În secolul al XIX-lea boierii se afişau doar călare sau în mijloace de transport variate, de la butci, rădvane, carete, caleşti. Simbol al aparteneţei la o clasă socială înaltă, ele proveneau în Valahia, cel mai adesea, din atelierele occidentale, fiind procurate prin intermediul caselor de comerţ din Sibiu şi Braşov.

Aşa cum este de aşteptat, caleaşca domnească trebuia să fie mai impunătoare, simbol al prestanţei proprietarului, şi să poarte însemnele heraldice. Primele mărturii iconografice apar în gravurile ce îl înfăţişează pe domnul Mavrogheni într-o trăsură trasă de cerbi sau pe beizadea Ghica (1845) într-o trăsură cu patru cai.

Iată însă că s-au mai păstrat şi unele mărturii fotografice ale mijloacelor de transport de pe vremea domnitorului Gheorghe Bibescu şi Barbu D. Ştirbey. Aflate în păstrare până la 1945 pe moşiile de la Mogoşoaia, respectiv Buftea, nu ştim care a fost soarta lor, cel mai posibil intrând în folosinţa Studiourilor Cinematografice de la Buftea.

Grajdurile domneşti de pe proprietatea lui Barbu Ştirbey se aflau pe un teren achiziţionat în 1832 de la Costandin Canela, vecinul său. Ele erau delimitate, printr-un zid de incintă, de palatul de pe Podul Mogoşoaiei, având acces de pe uliţa Beizadei/azi str. Banului şi dinspre uliţa Manea Brutaru/ azi str. Ctin Budişteanu.

Redăm în continuare Inventarul de la 1869 al fostelor grajduri domneşti din uliţa Manea Brutaru, o mărturie inedită asupra diversităţii vehiculelor şi a accesoriilor de paradă, dar şi de îmbrăcăminte ale angajaţilor ce le aveau în grijă.

Serviciul Grajdului

1 caretă de paradă poleită

2 idem de tote zilele idem

1 landou mare de drum

1 caretă idem de drum

1 furgonu

1 căruţă

1 sanie

3 perechi hamuri de paradă cu tote tacîmurile lor de şase cai

1 veche pentru duoi cai

2 şele bune

2 arşele cusute cu fir

2 şele ordinare

2 covore de pus pe cai

6 perechi botfori[1]

12 furcuri albastre

2 paltone idem

2 valtrapuri de flanelă de pus pe cai

1 paltonu de portaru roşu

7 pantalone de pluşu galbenu

6 jilete[2] idem

3 pantalone albastre

1 valtrapiu[3] de postavu roşu pus pe şele

6 pînze ale de pus pe cai

1 sleapă[4] de Ingăr

1 covoru turcesc[1] Cizmă cu turetci tari şi încreţite la gleznă. (lb. rusă)

[2] Jilectă, vestă (lb. Rusă)

[3] Pătură, împodobită cu diferite cusături, care se pune pe spinarea calului, sub şa (lb. rusă)

[4] Tricorn

 

În completare, redăm fotografii ale celor ce au aparţinut domnitorului Gheorghe Bibescu.

Caleaşca de ceremonie ce a aparţinut lui Gheorghe Bibescu, aflată odinioară la Mogoşoaia

Accesorii de gală ce au aparţinut lui Gheorghe Bibescu, expuse odinioară la Mogoşoaia

Accesorii de gală ce au aparţinut lui Gheorghe Bibescu, expuse odinioară la Mogoşoaia

 

Mijloace de transport ce au aparţinut familiei prinţului Alexandru B. Ştirbey, fiul domnitorului, şi prinţului Barbu A. Ştirbey, nepotul domnitorului

Vizitiul familiei Ştirbey, Buftea

Şaretă ce a aparţinut unei doamne din familia Ştirbey

Prinţul Barbu A. Ştirbey, Nadeja şi cele patru fiice în propria trăsură cu coviltir

Maşina familiei Ştirbey la Buftea

Fotografiile fac parte din fototeca Arhivelor Naţional ale României şi au fost reproduse de Cristian Gache. 

Fragment din lucrarea „Reşedinţele Ştirbey din Bucureşti şi Buftea: arhitectura şi decoraţia interioară”, Editura ACS, Bucureşti, 2013