Decizie CJUE privind prescripția faptelor. Instanțele naționale ar putea ignora decizii ale ÎCCJ și CCR dacă e un caz cu fraude care afectează UE

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, luni, în urma sesizării Curtii de Apel Brașov că deciziile de încetare a proceselor penale ca urmare a prescripţiei sunt contrare dreptului european, în cazul în care e vorba de fraude grave care aduc atingere intereselor UE.

Instanțele trebuie să țină cont însă și de normele naționale plus protecția drepturilor FOTO Arhivă
Instanțele trebuie să țină cont însă și de normele naționale plus protecția drepturilor FOTO Arhivă

UPDATE Cu o reacție a venit și conducerea Direcției Naționale Anticorupție, care „salută decizia clarificatoare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și apreciază că susținerile procurorilor din cadrul DNA au fost validate prin hotărârea pronunțată în cauza C-107/23”.

Hotărârea de luni, 24 iulie 2023, a CJUE vine să confirme modul în care legislația națională, deciziile Curții Constituționale a României și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, dar și legislația și principiile directoare ale Uniunii Europene, au fost interpretate de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Această hotărâre clarifică modul în care procurorii din cadrul DNA se vor raporta la Deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale, respectiv la Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în soluționarea cauzelor aflate în instrumentarea direcției și au legitimat consecvența instituțională în interpretarea legislației naționale și europene, stabilind în mod edificator, modul de aplicare a dispozițiilor privind prescripția răspunderii penale în cazul infracțiunilor de corupție și a celor asimilate infracțiunilor de corupție, respectiv fraude care lezează interesele financiare ale Uniunii Europene.

De asemenea, decizia CJUE arată că DNA a acționat just și coerent atunci când a exercitat toate căile legale de atac față de deciziile instanțelor prin care s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a împlinirii termenului de prescripție. Plecând de la aceste principii, consecvenți cu întreaga noastră activitate, DNA va acționa în continuare cu aceeași fermitate și determinare, cu respectarea principiului legalității.”

--

Curtea de Apel Brașov a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)după ce mai multe persoane condamnate la închisoare pentru evaziune fiscală și fraude cu fonduri UE au contestat deciziile, invocând prescripția răspunderii penale.

Deși statele membre dispun de libertatea de alegere în ceea ce privește sancțiunile aplicabile, care pot lua forma unor sancțiuni administrative, a unor sancțiuni penale sau a unei combinații a celor două, ele sunt totuși obligate, în conformitate cu articolul 325 alineatul (1) TFUE, să se asigure că situațiile de fraudă gravă sau de altă activitate ilegală gravă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii sunt pasibile de sancțiuni penale care au un caracter efectiv și disuasiv (...) Din elementele care precedă se poate deduce că situația juridică ce rezultă din aplicarea Deciziilor nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale, precum și din Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție generează un risc sistemic de impunitate pentru infracțiunile de fraudă gravă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, în special în cauzele a căror complexitate impune efectuarea unor cercetări mai îndelungate de către autoritățile penale”, arată CJUE, în decizia luată luni.

Într-o astfel de situație, Curtea subliniază că ne conruntăm cu „existența unui asemenea risc sistemic de impunitate constituie un caz de incompatibilitate cu cerințele articolului 325 alineatul (1) TFUE și ale articolului 2 alineatul (1) din Convenția PIF”.

În consecință, revine, în principiu, instanțelor naționale sarcina de a da efect deplin obligațiilor care decurg din articolul 325 alineatul (1) TFUE și din articolul 2 alineatul (1) din Convenția PIF, precum și de a lăsa neaplicate dispozițiile interne care, în cadrul unei proceduri care privește fraude grave care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, împiedică aplicarea unor sancțiuni efective și disuasive pentru a combate astfel de infracțiuni (...) Rezultă prin urmare că, în principiu, instanțele naționale sunt obligate, în conformitate cu acest articol 325 alineatul (1) și cu acest articol 2 alineatul (1), să lase neaplicate Deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale, din care rezultă că, în perioada cuprinsă între 25 iunie 2018, data publicării acestei Decizii nr. 297/2018, și 30 mai 2022, data intrării în vigoare a OUG nr. 71/2022, dreptul român nu prevedea nicio cauză de întrerupere a termenului de prescripție a răspunderii penale, în măsura în care aceste decizii au efectul de a conduce la prescrierea răspunderii penale într‑un număr mare de cazuri de fraudă gravă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și, prin urmare, așa cum s‑a constatat la punctul 91 din prezenta hotărâre, de a crea un risc sistemic de impunitate pentru astfel de infracțiuni”, punctează Curtea.

De asmenea, tot „în principiu” instanțele naționale pot lăsa neaplicată „Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în măsura în care această decizie permite invocarea prescripției răspunderii penale, în temeiul efectelor Deciziilor nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale, ca lege penală mai favorabilă (lex mitior), în cazuri de fraudă gravă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și, prin urmare, amplifică riscul sistemic de impunitate pentru astfel de infracțiuni”.

