice, cum vedeţi posibilitatea ca Huawei România să fie exclusă din licitaţia pentru dezvoltarea reţelei 5G?


Regulile din România sunt stabilite de Constituţie şi de acordurile internaţionale la care statul nostru este parte. Ca jurist, sunt convinsă că respectarea lor asigură o competiţie corectă între companii, în beneficiul consumatorilor români. Orice altă decizie ar reprezenta un precedent periculos şi ar avea un impact negativ nu doar asupra industriei de telecomunicaţii, dar şi în general asupra climatului investiţional din România. Ar rezulta în acest scenariu o afectare a liberei concurenţe, ceea ce se poate traduce în costuri mai mari pentru consumatorii finali.