Cine sunt românii care pot deţine o armă letală: prevederile legii

Cine sunt românii care pot deţine o armă letală: prevederile legii

În România, permisul de armă oferă titularului dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi o armă letală supusă autorizării. Documentul conţine date despre tipul, marca, seria şi calibrul, precum şi despre muniţia aferentă.

Ştiri pe aceeaşi temă

Mulţi nu ştiu însă că permisul nu oferă posibilitatea procurării unei arme letale, pentru asta fiind nevoie de o autorizare distinctă, valabilă doar pentru perioada în care este procurată arma respectivă.
 
Armele pot fi procurate prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. Potrivit legii, categoriile de persoane care pot cere autorizarea procurării unei arme de apărare şi de pază sunt demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii, poliţiştii.
 
Mai pot solicita autorizare pentru port armă persoane care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.
 
De asemenea, vânătorii pot procura arme de vânătoare, dar după obţinerea permisului de vânătoare, precum şi arme de tir, numai din categoria armelor lungi, iar sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naţionale sau olimpice, antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura, pe perioada cât sunt în activitate, numai arme de tir. 
 
Colecţionarii pot procura şi ei arme însă numai de colecţie, de regulă, fără muniţia aferentă.
 
 
Pentru obţinerea autorizării procurării armelor letale, cetăţenii români sau străinii cu domiciliul ori reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:
 
* cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
* actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
* un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, purta şi folosi arme şi muniţii letale, şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
* certificat de cazier judiciar;
* aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
* certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi copie;
* două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
* dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
* abrogat;
* carnetul de membru vânător, în original şi copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinaţia – vânătoare sau după caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii acesteia;
* carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport sau legitimaţie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimat, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;
* adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin.(2) lit.a) şi b) din Legea 295/2004, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii acesteia.
 
 
Potrivit IPJ Buzău, există obligaţia fiecărui deţinător legal de arme şi muniţii de a se prezenta la sediul inspectoratelor de poliţie, anterior expirării valabilităţii permisului, având asupra sa următoarele documente:
 
* Act de identitate, original şi copie;
* Permis de armă, original şi copie;
* Dovada calităţii prevăzută de art. 13 alin. 1 - 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (ex. după caz - permis vânătoare, original şi copie, carnet membru vânător original şi copie, dovadă calitate magistrat, poliţist, militar, diplomat, demnitar, sportiv de tir, etc);
* Fişă medicală – cu 6 rubrici;
* Aviz psihologic;
* Cazier judiciar;
* 1 foto ¾;
* Document eliberat de asociaţia de vânătoare la care sunteţi membru şi care să ateste participarea la vânătoare (adeverinţă sau copie a unei autorizaţii de vânătoare în care să fiţi înscris) sau dovada efectuării tragerii anuale pentru persoanele care nu deţin armă de vânătoare;
* Armele deţinute (pentru armele cu glonţ este necesar şi un număr de 5 cartuşe în vederea efectuării testului IBIS).
 
În cazul în care valabilitatea permisului de armă nu a fost prelungită până la data expirării valabilităţii documentului, deţinătorii au obligaţia legală ca în termen de 10 zile de la data expirării permisului să predea armele şi muniţia la un armurier autorizat, în caz contrar, fapta de a deţine armele şi muniţia în baza permisului de armă cu valabilitatea expirată constituind infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Penal.
 
De asemenea, în cazul în care deţinătorii nu mai doresc prelungirea valabilităţii permisului de armă urmează să predea armele şi muniţia deţinută, până la data expirării valabilităţii permisului, la un armurier autorizat, iar permisul de armă şi copie de pe dovada predării vor fi înaintate la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.
 
Totodată, poliţiştii atrag atenţia asupra obligaţiei legale a deţinătorilor legali de arme care nu deţin şi arme de vânătoare, de a efectua trageri anuale în poligoane de tragere autorizate, urmând a prezenta dovada efectuării acestor trageri cu ocazia prelungirii valabilităţii.
 
Poliţiştii atenţionează persoanele care, în diferite conjuncturi au ajuns în situaţia de a deţine/procura/folosi în mod ilegal arme şi muniţii cu privire la obligaţia legală de a sesiza aspectele de natură penală şi la posibilitatea predării acestora, anterior depistării lor.

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: