ADMITERE FACULTATE 2014 ASE înlocuieşte examenul cu eseul motivaţional şi media de la Bac

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Anul acesta, admiterea la studiile universitare de licenţă (5.500 de locuri) ale Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, la forma de învăţământ cu frecvenţă, se face prin concurs, pe baza unui eseu motivaţional şi a mediei obţinute la examenul de Bacalaureat.

Dacă anul trecut, candidaţii de la ASE au dat examen de admitere în vară, drept care au rămas multe locuri neocupate în prima etapă, în 2014, universitatea a introdus eseul motivaţional la admitere, întocmai ca la universităţile din străinătate, datat şi semnat de către candidat, în care acesta trebuie să scrie argumentat motivele pentru care a ales să studieze la ASE.

În total, Academia de Studii Economice (ASE)  scoate la concurs pentru anul univeristar 2014-2015 peste 5.500 de locuri la studiile de licenţă (învăţământ cu frecvenţă) pentru 24 de specializări, dintre care peste 2.790 sunt la buget şi mai mult de 2.600, la taxă.

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune are cele mai multe locuri alocate, 500, la specializarea cu aceeaşi denumire. 

Ce trebuie să cuprindă eseul motivaţional


Candidatul poate scrie despre motivele personale, preferinţele legate de o anumită carieră şi argumentele pentru care vrea să obţină o anumită calificare.

De asemenea, candidatul trebuie să scrie şi ce aşteptări are de la viaţa de student la ASE în ceea ce priveşte procesul educaţional precum şi eventuala angajare pe durata studiilor şi dacă se gândeşte să se înscrie la masterat după absolvire. Candidatul mai poate menţiona realizările sale din timpul liceului (olimpiade, concursuri, stagii de practică, voluntariat)  care îl recomandă pentru programul de studii pe care l-a ales şi dacă doreşte să se implice în activităţile extracuriculare organizate la ASE.

Criterii de departajare

 

Eseul este notat cu admis sau respins, iar ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional se face în funcţie de media de la Bac şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de înscriere, se arată în metodologia de admitere.

Un candidat poate fi admis la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale, excepţie făcând olimpicii internaţionali care pot urma două programe.

Aceştia trebuie să fi obţinut în unul din ultimii doi ani de studiu distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale sau premiul întâi/o medalie de aur în unul din ultimii patru ani, la olimpiadele şcolare internaţionale. Totuşi, pentru a fi admişi la a doua facultate, pe locuri finanţate la buget, candidaţii olimpici trebuie să aibă media de admitere mai mare decât a ultimului admis la respectiva facultate.

În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media generală de admitere egală cu cea a ultimului loc repartizat la buget sau, respectiv, la taxă, aceştia sunt departajaţi după următoarele criterii: media anilor de studii din liceu şi nota obţinută la proba scrisă la limba şi literartura română/maternă de la examenul de Bac.

Calendarul concursului de admitere la licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă

 • 15-18 iulie (9:00-17:00) – înscrieri
 • 19 iulie – afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional şi afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi la programele cu predare în limbi străine, pentru susţinerea testului de competenţă  lingvistică
 • 21 iulie – susţinerea testului de competenţă lingvistică pentru candidaţii înscrişi la progarmele cu predare în limbi străine: 8:00-9:00 – intrarea candidaţilor în săli, 9:30-11:30 – susţinerea testului de competenţă lingvistică
 • 22 iulie - afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică
 • 23 iulie – afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă şi a celor aflaţi în aşteptare
 • 24-25 iulie şi 28 iulie – depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi/sau plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare
 • 29 iulie – afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi
 • 29-30 iulie – restituirea dosarelor, la cerere
 • 15-30 septembrie – semnarea contractelor de studii
 • Prima săptămână a anului universitar 2014-2015 – înmatricularea în anul I

Taxa de înscriere este de 200 de lei, iar taxa de şcolarizare este de 3.500 de lei/an.

Lista specializărilor şi locurile alocate acestora pentru studiile de LICENŢĂ, învăţământ cu frecvenţă

Lista specializărilor şi locurile alocate acestora pentru studiile de LICENŢĂ, învăţământ cu frecvenţă, ASE...

Calendarul înscrierii la licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă

 • 16-18 iulie – înscrieri între orele 9:00-17:00
 • 28 iulie – afişarea listelor candidaţilor înscrişi şi a rezultatelor obţinute la eseul motivaţional
 • 29-30 iulie- înscrieri şi plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare sau restituirea dosarelor, la cerere
 • 31 iulie – afişarea listelor cu candidaţii admişi
 • 1 august - restituirea dosarelor, la cerere
 • 15-30 septembrie – semnarea contractelor de şcolarizare şi de studii

Pentru forma de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, doar cinci facultăţi oferă în total 650 de locuri la şapte specializări, toate la taxă. Este vorba de:

 • Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, specializarea Informatică Economică – 125 de locuri la ID
 • Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune – 125 de locuri la ID
 • Facultatea de Finanţe, Asigurări Bănci şi Burse de Valori, specializarea Finanţe şi bănci (la Buzău) – 50 de locuri la ID
 • Facultatea de Management, specializarea Management (la Piatra neamţ) – 50 de locuri la ID
 • Facultatea de Marketing, specializarea Marketing – 100 de locuri la FR

Cum a fost admiterea la ASE, anul trecut

Anul trecut, ASE a renunţat la examenul de admitere în sesiunea de toamnă, după ce nu au fost ocupat toate locurile la buget şi taxă în sesiunea din vară, când toţi candidaţii au susţinut o testare.  Academia nu mai organizase examen de admitere de trei ani, iar ultima dată când a avut loc, în 2010, toate locurile de la buget s-au ocupat din prima sesiune.

În anii precedenţi, a doua sesiune a fost organizată numai pentru locurile de la taxă, însă, în 2013, nu s-au ocupat toate locurile de la buget în prima fază.


Pe aceeaşi temă:

ADMITERE FACULTATE 2013 Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) organizează examene de admitere la toate facultăţile

Înscrierile la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti se termină vineri, 19 iulie, urmând ca în perioada 24-25 iulie să aibă loc examenele de admitere.

ADMITERE FACULTATE 2013 Premieră la ASE: o nouă sesiune de admitere după ce nu s-au ocupat nici locurile fără taxă

Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti va organiza o a doua sesiune de admitere fiindcă nu s-au înscris destui candidaţi la sesiunea care s-a încheiat joi, astfel încât să fie ocupate toate locurile de la buget şi taxă, spun reprezentanţii universităţii. Mai mult, anul acesta au rămas libere chiar şi o parte din locurile bugetate de stat.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite