Semnal de alarmă tras de cea mai puternică organizaţie de elevi din ţară: „Parlamentarii împing elevii către abandonul şcolar“

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cea mai puternică organizaţie de elevi din România atrage atenţia asupra votului din Senat, care a aprobat Ordonanţa prin care facilitează abandonul şcolar. „Comisia de transporturi încearcă să ascundă haosul creat în spatele unei modificări populiste“, consideră liceenii constănţeni.

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a acţionat în instanţă Consiliul Judeţean Constanţa, la 28 august, pentru a-şi respecta obligaţia legală de a aproba tarifele la transportul judeţean şi de a aproba reducerile pentru elevi - conform Legii Educaţiei.

„Astăzi ne-a fost comunicată întâmpinarea autorităţii judeţene care, prin argumentele aduse instanţei, dă dreptate AEC, arătând că, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 51/2019, consiliile judeţene nu mai pot acorda reduceri elevilor. Acestea vin în probarea dezinformării efectuate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în luna iunie, autoritatea invocând că Ordonanţa nu afectează sub niciun fel reducerile pentru elevi“, transmite Asociaţia Elevilor din Constanţa.

Senatul României a adoptat luni, 23 septembrie, Legea de aprobare a OUG nr. 51/2019, ce are ca obiect eliminarea transportului judeţean din sfera serviciilor publice. Liceenii arată că acest lucru duce la desfiinţarea traseelor neprofitabile, la permiterea operatorilor de transport să stabilească preţuri în mod discreţionar şi la imposibilitatea acordării reducerilor pentru elevi.

„OUG nr. 51/2019 a fost aprobată de Guvern în data de 25 iunie, intrând în vigoare în data de 28 iunie. Aceasta a fost rezultatul presiunilor exercitate atât de operatorii de transport, cât şi de unele consilii judeţene la adresa Guvernului, deoarece nu exista dorinţa finanţării de la bugetele locale a transportului judeţean din partea autorităţilor, iar operatorii nu voiau să le fie impuse obligaţii de serviciu public. 

Obiectul principal al Ordonanţei este eliminarea transportului judeţean din Legea nr. 92/2007 şi eliminarea prevederilor ce reglementau transportul judeţean ca şi serviciu public. Un serviciu public are, de regulă, ca şi scop, asigurarea unui transport în condiţii mai bune în ceea ce priveşte calitatea, accesibilitatea, siguranţa şi tratamentul nediscriminatoriu al cetăţenilor, realizate prin acordarea de compensaţii de la bugetele locale pentru operatorii care îndeplinesc anumite condiţii numite obligaţii de serviciu public“, declară Andrei-Mihai Tănase, preşedinte AEC.

Liceenii consideră că dispariţia obligaţiilor de serviciu public are mai multe efecte, dintre care două afectează elevii şi creează premisele unei creşteri sporite a ratei de abandon şcolar: 1) imposibilitatea acordării reducerilor pentru transportul judeţean, conform art. 84, alin. (1) al Legii nr. 1/2011; 2) traseele neprofitabile nu vor mai fi operate de transportatori, iar elevii vor fi nevoiţi să meargă la şcoală folosind cursele „la ocazie“.

„Aceste două probleme au ca soluţie impunerea unor obligaţii de serviciu public - ce sunt definite la nivel european ca fiind o <cerinţă definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit>.

Dreptul elevilor la tarif redus cu 50%, respectiv gratuitate, este consacrat de art. 84, alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale. Operatorul ar trebui să asigure elevului abonamentul deja redus cu 50%, urmând ca el să primească o compensaţie de serviciu public din partea consiliului judeţean. Compensaţiile nu mai pot fi acordate, deoarece cadrul de reglementare a transportului judeţean ca şi serviciu public a dispărut. Astfel, elevii nu vor putea primi reduceri şi vor fi nevoiţi să plătească preţurile integrale pentru abonamente, ce pot ajunge şi la 400 de lei pentru 50km. Luând acest fapt în considerare şi integrându-l în eşecul total al statului românesc de a ajuta elevii aflaţi în risc de abandon, nu se observă decât nepăsarea incredibilă a decidenţilor faţă de elevii ce visează la un viitor.

În ceea ce priveşte traseele neprofitabile, ele reprezintă acele trasee pe care dacă un operator le-ar practica ar ieşi în pierdere, costul lui operaţional fiind mai mare decât suma încasată din vânzarea biletelor. Prin impunerea unei obligaţii de serviciu public, operatorilor le poate fi imputată condiţia de a practica traseele respective cu regularitate, pe toată durata zilei, în schimbul unei compensaţii care să acopere pierderile obţinute plus un profit rezonabil.

Ca urmare, sute de mii de oameni se vor afla în imposibilitatea de a folosi transportul în comun în trafic judeţean, fiind nevoiţi să folosească curse la întâmplare sau să meargă pe jos kilometri întregi până la şcoală sau serviciu. Se creează, astfel, o izolare a comunităţilor locale din mediul rural.

Din nefericire, tragem un semnal de alarmă asupra atitudinii populiste a senatorilor, care au ales să ascundă gunoiul sub preş, să scape de o povară, adăugând în ordonanţă o prevedere irealizabilă şi care transmite mesajul că nu sunt interesaţi de a uşura viaţa cetăţenilor, ci mai degrabă de a îşi şterge petele create de mass-media:

„La art. IV punctul 4, la art. 8^1, alin. (2), după litera n) se introduce o nouă lit. n^1) cu următorul cuprins: „n^1) corelează programul judeţean de transport cu orarul de funcţionare al unităţilor de învăţământ, iar în situaţia în care nu se poate realiza aceasta, consiliile judeţene şi consiliile  locale sunt obligate să asigure transportul şcolar al elevilor prin curse regulate speciale.” ”

Atragem atenţia asupra faptului că operatorii de transport au dreptul să aleagă orele la care practică cursele pe trasee. Obligarea lor de a practica la o anumită oră se face sub forma unei obligaţii de serviciu public. Din acest motiv, nu numai că programul de transport nu poate fi adaptat la orarele de funcţionare ale şcolilor, fiind şi mult prea complex de altfel, dat fiind faptul că există zeci de licee la nivel de judeţ, unde elevii pot merge dacă obţin media de admitere suficient de mare, dar nici cursele regulate speciale nu pot fi realizate, dat fiind faptul că regularitatea reprezintă o obligaţie de serviciu public.

Mai mult decât atât, senatorii au eliminat atribuţia consiliilor judeţene de a aproba tarifele la transportul judeţean prin amendamentul propus de operatorii de transport şi MDRAP, motiv pentru care tarifele pot fi stabilite în mod discreţionar. Mai mult decât atât, dat fiind faptul că ordonanţa prelungeşte licenţele operatorilor până în 2023, aceştia pot creşte preţurile în mod abuziv, profitând de poziţia dominantă pe care o au, dat fiind faptul că vor fi singuri pe trasee.

Asociaţia Elevilor din Constanţa consideră inadmisibil felul în care conducerea ţării, atât Guvernul, cât şi senatorii, iau măsuri din ce în ce mai eronate, cu efecte grave asupra dezvoltării zonelor rurale, asupra învăţământului, dar şi în ceea ce priveşte susţinerea categoriilor protejate şi asigurarea de condiţii de viaţă calitative pentru cetăţeni şi solicităm oprirea de urgenţă a atentatului crud asupra viitorului elevilor.

Solicităm, în acelaşi timp, deputaţilor din Parlamentul României, să dea dovadă de empatie faţă de zecile de mii de elevi ce vor fi afectaţi de efectele acestei ordonanţe, dar şi faţă de cetăţenii României care au dreptul la servicii publice de calitate, şi să respingă legea de aprobare a OUG nr. 51/2019“, mai spune Andrei Mihai Tănase, liderul Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) este singura organizaţie de reprezentare a elevilor din judeţul Constanţa, fiind prima asociaţie reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înfiinţată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizaţie independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile şi interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educaţional, la nivel local şi naţional, aducând plus valoare prin rezultatele obţinute pentru elevii din judeţul Constanţa şi din România.

Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacodarea dreptului de vot în Consiliul de administraţie pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obţinerea respectării legii în privinţa acordării reducerii la transportul local în comun şi a burselor şcolare pentru elevii din municipiul Constanţa (2015) şi obţinerea acordării de manuale şcolare gratuite pentru toţi elevii din clasele a XI-a şi a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curţii de Apel Constanţa (2016). 

ConstanţaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite