El a vrut să afle care este stadiul implementării strategiei privind descentralizarea (aprobată prin HG 229/2017 de Guvernul Grindeanu), care sunt concluziile analizelor de impact asupra procesului descentralizării, dar şi când vor fi elaborate proiectele de lege prin care va fi făcută efectiv descentralizarea pe fiecare minister în parte.

Cititorul nostru a întrebat, noi am trimis cererea şi am aflat pentru el cum mai merge descentralizarea, acest subiect care tot vine, pleacă şi se întoarce în spaţiul public de ani buni de zile încoace, dar care nu prinde contur, chiar dacă unul dintre principalii promotori ai descentralizării conduce cu mână forte principalul partid care se află la guvernare. Aţi ghicit, mă refer la Liviu Dragnea şi al său PSD.

Vă mai amintiţi discuţiile despre descentralizare şi regionalizare din vremea USL?

Răspunsul MDRAP (document pdf) arată că Strategia generală de descentralizare (SGD) stabileşte 7 domenii de interes pretabile la descentralizare: agricultura, cultura, turismul, mediul, sănătatea, educaţia, tineretul şi sportul. În acest sens, ministerele care gestionează aceste domenii trebuiau să elaboreze:

  1. inventarul actualizat al bunurilor supuse transferului (termen: 19 iunie 2017, activitatea fiind realizată integral);
     
  2. analizele de impact cu privire la soluţiile propuse pentru descentralizare (termen: 19.07.2017 pentru toate domeniile, excepţie făcând turismul – 19.09.2017, activitatea fiind realizată parţial de către ministerele Tineretului şi Sportului, Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv cel al Turismului);
     
  3. concluziile analizei de impact care să fie prezentate în Guvern până la 19.08.2017, respectiv până la 19.09.2017 pentru domeniul turism – activitate decalată “având în vedere faptul că în practică s-a dovedit că procesul de elaborare a analizelor de impact este un proces complex şi laborios”.

O primă concluzie: Guvernul României nu şi-a respectat propria strategie de descentralizare.

Acum să vedem care este situaţia pe fiecare domeniu în parte:

– Ministerul Tineretului şi Sportului a elaborat analiza de impact şi propune descentralizarea către judeţe a competenţelor de implementare exercitate de către direcţiile judeţene de sport şi tineret (DJST), precum şi unele centre de agrement aflate în subordinea acestora.

– Ministerul Turismului a finalizat analiza de impact privind descentralizarea competenţelor şi consideră oportună descentralizarea către autorităţile locale a tuturor competenţelor prevăzute în SGD.

– Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a finalizat analiza de impact, însă nu consideră oportună descentralizarea tuturor competenţelor prevăzute de SGD şi fundamentează această poziţie cu argumente care vizează în special lipsa resurselor umane specializate aferente domeniului cultură. În schimb, MCIN propune exercitarea partajată cu autorităţile publice locale (dar fără a preciza în mod expres care sunt acele autorităţi) a unora dintre competenţele de implementare pe care le au direcţiile judeţene de cultură: acordarea de consultanţă de specialitate pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, elaborarea şi desfăşurarea de programe pentru identificarea, clasarea, cercetarea şi punerea în valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic şi industrial, avizarea concepţiei artistice a monumentului de for public etc.

– Ministerul Mediului a elaborat într-o primă formă analiza de impact şi în ea se regăseşte propunerea de a se transfera la consiliile judeţene competenţele de emitere a actelor de reglementare pentru activităţile care nu intră sub incidenţa anexelor 1 şi 2 ale HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat într-o primă formă analiza de impact cu privire la soluţiile propuse pentru descentralizarea competenţelor. Potrivit concluziilor, în perioada imediat următoare nu se descentralizează nicio competenţă dintre cele exercitate de către direcţiile pentru agricultură judeţene (DAJ), oficiile pentru studii pedologice şi agrochimice (ospa) sau filialele regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA).
(Chiar ne-ar fi plăcut să ştim ce are de gând să descentralizeze MADR, nu să ne spună ce nu are de gând să lase din braţe către autorităţile locale…)

Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale au elaborat analizele de impact şi din concluziile acestora rezultă că aceste trei ministere consideră că descentralizarea competenţelor nu este oportună.

A doua concluzie şi momentan ultima: centralizarea puterii administrative este şi va rămâne pe termen scurt şi mediu de actualitate.

Şi tu poţi adresa întrebări către instituţiile publice din oraşul tău, primării, şcoli, licee, universităţi, regii autonome, aflând cum sunt cheltuiţi banii pe care-i plăteşti statului prin impozite şi taxe! Tu ne spui ce vrei să afli şi de la ce instituţie anume, iar noi trimitem şi urmărim cererea pentru tine! Foloseşte aplicaţia!