Iohannis cere reexaminarea legii referitoare la componenţa şi modul de alegere a membrilor consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Klaus Iohannis, preşedintele României FOTO Presidency
Klaus Iohannis, preşedintele României FOTO Presidency

Preşedintele Klaus Iohannis cere reexaminarea legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019, referitoare la componenţa şi modul de alegere a membrilor consiliilor colegiilor teritoriale ale medicilor şi a consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România. Şeful statului spune că unele prevederi din lege sunt însă de natură să contravină principiului securităţii raporturilor juridice.

Şeful statului susţine în cererea de reexaminare că unele dintre soluţiile legislative cuprinse în Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019, în forma adoptată de Parlament, sunt de natură să contravină principiului securităţii raporturilor juridice, putând genera discriminări între categoriile de membri ale aceleiaşi profesii, motiv pentru care se impune reanalizarea de către Parlament a acestui act normativ.

Potrivit cererii, „punctul 1 al articolului unic din legea supusă reexaminării, ce modifică art. 427 alin. (1) al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevede: „Art.427. – (1) Alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial se va face pe specialităţi medicale după cum urmează: a) specialităţi medicale; b) specialităţi chirurgicale; c) specialităţi paraclinice; d) medicină de familie”.

„Semnalăm că, potrivit pct. 16 din Anexa nr. I.1.1 a Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, medicina de familie constituie specialitate medicală. Faţă de aceste dispoziţii, considerăm că redactarea textului pct. 1 al articolului unic al legii transmise la promulgare este de natură să creeze confuzie în aplicare pentru destinatarii normei, deoarece nu se poate stabili dacă alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial cu specialitatea medicină de familie se face în baza lit. a) sau în baza lit. d), ori în baza ambelor prevederi legale. În acest sens, sunt şi dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit cărora textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce, iar forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor”, se arată în cererea de reexaminare.

Un alt articol, nr 416 din Legea nr. 95/2006 prevede: „Art. 416.- În vederea exercitării profesiei de medic, medicii cetăţeni români şi medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, precum şi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) şi e) au obligaţia să se înscrie în Colegiul Medicilor din România”. Totodată, articolul 419 lit. a) din acelaşi act normativ conferă tuturor membrilor Colegiului dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau naţionale ale acestuia, fără distincţie.

„Din această perspectivă, apreciem că forma propusă pentru art. 427 prin legea supusă reexaminării, conform căreia alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial se va face pe specialităţi medicale, nu ţine cont de existenţa unei alte categorii de membri ai Colegiului Medicilor din România, respectiv medicii cu competenţe limitate, care, deşi au calitatea de membri în Colegiu, vor fi privaţi de dreptul de a alege şi de a fi ales, întrucât aceştia nu figurează încadraţi în grupa specialităţilor medicale stabilite de Nomenclatorul de specialităţi medicale”, se arată în solicitarea preşedintelui.

La pct. 1 al articolului unic din legea supusă reexaminării, noul alineat (4) al art. 427 din Legea nr. 95/2006 prevede: „(4) Pentru colegiile teritoriale pe raza cărora funcţionează unităţi medicale în care îşi desfăşoară stagiul de pregătire profesională medici rezidenţi, în luna octombrie a fiecărui an, aceştia îşi vor alege un reprezentant. ”Alegerile se organizează de către colegiul teritorial pe parcursul a două zile”. Or, neaplicând acelaşi criteriu de alegere şi reprezentare în consiliu, în funcţie de numărul de membri dintr-o grupă medicală, considerăm că norma poate conduce la crearea unui regim juridic distinct pentru medicii rezidenţi, aceştia urmând a alege un „reprezentant” în Consiliu al cărui statut nu este clar determinat”, precizează preşedintele.

„Faţă de argumentele expuse mai sus şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare, se mai arată în cererea de reexaminare.

PoliticăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite