Posesor al unei prodigioase şi prestigioase experienţe ca avocat, Arin Stănescu a fost promotorul şi apărătorul profesiunii de practician în insolvenţă din România. A fost autor şi coautor al legislaţiei din domeniul, a condus multă vreme asociaţia profesională de breaslă, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă, şi a vegheat la ridicarea statutului profesional al acesteia. Ca o recunoaştere a profesionalismului său, ridicat la rang de asumare morală, Arin Stănescu a fost preşedinte de onoare al Uniunii Profesiilor Liberale din România şi vicepreşedinte al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale.
 
Arin Stănescu a fost, în acelaşi timp, un apărător, fără compromisuri, a spiritului întreprinzător, a economiei de piaţă, eliberate de distorsiuni şi ingerinţe politice. A fost un spirit liber, lipsit de constrângeri şi prejudecăţi, afirmându-şi deschis opţiunile privind apărarea statului de drept şi condamnând orice excese făcute de unii aşa-zişi apărători ai acestuia.
 
În societatea românească Arin Stănescu a fost o figură aparte, un om de o cultură profundă, posesor al unui umor fin, care putea fi duios cu cei neajutoraţi, dar usturător cu cei neaveniţi, şi care a pus întotdeauna mai presus de orice cultul pentru prietenie şi pentru onoare. La asta a contribuit, cu siguranţă şi educaţia primită, ca jucător de primă ligă într-un joc bărbătesc cum este polo.
 
Arin Stănescu a plecat dintre noi tocmai când aveam o atât de mare nevoie de oameni asemenea lui. Dumnezeu să-i dea lumină!