Răspunsul care poate fi dat la întrebarea din titlu este unul cu profund specific naţional, prin caracterul său aproximativ şi relativ: da, în ţară te poţi legitima cu paşaportul, dar s-ar putea să nu fie de ajuns. Această imprecizie a răspunsului vine din numărul relativ mare de reglementări care se aplică şi, oarecum, se cam încurca, pe tema asta. Să le luăm pe rând:

1) Avem legea actelor de identitate[1], care prevede că sunt „acte de identitate” numai cartea de identitate (obişnuită/provizorie/electronică) şi, pe stil vechi, buletinul de identitate. Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

2) Avem legea paşapoartelor[2], care prevede că paşaportul este document de călătorie, nu act de identitate. Dar, aceeaşi lege prevede că paşaportul face, în faţa autorităţilor române şi străine, dovada identităţiicetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.

3) Avem legile poliţiei[3] (naţională şi locală) care prevăd dreptul poliţistului “să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor...”. Dar, aceste legi nu definesc noţiunile de “legitimare” şi de “stabilire a identităţii”. Aşa că le-a definit Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), printr-o procedură pe care a întocmit-o şi pe care, normal, o respectă toţi poliţiştii care efectuează legitimarea şi identificarea unei persoane.

Astfel, potrivit procedurii IGPR[4], “legitimarea şi stabilirea identităţii unei persoane... constau în solicitarea şi verificarea actului de identitate al acesteia, pentru a i se cunoaşte datele de stare civilă,  cetăţenia, domiciliul  ori reşedinţa.”

Din reglementările prezentate mai sus, se poate observa că paşaportul este un document de călătorie care face dovada identităţii şi cetăţeniei, dar nu şi a domiciliului sau reşedinţei, care se pot dovedi numai cu actul de identitate (carte/buletin de identitate).

De aceea, având în vedere procedura IGPR privind legitimarea, pot exista situaţii în care poliţistul să aprecieze că legitimarea cu paşaportul este insuficientă, pe motiv că nu se poate stabili domiciliul/reşedinţa persoanei.

În concluzie, răspunsul tranşant la întrebarea dacă, în ţară, te poţi legitima cu paşaportul în locul cărţii/buletinului de identitate este: oarecum.


text de Dan Mihai  

Dan Mihai este jurist şi membru al Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki din anul 2001. Domeniile de expertiză: legislaţie penală, transparenţă decizională, acces la informaţiile de interes public, libertate de exprimare.

 


[1] A se vedea art. 12 al. 3 si art. 13 din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

[2] A se vedea art. 6 al. 1 si 4 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

[3] A se vedea art. 31 al.1 lit. a din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române si art. 20 al. 1 lit. g din Legea nr. 155/2010 - legea poliţiei locale

[4] Procedura IGPR privind legitimarea şi stabilirea identităţii persoanelor PRO-PS-04-IGPR/DOP din 22 octombrie 2012 este prezentată în cartea dr. Eugen Negoita şi dr. Mihai Pruteanu, intitulată “Elemente de tactică poliţienească şi proceduri operaţionale privind intervenţia structurilor de ordine şi siguranţă publică” Editura Hamangiu, 2013, pag. 88 – 90.