Românii se vor putea vaccina împotriva gripei la farmacie

0
0

Ministerul Sănătății a publicat, în transparență decizională, un proiect de Ordin pentru aprobarea organizării și funcționării unui program pilot pentru o perioadă de 180 de zile de vaccinare a populației împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare. Costul vaccinului și al serviciului vor fi suportate de persoana vaccinată.

Vaccinarea se va realizea în farmacie la solicitarea persoanei adulte FOTO Shutterstock
Vaccinarea se va realizea în farmacie la solicitarea persoanei adulte FOTO Shutterstock

În vederea creșterii accesibilității la servicii de vaccinare, a acoperirii vaccinale în cazul vaccinului gripal și pentru asigurarea accesului populației cât mai larg, la servicii de vaccinare pentru prevenirea gripei sezoniere, este necesară ca această activitate de vaccinare antigripală, să se deruleze și la nivelul farmaciilor comunitare”, potrivit referatului de aprobare a Ordinului publicat în transparență decizională.

Ce prevede proiectul de Ordin:

Art.1.    (1) Pentru a furniza serviciul de vaccinare împotriva gripei sezoniere, în farmaciile comunitare autorizate se pot administra vaccinurile destinate populației eligibile.

(2) Vaccinarea se va face exclusiv de către farmaciștii care au absolvit un program postuniversitar  de pregătire în vaccinarea împotriva gripei sezoniere.

(3) Vaccinarea se face de către farmaciștii prevăzuți la alin.(2) cu respectarea strictă a Ghidului de vaccinare în farmaciile comunitare prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul ordin.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească farmaciile:

Art.4. (1) Pentru a fi autorizată să participe la programul de vaccinare a populației împotriva gripei sezoniere, farmacia comunitară trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să posede o autorizație de funcționare valabilă emisă de către Ministerul Sănătății;

b) să dețină memoriul tehnic asumat de către reprezentantul persoanei juridice care deține farmacia, care va conține obligatoriu schița spațiului farmaciei, cu evidențierea spațiului special destinat vaccinării și descrierea dotării și organizării acestui spațiu

c) să dispună de un spațiu dedicat activității de vaccinare de natură a asigura siguranța și confidențialitatea procesului de vaccinare;

d) spațiul în care se desfășoară vaccinarea trebuie să fie prevăzut cu o masă sau un birou placate cu materiale lavabile ușor de curățat și dezinfectat, scaune sau canapea pentru efectuarea vaccinării, dispensere de substanțe dezinfectante, o trusă de prim ajutor în caz de șoc anafilactic precum și recipiente speciale pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform legislației în vigoare, Eliminarea deșeurilor periculoase se face conform legislației în vigoare;

e) existența unui frigider pentru depozitarea și menținerea vaccinurilor în condiții optime și monitorizate de temperatură, materiale și echipamente de protecție în cantități suficiente, respectiv mănuși, halate substanțe antiseptice, precum și un calculator cu conexiune la internet pentru înregistrarea vaccinărilor efectuate în Registrul Electronic Național de Vaccinări;

f) să asigure respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor precum şi păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;

g) să dețină lista cu farmaciștii care au obținut certificatul de absolvire a programului de pregătire pentru activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere;

h) să dețină contractul încheiat cu un operator economic autorizat pentru transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor medicale;

Dacă farmacia îndeplinește condițiile de autorizare, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii și a documentației aferente, Ministerul Sănătății prin Direcția Farmaceutică și Dispozitive Medicale va înscrie ca mențiune la autorizația de funcționare permisiunea ca farmacia comunitară să  desfășoare activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere și o va comunica către solicitant.

Lista farmaciilor comunitare care sunt autorizate să desfășoare activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere se publică pe site-ul Ministerului Sănătății și se actualizează ori de câte ori este necesar.

Pentru a putea administra vaccinuri gripale în cadrul unei farmacii comunitare, farmaciștii cu drept de liberă practică vor trebui să obțină certificatul prin absolvirea programului de pregătire postuniversitară de vaccinare impotriva gripei sezoniere, cu durată de minim 5, zile (care respectă obiectivele educaționale ale formării prevăzute în Anexa nr. 3 al ordinului).

Cum se va realiza vaccinarea

Vaccinarea se va realizea în farmacie la solicitarea persoanei adulte, iar în cazul minorilor de reprezentanții legali, dacă persoana care se prezintă la vaccinare deține o recomandare medicală de a fi vaccinat împotriva gripei sezoniere, a mai efectuat cel puțin o vaccinare împotriva gripei în ani anteriori și numai după efectuarea unei anamneze minimale pentru identificarea unor eventuale contraindicații sau precauții la vaccinare și după obținerea consimțământului persoanei care se prezintă la vaccinare.

De asemenea, potrivit proiectului de Ordin, vânzarea vaccinurilor în farmacii se face la prețul cu amănuntul aprobat de Ministerul Sănătății, iar prețul serviciul de vaccinare se stabilește la un preț maximal egal cu cel prevăzut în cadrul programului național de vaccinare; costul vaccinului și al serviciului de vaccinare vor fi suportate de persoana vaccinată.

Intervalul orar în care se desfășoară vaccinarea împotriva gripei sezoniere va fi afișat la loc vizibil în farmacia comunitară.

Societate


Ultimele știri
Cele mai citite