Tot CJUE atrage atenția că neaplicarea nu ar duce la lipsa protecției drepturilor fundamentale.„Cu toate acestea, mai este necesar să se verifice dacă obligația de a lăsa neaplicate asemenea decizii contravine, într- situație precum cea în discuție în litigiul principal, protecției drepturilor fundamentale”, mai citim în decizia CJUE

Potrivit juridice.ro, „în temeiul principiului supremației dreptului Uniunii, o decizie pronunțată cu titlu preliminar de Curte este obligatorie pentru instanța națională în ceea ce privește interpretarea dreptului Uniunii pentru soluționarea litigiului particular. În consecință, această instanță nu poate fi împiedicată să dea, imediat, dreptului Uniunii o aplicare conformă cu decizia sau cu jurisprudența Curții, înlăturând la nevoie o jurisprudență națională care constituie un obstacol în calea deplinei eficacități a acestui drept. Un astfel de comportament al judecătorului național nu poate fi calificat nici drept abatere disciplinară”.

Decizia CCR din 2022

Amintim că în baza unei decizii din mai 2022 a Curții Constituționale privind aplicarea retroactivă a prescripției, au fost închise mii de dosare penale, hotărârea declanșând un val de achitări, potrivit HotNews, car evorbește de circa 5.000. Mai precis, de la decizia din 2018 în care a fost declarată neconstituțională o sintagmă din articolul din Codul penal privind cursul prescripției răspunderii penale și până la o ordonanța de urgență adoptată de guvern în 30 mai 2022, prin care a fost modificat Codul penal, în niciun dosar nu poate fi întreruptă prescripția, potrivit decizie CCR.

Parlamentul nu a făcut modificările legislative ca să pună Codul Penal în acord cu decizia Curții Constituționale, astfel că din 2018 nu au existat prevederi legale care să reglementeze întreruperea prescripției, timp de patru ani..

După decizia CCR din 2022, o parte dintre procese au fost suspendate, instanțele cerând ICCJ să lămurească dacă deciziile Curții Constituționale privind prescripţia retroactivează pe principiul legii penale celei mai favorabile. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât în octombrie 2022 că decizia CCR privind prescripţia se aplică retroactiv.

Cum interpretează specialiștii

Într-un text de opinie pentru EVZ, avocatul Flavius Radu susține că în continuare e aplicată prescripția, ținându-se cont de toate părțile: ÎCCJ, CCR, dar și CJUE

Prima concluzie rezultată din Decizia CJUE este aceea că Decizia nu privește compatibilitatea Dreptului Uniunii cu aplicarea prescripției în cazul infracțiunilor de corupție ori în cazul infracțiunilor din cadrul Directivei PIF. De altfel, CJUE nici nu avea cum să se pronunțe în legătură cu aplicabilitatea prescripției în alt domeniu decât cel vizat de litigiul principal, întrucât ar fi însemnat să se pronunțe în legătură cu o problemă de natură ipotetică, ceea ce este inadmisibil în această procedură. Pe cale de consecință, în cazul acestor infracțiuni (n.r.- de corupție), rămâne cum au stabilit Curtea Constituțională a României și Înalta Curte de Casație și Justiție, adică se aplică prescripția generală”, punctează avocatul.

Concluzia CJUE este în sensul că, inclusiv în cauzele având ca obiect infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, se aplică regulile de drept rezultate în urma Deciziilor nr. 297/2018 și 358/2022 ale Curții Constituționale, adică se aplică termenele generale de prescripție a răspunderii penale. CJUE stabilește însă și faptul că, prin presupusa interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin HP 67/2022, în ceea ce privește retroactivitatea legii penale mai favorabile, se stabilește un standard național de aplicare a legii penale mai favorabile care ar fi contrar Dreptului Uniunii”, mai opinează avocatul.

De asemenea, avocatul punctează că „prin Decizia nr. 67/2022 a ÎCCJ s-a avut în vedere Decizia nr. 265/2014 a Curții Constituționale prin care s-a stabilit că legea penală se aplică global, iar nu pe instituții autonome (...) Așadar, ca o concluzie a celor de mai sus, din punctul meu de vedere, decizia CJUE se aplică exclusiv în cauzele în care vorbim de fraudă contra intereselor financiare ale Uniunii (astfel cum sunt regăsite în articolul 2 alin.(1) din Convenția PIF, iar nu Directiva PIF), așa încât actele de procedură întocmite în perioada 01 februarie 2014 – 25 iunie 2018, au întrerupt cursul prescripției răspunderii penale, însă acest lucru nu prezintă relevanță, dacă Codul penal în vigoare în perioada 25 iunie 2018 – 30 mai 2022 reprezintă legea penală mai favorabilă. Pe cale de consecință, consider că decizia CJUE nu ar trebui să impacteze în vreun fel aplicarea Codului penal reconfigurat prin Deciziile nr. 297/2018 și 358/2022 ale Curții Constituționale, și nici interpretarea (citită corect) a Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

EvenimentePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite