Conform legii, doamna primar trebuie să desemneze, în acest organism care supervizează activitatea poliţiei, nişte reprezentanţi ai comunităţii, care vor face astfel parte din ATOP, alături de consilieri generali şi un reprezentant al poliţiei. Constituirea ATOP în fiecare judeţ succede fiecărui ciclu electoral, astfel că acum ne aflăm în etapa în care, după alegerea primarului şi a consiliului local/general, cei aleşi sunt chemaţi să constituie diversele organisme de control ale serviciilor publice. În cazul ATOP - poliţia.

Împreună cu mai multe organizaţii neguvernamentale, APADOR-CH i-a propus astfel doamnei Firea să ia în considerare şi trei nume din comunitate, atunci când va face numirile. Nu ştim încă dacă această scrisoare va fi utilă sau nu, deocamdată nu am primit niciun răspuns, dar ne-am încercat norocul, să vedem, va fi o scrisoare pierdută sau una câştigată?

Textul scrisorii:

Stimată doamnă Gabriela Firea, primar general al Municipiului Bucureşti

În vederea nominalizării reprezentanţilor comunităţii în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bucureşti, pe care am înţeles că o veţi face în această perioadă, Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) vă propune să analizaţi oportunitatea includerii pe lista de persoane pe care o aveţi în vedere şi a următoarelor nume:

  • Marian Ursan, director executiv al asociaţiei Carusel
  • Marian Ivan, preşedinte OPTAR
  • Maria Nicoleta Andreescu, diector executiv APADOR-CH
 

Marian Ursan este doctor în Sociologie, asistent universitar şi cercetător ştiinţific în cadrul Universităţii din Bucureşti. Este activist în domeniul HIV/SIDA şi al serviciilor de suport adresate grupurilor vulnerabile şi marginalizate, domeniu în care activează de 21 de ani. Este unul dintre fondatorii Asociaţiei Carusel, organizaţie care îşi propune crearea unui mediu social activ, proactiv şi reactiv în vederea promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului.

Marian Ivan a fondat OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) în 2011, împreună cu nişte prieteni. De atunci a făcut voluntariat în această asociaţie încercând să schimbe ceva în relaţia dintre cetăţean şi oraş.

Maria-Nicoleta Andreescu este sociolog cu experienţă în domeniul delincvenţei juvenile. S-a alăturat APADOR-CH în anul 2007, centrându-şi activitatea pe domeniile: transparenţă instituţională, evaluarea respectării drepturilor omului în penitenciare, abuzuri ale poliţiei. Începând cu luna iulie a anului 2013 este directorul executiv al asociaţiei.

Cum scopul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) este să asigure, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii, în scopul creării unui climat de siguranţă şi securitate publică, vă propunem, doamnă primar, să observaţi că cele trei persoane amintite activează de mulţi ani în societatea civilă românească, sunt implicate în activităţi care au legătură şi cu activitatea poliţiei, şi au avut de-a lungul timpului o bună colaborare atât cu municipalitatea cât şi cu poliţia. De asemenea, cei trei cunosc foarte bine comunităţi care nu de puţine ori interacţionează cu forţele de ordine (cum ar fi: bicicliştii, lucrătorii sexuali, parcagiii sau minoritatea romă), iar prezenţa acestora în ATOP ar fi benefică pentru întreaga societate.

Vă asigurăm de disponibilitatea noastră de a vă furniza orice alte detalii sau de a participa la o discuţie dacă veţi considera necesar.

Vă mulţumim şi vă asigurăm de colaborarea noastră şi pe viitor,

Maria-Nicoleta Andreescu
Director executiv APADOR-CH 

Demers susţinut de organizaţiile:

CeRe
Expert Forum
Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Studiul Democraţiei
Grupul pentru Democraţie Participativă Plenum
ActiveWatch
Funky Citizens
FDSC
Asociaţia pentru Educaţie şi Justiţie Socială HUMAN CATALYST
Centrul pentru Inovare Publică
CRPE

------------

Aceste demers face parte din proiectul Reprezentarea societăţii civile în organisme colegiale, derulat de APADOR-CH, cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe