Mai multe reprezentante şi mai mulţi reprezentanţi ale unor organizaţii guvernamentale şi persoane din societatea civilă, care promoveaza drepturile femeilor şi drepturile femeilor rome au depus astăzi, 26 Iunie 2013, o petiţie adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, solicitând sancţionarea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, ca urmare a declaraţiilor domniei sale în cadrul întâlnirii cu reprezentantele Clubului Femeilor de Afaceri asociat revistei “Business Woman”.

Considerăm că declaraţiile acestuia de săptămâna trecută sunt discriminatorii pe criteriul de gen, etnie şi statut social, aduc vătămare demnităţii şi imaginii femeilor şi femeilor rome din România, iar consecinţele unor astfel de declaraţii afecteaza egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Preşedintele Traian Băsescu discriminează femeile, femeile rome şi femeile care aparţin unei categorii defavorizate (pe criterii economice) prin preferinţa exprimată pentru creşterea natalităţii în rândul femeilor cu un anumit statut socio-economic şi care nu fac parte din minoritatea romă.

Astfel că, prin declaraţiile sale, Preşedintele Traian Băsescu încalcă prevederile legislative ale Art.2, alin (1) şi alin (4) din OG.137/2000 privind prevenirea şi sanţionarea tuturor formelor de discriminare cu toate modificările şi completările ulterioare potrivit căruia discriminarea de gen, etnică şi pe baza apartenenţei la o categorie defavorizată (pe criterii economice) sunt interzise în România De asemenea, prin declaraţiile sale, preşedintele Traian Băsescu încalcă dreptul la demnitate personală, prevăzut în OG 137/2000 art. 15 potrivit căruia ‘’Constituie contravenţie, (…) orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia’’

Atragem atenţia asupra efectelor periculoase pe care le au declaraţiile Preşedintelui Traian Băsescu, precum:

1) instigarea la ură şi agravarea rasismului faţă de femeile rome. Prin discursul său, preşedintele Traian Băsescu împarte pe criterii etnice femeile în mame dezirabile şi nedezirabile şi contribuie la perpetuarea stereotipurilor rasiste cu privire la femeile rome si la devalorizarea maternităţii acestora. Cuvintele Preşedintelui sunt cu atât mai grave având în vedere că la inceputul acestui an o organizaţie extremistă a cerut sterilizarea femeilor rome, iar un consilier local al PNL a susţinut public iniţierea unui program pentru a le steriliza

2) consolidarea stereotipurilor discriminatorii de gen. Prin declaraţiile sale, preşedintele Traian Băsescu reduce femeile la funcţia reproductivă şi la statutul de corpuri reproducătoare de copii pentru naţiune

3)  agravarea marginalizării femeilor sărace. Afirmaţiile preşedintelui contribuie la supraresponsabilizarea femeilor şi subresponsabilizarea statului cu privire la maternitate

Drept urmare am solicitat CNCD sancţionarea Preşedintelui Traian Băsescu conform art. 26, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. 1 şi alin 4 din OG 137/200 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Semnatare/Semnatari:

Alice Iancu, Vice-preşedintă Centrul FILIA

Carmen Gheorghe, Preşedintă E-Romnja (Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)

Nicoleta Biţu, Preşedintă Romano ButiQ                                                                                      

Norbert Petrovici, Preşedinte Asociaţiei G.A.S - Grupul Pentru Acţiune Socială

Irina Ecaterina Sorescu, Preşedintă Executivă CPE  

Theodora-Eliza Vacarescu, Lect. univ. dr. Universitatea din Bucureşti

Anca Gyemant, Rodica Tache si Maria Crista, Co-preşedinte Asociaţia h.arta

Tudorina Mihai, Vicepreşedintă  Asociaţia Front

Laura Grundberg, Preşedintă Societatea de Analize Feministe – AnA

Eniko Vincze, Prof.univ.dr Preşedintă Fundaţia Desire

Ioana Dodi, Preşedintă CASE (Clubul Academic de Studii Europene)

Dr. Borbala Koo, Directoare Executivă Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală 

Mihaela Săsărman, Preşedintă Asociaţia Transcena