OUG: Metodele de intervenţie aprobate în cazul unui atac de urs. Poate fi ucis orice exemplar, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau sexul acestuia

0
0
Ministrul Mediului a afirmat că decizia se va lua prin vot, cu majoritate, astfel că 3 membri ai echipei Foto: Arhivă
Ministrul Mediului a afirmat că decizia se va lua prin vot, cu majoritate, astfel că 3 membri ai echipei Foto: Arhivă

Ministerul Mediului a publicat Ordonanţa de Urgenţă care prevede intervenţia în cazul atacurilor urşilor. Potrivit documentului, intervenţia în cazul urşilor care ajung în intravilanul localităţilor se face gradual.

Extragerea prin împuşcare, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau sexul acestuia se efectuează atunci când siguranţa şi securitatea cetăţenilor sau a bunurilor sunt puse în pericol.

Potrivit documentului, scopul principal al  Ordonanţe de urgenţă este „ocrotirea unor valori esenţiale: viaţa şi integritatea corporală a persoanei, sănătatea şi securitatea publică, bunurile de orice fel aflate în proprietatea publică şi privată a persoanelor juridice şi fizice.

Iar intervenţie imediată  specializată, efectuată în intravilanul localităţilor, de către echipa de intervenţie se efectuează în cazuri urgente „în care siguranţa şi securitatea cetăţenilor, respectiv bunurile acestora, sunt puse în pericol prin prezenţa sau activităţile unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau sexul acestuia/acestora”.

Ordonanţa prevede că în cazul exemplarelor de sex feminin, intervenţia se va efectua cu precădere prin metoda îndepărtării sau prin metoda tranchilizării/relocării; în cazul extragerii prin împuşcare a unui exemplar de sex feminin cu pui, puii vor fi relocaţi de urgenţă în cadrul unor centre de reabilitare sau adăposturi autorizate.

Metodele de intervenţie

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă pregătită de ministerul Mediului: „intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităţilor se efectuează gradual prin următoarele metode:

 • îndepărtarea prin diverse mijloace; 
 • tranchilizare şi relocare; 
 • extragere prin eutanasiere sau împuşcare. 

În cazul în care exemplarul îndepărtat prin alungare revine în mod repetat, echipa de intervenţie procedează la intervenţia prin tranchilizare si relocarea acestuia. Tranchilizarea va fi efectuată de medicul veterinar.

Însă, dacă ursul pune în pericol siguranţa cetăţenilor, a bunurilor sau a echipei de intervenţie acesta va putea fi ucis. 

Echipa de intervenţie

„În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei Ordonanţe de urgenţă şi asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, tranchilizarea şi extragerea prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs, autorităţile publice locale pot încheia contract de permanenţă cu gestionarul fondurilor cinegetice”, potrivit OUG. 

Decizia dacă animalul este ucis sau nu aparţine echipei de intervenţie care este formată din: 

a) primarul/viceprimarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul  (conducătorul echipei de intervenţie),

b) personal al unităţilor şi/sau subunităţilor specializate de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezenţa exemplarului de urs; 

c) personalul tehnic de specialitate angajat al Gestionarului, care a încheiat contract de permanenţă cu unitatea administrativ-teritorială pentru asigurarea serviciilor de specialitate prevăzute de prezenta Ordonanţă de urgenţă;

d) medicul veterinar împuternicit. 

Ministrul Mediului a afirmat că decizia se va lua prin vot, cu majoritate, astfel că 3 membri ai echipei trebuie să susţină aceeaşi soluţie. Acesta a recomandat oamenilor ca, la vederea unui urs în localitate, să sune imediat la 112. 

Extragerea ursului prin eutanasiere sau împuşcare se face în următoarele situaţii: 

a) dacă intervenţiile prin metoda îndepărtării şi tranchilizării/relocării nu dau rezultate; 

b) daca siguranţa şi securitatea cetăţenilor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse in pericol; 

c) dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol; 

d) în cazul în care exemplarul în cauză este rănit în cursul acţiunii de intervenţie şi nu sunt identificate alte soluţii conform prezentei Ordonanţe de urgenţă; 

e) dacă exemplarul în cauză este prins într-o capcană neautorizată şi nu sunt identificate alte soluţii conform prezentei Ordonanţe de urgenţă; 

f) dacă exemplarul în cauză prezintă răni incompatibile cu viaţa. 

Intervenţia se efectuează in funcţie de nivelul de risc stabilit de echipa de intervenţie, prevăzute în anexa nr2.

Comportamentul general - Nivelul de risc: 

 • Animalul a fost observat ocazional în intravilan - redus 
 • Animalul se retrage la observarea oamenilor (50-100 m) - redus 
 • Animalul nu se retrage la observarea oamenilor (50-100 m) - mediu 
 • Animalul surprins/alungat lansează un atac fals - mediu 
 • Animalul a fost observat repetat în intravilan - mediu 
 • Animalul nu este oprit de măsuri de protecţie existente - mediu 
 • Animalul se hrăneşte cu gunoaie în prezenţa oamenilor - mediu
 • Animalul se află prins într-o capcană neautorizată - mare 
 • Animalul surprins/alungat lansează un atac - mare 
 • Animalul intră în gospodării şi nu se retrage în prezenţa omului - mare
 • Animalul nu se retrage când este alungat - mare 
 • Animalul devine agresiv în urma administrării substanţelor tranchilizante - mare 
 • Animalul atacă omul în zona locuită - mare 
 • Animalul atacă animale domestice în intravilan - mare. 

Ordonanţa de Urgenţă prevede ca după finalizarea acţiunii de intervenţie, în cel mult 24 de ore, să se întocmească un Raport al evenimentului, semnat de către toţi membrii echipei de intervenţie (şi de către proprietarul păgubit, după caz), care se transmite în termen de 24 de ore de la întocmire către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului.

Carnea ursului rămâne la fondul de vânătoare

Potrivit OUG, în cazul extragerii prin eutanasiere sau împuşcare, gestionarea exemplarului se face de către Gestionar sau Garda forestieră.

 

„Blana şi craniul exemplarului extras, preparate de către Gestionar, conform prevederilor alin. (1), se predau Gărzilor forestiere, rămân în proprietatea statului şi pot fi transferate cu titlu gratuit instituţiilor de învăţământ, muzeelor, institutelor de cercetare în domeniul cinegetic sau altor instituţii publice de către Garda forestieră în a cărei gestiune se află. 

Carcasa exemplarului extras prin împuşcare revine Gestionarului care a efectuat extragerea şi poate fi folosită conform normelor stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vigoare sau va fi distrusă prin incinerare dacă intervenţia a fost efectuată de Garda forestieră sau exemplarul a fost extras prin eutanasiere”, se arată în proiectul de OUG.

Costurile intervenţiei se decontează de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Împiedicarea intervenţiei se sancţionează 

„Costurile de intervenţie achitate se decontează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenţia se face de către orice persoană, prin apelarea numărului unic de urgenţă 112. În urma apelului telefonic, operatorul serviciului de urgenţă 112 sesizează membrii echipei de intervenţie, conform procedurii privind managementul situaţiilor de urgenţă.  Împiedicarea prin orice mijloace a intervenţiei imediate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională între 7.000 şi 10.000 lei”, se mai arată în proiectul de OUG.

Anexele pot fi consultate AICI

Evenimente


Ultimele știri
Cele mai citite