Articol publicitar

Anunț procedură de achiziție competitivă

0
0
Publicat:

„Achiziție și instalare sistem fotovoltaic de acoperiș cu putere instalată de 703 kWp pentru City Park Constanța”

Logo NEPI png

Descriere achiziție

Obiectul procedurii îl reprezintă achiziția, în regim „la cheie”, a unui sistem fotovoltaic cu puterea instalată de 703 kWp pe acoperișul clădirii City Park Constanța, aflată în Jud. Constanța, Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu, Nr. 116C , inclusiv serviciile de proiectare, procurarea, livrarea și instalarea echipamentelor și punerea lor în funcțiune.

Beneficiar

Constanța Shopping City S.R.L

Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr. 19, Sector 1, București, România

Sursa de finanțare

Proiectul va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat.

Valoarea estimată a achiziției

Valoarea estimată, fără TVA: 775,000 EUR / 3,808,350.00 RON

Tipul contractului

Pret Fix

Perioada de execuție

8 luni de la data semnării contractului.

Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor

Destinatar: Constanța Shopping City S.R.L

Adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr. 25, Sector 1, București, România

Persoana de contact: Marian Costache, Telefon: +40 737.012.552, Email marian.costache@nepirockcastle.com

Ofertele pot fi depuse la adresa indicată până la data: 16-01-2023, ora 15:00

Datele de contact pentru obtinerea documentatiei de achizitie:

Persoana de Contact: Marian Costache

Adresa: Floreasca Business Park, Cladirea A, etaj 5, 169A Calea Floreasca, Bucuresti, Sector 1

Telefon: +40 737.012.552

Email: marian.costache@nepirockcastle.com

Constanţa


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri