Liceenii cer Ecaterinei Andronescu demiterea unui inspector şcolar general

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Liceenii de la AEC la protest Foto Mariana Iancu
Liceenii de la AEC la protest Foto Mariana Iancu

Asociaţia Elevilor din Constanţa solicită Ecaterinei Andronescu, ministrul Educaţiei, demiterea inspectorului şcolar general Zoia Gabriela Bucovală, pe care o acuză de analfabetism funcţional.

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a fost prezentă în data de 30 ianuarie a.c. la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. Liceenii au organizat în repetate rânduri proteste în faţa clădirii Palatului Administrativ, iar o parte din reprezentanţii Asociaţiei au fost prezenţi în sala Remus Opreanu în timpul şedinţei.

Pentru a aduce în discuţie solicitările AEC (convocarea de îndată a unei şedinţe extraordinare pentru adoptarea unei hotărâri de judeţean în vederea asigurării subvenţiilor aferente reducerilor elevilor la transportul judeţean, prevăzute de art. 84, alin. (1) şi (2) ale Legii Educaţiei), Andrei-Mihai Tănase, preşedintele AEC, a luat cuvântul înainte de începerea şedinţei, afirmând clar că nu face parte din sfera de interes a elevilor să efectueze calcule şi să dezbată metode de aplicare ale legii, acestea fiind responsabilităţile funcţionarilor publici ai autorităţii judeţene.

Ca replică, atât reprezentanţii CJC, cât şi ai ISJ au susţinut teza conform căreia legea ar fi vagă şi inaplicabilă.

Liceenii au studiat, însă, legea şi vor să răspundă punctual argumentelor invocate de autorităţi.

„Referitor la aspectele juridice prezentate de către reprezentanţii CJC, şi anume <Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice va aproba, prin ordin, contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local sau judeţean de persoane până la sfârşitul lunii aprilie anul curent. După aprobarea contractului-cadru, Consiliul Judeţean Constanţa va atribui contractul de delegare a gestiunii operatorilor de transport în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. Odată cu atribuirea contractului antemenţionat, Consiliul Judeţean Constanţa va aproba tarifele de călătorie pe care le practică operatorii. Aşa cum s-a mai relevat şi altă dată, aprobarea tarifelor este o etapă deosebit de importantă întrucât subvenţiile se vor stabili prin raportare la tarifele aprobate de către consiliul judeţean>, 

Precizăm următoarele: În România, una din principalele caracteristici ale legilor este că, imediat ce acestea intră în vigoare, se dispune aplicarea lor (în absenţa unei prorogări). Astfel, odată ce Legea 328/2018 a intrat în vigoare, prevederile ei trebuie să fie respectate, indiferent de prezenţa unor norme la nivel naţional, acestea urmând să fie stabilite de către fiecare autoritate deliberativă locală în parte pentru a duce la îndeplinire condiţiile legii. Pe cale de consecinţă, argumentul aşteptării normelor de aplicare este unul invalid şi are scopul de tergiversare. Absenţa unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport călători în trafic judeţean nu împiedică autoritatea locală din a acorda subvenţii, contractul nereprezentând o condiţie pentru acest lucru. În momentul de faţă, serviciul de transport se efectuează în baza regulamentului judeţean de transport, pe care operatorii de transport sunt obligaţi să îl respecte şi implicit să acorde reduceri elevilor. Or, acest lucru nu este posibil în absenţa acordării unei compensaţii din partea Consiliului Judeţean Constanţa“, arată membrii AEC.

În cadrul şedinţei, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius-Horia Ţuţuianu, a precizat faptul că Asociaţia Elevilor de Constanţa este un ONG, neavând calitatea de reprezentant al elevilor.

„Venim, astfel, cu recomandarea ca înainte de orice declaraţie publică privind aspecte nestăpânite de acesta, să consulte actele normative aflate în vigoare. Statutul Elevului, aprobat prin OMEN 4742/2016, prevede la art. 30, lit. b), următoarele: <Art. 30. În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: consiliul elevilor; asociaţiile reprezentative ale elevilor>. 

Ulterior declaraţiilor reprezentanţilor CJC, a luat cuvântul doamna inspector şcolar general, Zoia Gabriela Bucovală, prezentând datele oficiale privind numărul de elevi cărora le este decontată naveta integral, conform art. 84, alin. (3) din Legea 1/2011, deşi discuţiile se purtau referitor la altă reglementare a acestei legi, art. 84, alin. (1) şi (2), ce prevede reducerile acordate pentru elevi la transportul judeţean.

Tragem un semnal de alarmă asupra confundării celor două reglementări, prima referindu-se la decontarea transportului elevilor din localitatea de domiciliu în localitatea în care aceştia studiază, ceea ce presupune că elevul îşi achiziţionează abonamentul la preţul integral, urmând ca suma să fie decontată prin intermediul şcolilor, din bugetul consiliilor locale şi al MEN.

Solicitările AEC au venit în sensul respectării art. 84, alin. (1) şi (2), reglementare ce instituie dreptul elevilor de a beneficia de tarif redus la abonamentele de transport judeţean, ceea ce presupune că autoritatea publică cu atribuţii pe serviciul respectiv de transport are obligaţia corelativă de a acorda compensaţii operatorilor de transport ce acordă reducerile, pentru acoperirea diferenţei de preţ.

Considerăm de o gravitate uriaşă lipsa capacităţii de a înţelege un text scris a doamnei inspector, dovada fiind că poziţia prezentată se află în paralel cu fondul discuţiilor. Atragem atenţia asupra intenţiei de a crea confuzie a declaraţiilor inspectorului general, ea susţinând astfel încălcarea legii în continuare de către Consiliul Judeţean Constanţa.

Solicităm Ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, să dispună demiterea doamnei Zoia Bucovală din funcţia de inspector şcolar general al judeţului Constanţa. Totodată, solicităm preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa să sisteze de îndată tentativele de amânare a respectării legii şi să convoace o şedinţă extraordinară a consiliului judeţean pentru aprobarea unui proiect de hotărâre pentru acordarea reducerilor elevilor şi studenţilor“, cer elevii de la Constanţa.

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) este singura organizaţie de reprezentare a elevilor din judeţul Constanţa, fiind prima asociaţie reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înfiinţată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizaţie independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile şi interesele elevilor.

De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat pentru rolul său în sistemul educaţional, la nivel local şi naţional, obţinând o serie de rezultate pentru elevii din judeţul Constanţa şi din România.

Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacodarea dreptului de vot în Consiliul de administraţie pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obţinerea respectării legii în privinţa acordării reducerii la transportul local în comun şi a burselor şcolare pentru elevii din municipiul Constanţa (2015) şi obţinerea acordării de manuale şcolare gratuite pentru toţi elevii din clasele a XI-a şi a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curţii de Apel Constanţa (2016). 

Pe aceeaşi temă: 

Paza şcolilor, la discreţia primăriilor. Mulţi părinţi, obligaţi să plătească pentru siguranţa copiilor

De ce nu li se acordă elevilor reducere pe transportul judeţean: „Voi nu vreţi decontarea pentru a merge la şcoală“

ConstanţaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite