Deputată acuzată de fapte grave. A transferat banii pentru obligaţii fiscale ale angajaţilor în conturi personale

Deputată acuzată de fapte grave. A transferat banii pentru obligaţii fiscale ale angajaţilor în conturi personale

Deputata din partea UBB Petronela Mihaela Csokany FOTO Banatul Azi

Deputata Petronela Mihaela Csokany, care a fost contabil-şef la Uniunea Bulgară din Banat, a transferat banii pentru obligaţii fiscale ale angajaţilor în conturi personale.

Ştiri pe aceeaşi temă

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş a efectuat în perioada 16.11.2017 – 01.02.2018, un Control inopinat la Uniunea Bulgară din Banat România (UBB-R), în vederea stabilirii obligaţiilor de plată pentru impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale. 
 
Cei de la ANAF au descoperit că deputata Petronela Mihaela Csokany, care a fost contabil la Uniunea Bulgară din Banat, a transferat banii pentru obligaţii fiscale ale angajaţilor, în conturi personale. 
 
Uniunea Bulgară din Banat a avut în perioada 2007-2017 personal angajat, pe baza de contract de muncă, personal care a încasat salarii. În perioada 01.01.2007 – 31.08.2017 s-au făcut retrageri de numerar reprezentând salarii din contul deschis de UBB-R. la BRD Societe Generale SA.
 
În perioada 01.01.2008 -31.08.2017 UBB-R nu a depus la organul fiscal teritorial, nici o declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale, a fost depusă pentru luna decembrie 2007. 
 
În perioada 01.01.2008 -31.08.2017 UBB-R nu a efectuat nici o plată în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale. 
 
De asemenea, s-a constatat că unele filiale ale  UBB-R au realizat venituri de natură comercială, venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu le-a declarat la organul fiscal Territorial. 
 
“Urmare a acestui control efectuat au rezultat următarele constatări: Din analizarea fişei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. a reieşit faptul că aceasta este inactivă începând cu data de 03.05.2012, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile de salarii şi a contribuţiilor sociale, a fost depusă pentru luna decembrie 2007.
 
Din analizarea fişei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. , a reieşit faptul că U.B.B.-R.a achitat sume în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale până în luna decembrie 2007. Începând cu anul 2008, U.B.B.-R. nu a mai achitat nici o sumă în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale. Persoana care s-a ocupat de conducerea evidenţei contabile este d-na Csokany Petronela - Mihaela, contabil şef, aşa cum rezultă din clauzele contractului de muncă al acesteia nr.16/28.02.2008 înregistrat la ITM”, au transmis reprezentantii UBB-R, într-un comunicat de presă.

Documentele au dispărut de la sediul uniunii
 
Cei de la UBB susţin că documentele justificative referitoare la obligaţiile salariale respectiv contracte de muncă, state de salarii, documente din care să rezulte modul de determinare al obligaţiilor salariale (note contabile, balanţe de verificare, declaraţii fiscale privind obligaţiile salariale), au dispărut din sediul Uniunii.  “contabila şefă a luat măsuri de împachetare a mai multor documente în cutii (documente justificative/contabile) care nu au fost de găsit la sediul Uniunii”.
 
Secretariatul General al Guvernului a solicitat o serie de documente din perioada 01.01.2016 – 30.09.2017, ocazie cu care contabila şefă a promis şi a semnat în faţa echipei de control, că va prezenta documentele respective, lucru pe care nu l-a făcut. 
 
“În data de 7.11.2017, a fost luată măsura de notificare, prin birou judecătoresc, a d-nei  Csokany Petronela - Mihaela pentru a preda contabilitatea, adresă la care nici în prezent nu a răspuns. 
Marea majoritate a tranzacţiilor bancare au fost derulate prin intermediul conturilor deschise la BRD SOCIETE GENERALE SA. În condiţii legale, au fost solicitate acestei instituţii furnizarea de informaţii şi documente cu privire la ridicările de numerar (extrase de cont, state de salarii). 
 
În vederea efectuării de plăţi salariale suma totală retrasă sub formă de rest de plată salarii este de 4.318.692  lei pentru perioada 01.01.2008 – 26.08.2017.
 
La transferurile bancare reprezentând salarii, efectuate în contul unor angajaţi ai U.B.B.-R, suma totală transferată sub forma de rest de plată salarii este de 96.436 lei. 
 
Rezultă astfel că suma de 4.415.128 lei  (4.318.692 + 96.436) reprezentând salarii, a fost achitată catre angajatii U.B.B. R în perioada 01.01.2008-26.08.2017.
 
U.B.B.-R. are un număr de 17 salariaţi activi transmişi de către angajator în Registrul Privat de Evidenţă a salariaţilor, în baza HG 500/2011 actualizat”, se mai arată în comunicatul Uniunii Bulgare din Banat.

A fost aleasă deputat în 2016
 
Petronela Mihaela Csokany a fost aleasă în funcţia de deputat la alegerile din data de 11.12.2016 şi începând cu data de 21.12.2016 aceasta şi-a suspendat raporturile de servici cu UBB-R. 
 
În urma analizei Fiscului reiese că: “Din extrasele de cont analizate, informaţiile cu privire la transferuri bancare cu titlu de ''decont'' efectuate în contul unor angajaţi ai U.B.B.-R., sintetizate în anexa nr. 6 la procesul verbal 166/01.02.2018, este relevat faptul că, transferuri de bani cu titlu de ''decont'' s-au făcut doar în contul d-nei  Csokany Petronela - Mihaela, de mai multe ori, în perioada 01.04.2013 – 26.08.2017. Relevante pentru verificare au fost considerate toate transferurile bancare efectuate în conturile personale ale d-nei  Csokany Petronela - Mihaela, în toată perioada cuprinsă între 01.04.2013 şi 26.08.2017. 
 
Din analizarea anexei nr. 6, reiese faptul că, în perioada 01.04.2013 – 26.08.2017, au fost efectuate un număr de 130 de tranzacţii bancare reprezentând transfer de bani în contul 
d-nei Csokany Petronela - Mihaela cu titilu de ''decont'', suma total astfel transferată din contul U.B.B.-R. în conturile d-nei Csokany Petronela - Mihaela fiind de 980.243 lei. 
 
În perioada 01.01.2008 – 26.08.2017 din contul U.B.B.-R. s-au făcut un număr de 109 tranzacţii reprezentând retrageri de numerar pentru plata salariilor, suma totală astfel retrasă fiind de 
4.318.692. 
 
Activitatea de casierie pentru perioada 2008 – 2017, a fost efectuată de către contabilul şef, d-na Csokany Petronela - Mihaela, care a întocmit registrul de casă  şi a fost responsabilă cu lichidităţile Uniunii şi a avut acces exclusiv la seiful cu bani al U.B.B.-R. 
 
Gestionarea efectivă a numerarului l-a făcut întordeauna contabilul şef, d-na  Csokany Petronela - Mihaela. Sumele de bani retrase sub forma de numerar de la bancă, au ajuns întotdeauna, la d-na Csokany Petronela - Mihaela, fiind gestionate exclusiv de către aceasta”.

 
Sechestru pe clădirile UBB
 
Au fost sintetizate şi calculate, prin estimare ţinând cont de procentul taxelor angajaţilor raportat la salariu net al salariaţiilor, impozitele şi contribuţiile datorate la bugetul statului de către angajaţi CAS, CASS, CFS şi Impozit pe venit în suma totală de 2.233.380 lei, precum şi contribuţiile datorate la bugetul statului de către angajator, prin estimare şi  ţinând cont de procentul taxelor angajatorului raportat la salariu net al angajatului  CAS, CASS, CFS, Concedii şi Indemnizaţii, Creanţe Salariale, Fondul de Risc şi Accidente în suma totală de 1.732.003 lei. 
 
În perioada 01.04.2013 şi 26.08.2017 au fost efectuate un număr de 130 tranazacţii bancare reprezentând transfer de bani în contul deputatei.
 
Organele de inspecţie fiscală au solicitat extrase CF şi alte documente relevante privind toate cladirile aflate in proprietatea  UBB-R, atât din judeţul Timiş cât şi din judeţul Arad, în vederea punerii acestora sub sechestru.  
 
Nereguli grave la sediile UBB din Banat
 
Au fost solicitate informaţii scrise şi de la preşedinţii filialelor  UBB-R Arad, Lipova, Vinga, Sânnicolau Mare, Dudeştii Vechi, Denta şi Breştea.
 
“Au fost puse la dispoziţia organelor de control mai multe documente din care reiese faptul că, filiala U.B.B.-R din Dudeştii Vechi a derulat activităţi economice în perioada analizată. 
 
Au fost transmise două facturi pentru cazare, precum şi declaraţiile firmelor care au trimis personal în delegaţie la Dudeştii Vechi şi care au beneficiat de cazări în clădirea  U.B.B.-R. 
 
U.B.B.-R. nu are autorizată activitatea de cazare, nu plăteşte nici un fel de taxe la primăria Dudeştii Vechi.
 
D-l Velciov Petru, fostul preşedinte al filialei din Dudeştii Vechi, atunci când i se cere factură de cazare '' se descurcă '' şi dă factură celui care o solicită. Pe lângă cazări se mai fac şi închirieri ale sălii de evenimente  pentru majorate, pomeni, zile de naştere. La fel, se închiriază camere pentru nuntaşi, care vin în weekenduri la nunţi la Dudeştii Vechi şi nu au unde să doarmă. A mai fost transmisă şi fotografia unui afiş de la sediul U.B.B.-R. cu privire la preţurile practicate în vederea închirierii terenurilor de tenis.
 
Au fost puse la dispoziţie copii după câteva cereri de punere la dispoziţie a sălii de festivităţi a filialei U.B.B.-R. din localitatea Lipova, unde preşedinte este d-l Lazarov Ioan. 
 
Din analiza cererilor menţionate anterior reiese faptul că sala de evenimente a U.B.B.-R. din Lipova era închiriată, în acest sens fiind încasate avansuri de 500  de lei, 500 de euro sau 2000 
de lei. 
 
A fost pusă la dispoziţia organelor de control, o declaraţie olografă dată de către un anume nume domn, domiciliat în comuna Vinga, care declară că ar fi achitat suma de 1.100 de lei d-lui Velciov Francisc, în calitate de preşedinte al filialei Vinga, pentru plata unei chirii”, mai aflăm din comunicatul UBB-R.
 
Deputata Petronela Mihaela Csokany nu a putut fi contactată până la această oră, aceasta nerăspunzând la telefoane.
 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: