Conace şi muzee săteşti în nordul judeţului Vaslui

0
0
Conacul Rosetti-Solescu e în paragină pentru că autorităţile nu au alocat bani pentru reabilitare
Conacul Rosetti-Solescu e în paragină pentru că autorităţile nu au alocat bani pentru reabilitare

Această zonă cuprinde o serie de obiective turistice la care trebuie să ajungeţi măcar o dată în viaţă. Este vorba despre Muzeul sătesc din Muntenii de Sus, conacele Rosetti-Solescu din Soleşti şi Roset-Balş din Codăeşti sau mănăstirea de la Movila lui Burcel din Micleşti.

Odată ce aţi ales acest itinerar, puteţi face primul popas la Muntenii de Sus, unde trebuie să vizitaţi muzeul sătesc din localitate. Aici merită ascultat Ansamblul folcloric „Rândurile“. Următoarea oprire este în comuna Soleşti, la conacul Rosetti-Solescu. Acesta a fost construit în secolul al XIX-lea de familia Rosetti, descendentă din marea familie boierească Ruset (Roset), de obârşie domnească, ramura Solescu. Cea mai importantă personalitate a familiei a fost Doamna Elena Cuza, soţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.


Rezervaţie botanică la Micleşti


Casa este o clădire reprezentativă pentru arhitectura moldovenească şi românească de la începutul secolului al XIX-lea, îmbinând elementele tradiţionale cu cele ale stilului neoclasic, predominant în Europa acelor vremuri. Tot aici puteţi vizita Biserica „Adormirea Maicii Domnului“, ridicată între 1859 şi 1860 de către Ecaterina Rosetti-Solescu, ca paraclis de curte. Aici se află mormântul Doamnei Elena Cuza.


După ce lăsaţi în urmă conacul Rosetti-Solescu, următorul obiectiv este mănăstirea de la Movila lui Burcel. Movila a fost atestată documentar la 1498, ca proprietate a postelnicului Purcel, iar pe versanţii acesteia se află o valoroasă rezervaţie botanică. Pot fi admirate peste 270 de specii rare pentru flora Moldovei.


Muzeu etnografic la Tăcuta


Nu trebuie ratat nici ansamblul conacului Roset-Balş, din satul Pribeşti, comuna Codăeşti, alcătuit din casa Roset-Balş, biserica de curte, casa administrativă şi hambarul. Casa Roset-Balş este considerată una din cele mai mari realizări ale arhitecturii civile moldoveneşti din secolele
XVII-XVIII.


Faceţi apoi un popas şi la Casa Memorială „Emil Racoviţă“, în comuna Dăneşti. Organizată în amintirea celui care a pus bazele speologiei, casa cuprinde obiecte legate de copilăria savantului. Ultima oprire poate fi în comuna Tăcuta, unde este amenajat un muzeu cu profil etnografic, unde pot fi văzute picturi, monede, costume populare sau unelte de prelucrat cânepa.

Vaslui


Ultimele știri
Cele mai citite