VIDEO Discursul lui Ceauşescu de la mitingul din 21 decembrie 1989, ora 12.30

0
Publicat:
Ultima actualizare:
VIDEO Discursul lui Ceauşescu de la mitingul din 21 decembrie 1989, ora 12.30
VIDEO Discursul lui Ceauşescu de la mitingul din 21 decembrie 1989, ora 12.30

Participanţii la miting l-au întrerupt pe „nea Nicu“ încă din primul minut al cuvântării.

Barbu Petrescu, primarul Capitalei:Stimaţi Tovarăşi!

Vă rog să-mi îngăduiţi să adresez, din inimă, rugămintea de a lua cuvântul la această mare adunare populară a oamenilor muncii din Capitală, a mult iubitului şi stimatului conducător de partid şi de ţară, a eminentului revoluţionar patriot, care de peste şase decenii şi-a dăruit întreaga activitate binelui, prosperităţii patriei, libertăţii, independenţei depline a  României Socialiste, secretarul general al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.

Nicolae Ceauşescu: Dragi tovarăşi şi „pretini“, cetăţeni ai capitalei României Socialiste, Doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanţilor la această mare adunare naţională, tuturor locuitorilor municipiului Bucureşti, un salut călduros, revoluţionar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate.

Se scandează: „Uraaaaa! Uraaaaa! Ceauşescu şi poporul!“

Nicolae Ceauşescu: Doresc, de asemenea, să adresez mulţumiri iniţiatorilor şi organizatorilor acestei mari manifestări (încep urletele din piaţă) populare din Bucureşti, considerând aceasta ca o ...
 
Se sparge mitingul şi Ceauşescu dă din mână debusolat. În spatele lui, pe balcon, apropiaţii intră în sediu.

În ziarul „Scînteia“ din 22 decembrie 1989, la cuvântarea lui Ceauşescu apare - în locul îndemnurilor la linişte -  un text care nu a fost rostit niciodată de „nea Nicu“. Este un text de  umplutură, astfel încât în ziar totul să arate normal. Fără huiduieli şi fără gesturi disperate ale cuplului dictatorial.

Nicolae Ceauşescu: ... expresie a hotărârii întregului nostru popor de a acţiona cu toată puterea , în strânsă unitate, în jurul partidului, pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României. Aceasta constituie una dintre problemele fundamentale ale întregii noastre naţiuni.

În realitate a fost un dialog haotic, din balcon către... nimeni:

O voce şi Elena Ceauşescu: Hai în sediu!

Nicolae Ceauşescu: Ce e? Nu, mă. Ho! Alo! Alo! Alo!

Elena Ceauşescu: Linişte! Linişte!

Nicolae Ceauşescu: A-lo! A-looo!

Elena Ceauşescu: Linişte! Linişte!

Nicolae Ceauşescu: Stai puţin. Alo!

Elena Ceauşescu: Alo!

Nicolae Ceauşescu: Alo! Tovarăşi! Alo! Aşezaţi-vă liniştiţi. Tovarăşi!

Elena Ceauşescu:
Staţi liniştiţi!

Nicolae Ceauşescu: Tovarăşi!

Elena Ceauşescu: Alo!

Nicolae Ceauşescu: Tovarăşi, aşezaţi-vă liniştiţi! Alo!

Elena Ceauşescu: Staţi liniştiţi, oameni buni!

Nicolae Ceauşescu:
Tovarăşi, aşezaţi-vă liniştiţi!

Elena Ceauşescu: Alo! (Bate în microfon.)

O voce de la tribună: Staţi pe loc, tovarăşi! Staţi pe loc!

Elena Ceauşescu: Alo, linişte! Tovarăşi, ce e cu voi? Staţi liniştiţi! (Se aud huiduieli din piaţă.) Linişte! Nu auziţi?

Nicolae Ceauşescu: Tovarăşi, aşezaţi-vă liniştiţi la locurile voastre! (Apoi le şopteşte celor de lângă el: „Asta e o provocare.“) Alo!
Elena Ceauşescu: Aşezaţi-vă liniştiţi! Staţi liniştiţi!
Nicolae Ceauşescu: Cetăţeni ai Capitalei...
O voce de la tribună: Veniţi înapoi, tovarăşi!

Nicolae Ceauşescu face semn, exasperat, să nu se mai bage nimeni dintre cei aflaţi la balcon.

image

Prima pagină din „Scînteia“ din 22 decembrieElena Ceauşescu:
Staţi liniştiţi! Staţi liniştiţi! (Către Nicolae Ceauşescu: „Vorbeşte-le! Vorbeşte-le!“) Alo!

Din acest punct, discursul este publicat şi în „Scânteia“ de a doua zi.

Nicolae Ceauşescu: Încă odată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forţa şi unitatea, în apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României. Aceasta constituie una dintre problemele fundamentale...

În primele rânduri din piaţă: „Uraaa!“ În rest, huiduieli.

Nicolae Ceauşescu:
Doresc să vă informez pe dumneavoastră de o importantă hotărâre adoptată, în această zi, de Comitetul Politic Executiv, privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărât, în această dimineaţă, ca începând de la 1 ianuarie să majorăm, în cursul anului viitor, retribuţia minimă de la 2.000 de lei la 2.200 de lei.„Uraaaaa! Ceauşescu şi poporul!“

Nicolae Ceauşescu: De această majorare importantă vor beneficia peste 1.500.000 de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie vom majora alocaţiile pentru copii, între 30 şi 50 de lei, în funcţie de numărul de copii şi retribuţia oamenilor muncii, ceea ce constituie un ajutor puternic pentru circa 4.400.000 de copii ai patriei noastre.

„Ceauşescu, PCR!“

Nicolae Ceauşescu: De asemenea... (se aud zbierete) ... se vor introduce indemnizaţii de naştere, de 1.000 de lei, pentru toate femeile, cu începere de la primul copil, iar în continuare, pentru femeile care nasc doi sau mai mulţi copii, va fi de 2.000 de lei pentru fiecare copil, ceea ce constituie, de asemenea, un puternic stimulent, un ajutor pentru mamele, pentru femeile patriei noastre.

Aplauze. „Uraaa! Uraaaaa!“

Nicolae Ceauşescu:
Am hotărât să majorăm pensiile minime de la 800 la 900 de lei. Am hotărât, totodată, ca pensia de urmaş să fie majorată cu 100 de lei. Vom creşte, de asemenea, ajutorul social de la circa 500 la 800 de lei, ceea ce vom asigura în acest fel condiţiuni bune, corespunzătoare, de muncă şi de viaţă pentru toţi cetăţenii patriei noastre. Aceste măsuri demonstrează cu putere că, pe măsura dezvoltării economiei, facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai, material şi spiritual, al poporului, potrivit hotărârilor Congresului Partidului.

„Uraaa! Uraaaaa!“

image

Ultimele zvâcniri ale lui Ceauşescu  Foto: afp


Nicolae Ceauşescu:
În ceea ce priveşte evenimentele de la Timişoara... Am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acţiune conjugată a cercurilor care vor să distrugă integritatea şi suveranitatea României, să oprească construirea socialismului, să pună din nou sub stăpânire străină poporul nostru. De aceea trebuie să apărăm, cu toate forţele, integritatea şi independenţa României.

„Uraaa! Uraaaaa! Ceauşescu, pace!“

Nicolae Ceauşescu: Cred că sunt, printre dumneavoastră, mulţi care îşi reamintesc de marea manifestare din 1968, pentru apărarea independenţei României. Fermitatea, unitatea poporului nostru au asigurat independenţa şi construcţia mai departe a socialismului în România. Şi acum trebuie să acţionăm, în deplină unitate, cu fermitate împotriva tuturor celor care acţionează în slujba diferitelor servicii de spionaj şi cercuri imperialiste pentru a împărţi din nou România, pentru a înrobi poporul nostru! Cunoaşteţi ce au făcut şi ce spuneau înaintaşii noştri: „Murim mai bine-n luptă, cu gloria deplină, decât să fim sclavi iarăşi pe vechiu-ne pământ!“ Şi trebuie să luptăm, să trăim liberi şi independenţi!„Ceauşescu, România, stima noastră şi mândria! Ceauşescu, România...“

Nicolae Ceauşescu:
Este necesar, mai mult decât oricând, să acţionăm în spiritul democraţiei noastre muncitoreşti, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societăţii noastre, având permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul şi pentru popor, că trebuie, în orice împrejurări, să asigurăm integritatea şi independenţa României!

„Uraaa! Uraaaaa! Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!“

Nicolae Ceauşescu: Unii ar dori din nou să se reintroducă şomajul, să se reducă nivelul de trai al poporului şi, cu scopul deschis formulat, să dezmembreze România, să pună în pericol însuşi viitorul poporului şi naţiunii noastre independente.

„Ceauşescu, PCR! Uraaaaa!“

Nicolae Ceauşescu: Dragi tovarăşi, cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii naţiuni, acţiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei şi de ridicarea continuă a nivelului de trai, material şi spiritual, al poporului. De noi depinde ca România să rămână încontinuu o ţară liberă, independentă, constructoare a socialismului. Şi doresc să declar şi aici că vom face totul pentru a apăra integritatea şi suveranitatea României, libertatea şi viaţa poporului nostru, bunăstarea întregii naţiuni!„Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!“

Nicolae Ceauşescu: Să acţionăm cu întreaga răspundere şi să demonstrăm forţa şi capacitatea oamenilor muncii din Capitală, a întregii naţiuni, pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea şi independenţa naţiunii! Vă doresc succese în întreaga activitate! Unitate şi acţiune fermă împotriva tuturor acelora care vor să distrugă independenţa şi socialismul în România! Aceasta este obligaţia noastră, a tuturor!

„Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!“

Nicolae Ceauşescu: Organizaţi în toate întreprinderile, peste tot, grupe de ordine, grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat, a independenţei ţării. Cu toţii să acţionăm în slujba poporului, a independenţei, a socialismului!

„Ceauşescu şi poporul! Ceauşescu, RSR!“ Aplauze prelungite.;

EvenimentePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite