Apel disperat al cineaştilor referitor la măsurile implementate de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru perioada stării de urgenţă

Apel disperat al cineaştilor referitor la măsurile implementate de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru perioada stării de urgenţă

Cinematografia românească, în impas

Peste 160 de cineaşti români fac apel la Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional al Cinematografie şi la Ministerul Culturii pentru reanalizarea măsurilor instituite, retragerea acestora şi elaborarea unor măsuri prin consultare directă cu breasla şi analiza situaţiilor specifice fiecărui sub-domeniu şi proiect, în contextul epidemiei coronavirus COVID-19.

Stimate Doamne, Stimaţi Domni,
 
În contextul în care autorităţile române găsesc soluţii pentru susţinerea populaţiei active şi continuarea funcţionării chiar la nivel de avarie a tuturor sectoarelor economiei, în condiţiile în care în întreaga lume autorităţile alocă fonduri suplimentare pentru sectorul cinematografic astfel încît să împiedice blocajul total şi prăbuşirea sectorului,
 
Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei a emis în data de 26.03.2020 o hotărîre care blochează efectiv operaţiunile care s-ar putea desfăşura de la distanţă pentru o revenire cît mai rapidă la activitatea normală după ridicarea restricţiilor. Mai mult, măsura suspendării plăţilor pentru diferite activităţi generează un climat de incertitudine şi induce un sentiment de lipsă de interes din partea autorităţii tutelare faţă de problemele reale ale breslei.
 
Astfel:
 
- amînarea semnării contractelor de credit direct pentru producţia de filme (pct I.1) şi amînarea acordării tranşelor I şi II (pct I.2) face cvasi-imposibilă pregătirea proiectelor pentru a începe (sau continua) filmările cît mai iute după ridicarea restricţiilor; pentru claritate, orice cheltuieli de producţie sunt eligibile pentru decontare doar de la data semnării contractului, iar tranşele I şi II asigură cash-flow-ul pentru desfăşurarea pregătirii pentru filmare şi continuării acesteia în cazul în care a fost întreruptă;
 
- prin acordarea sprijinului automat doar pentru filmele aflate în perioada de post producţie (pct.I.4) se creează o stare de incertitudine legată de posibilitatea ca aceste fonduri să nu mai fie acordate; sprijinul automat este o componentă a planului financiar al filmelor, pe care producătorii nu se mai pot baza; în consecinţă, ei nu vor putea încheia contracte cu furnizorii şi echipa în condiţiile bugetului iniţial, deşi este esenţial ca în această perioadă să se poată stabili condiţiile de lucru concrete pentru echipele de film astfel încît, din nou, ele să revină la o activitate normală cu cît mai puţină întîrziere şi cu costuri suplimentare cît mai reduse.

- prin amînarea încheierii contractelor pentru acordarea de sprijin nerambursabil, amînarea tranşelor de plată pentru distribuţie şi organizare de manifestări culturale (pct. II.1, II.4, II.5, II.6) se blochează complet activitatea acestor operatori culturali; ei fac parte din categoria cea mai vulnerabilă în această perioadă, fiind în imposibilitatea de a organiza activităţi cu public; aceşti operatori au plăţi în derulare premergătoare activităţilor propriu-zise, cît şi importante costuri suplimentare legate de întreruperea sau amînarea activităţilor propuse.
 
Pentru această categorie ar fi normal nu doar ca plăţile să se desfăşoare în timpii contractaţi, ci să se instituie un fond suplimentar pentru susţinerea echipelor acestora, relocarea şi reprogramarea evenimentelor, precum şi pentru refacerea campaniilor de promovare aferente.
 
Posibilitatea pregătirii producţiilor şi evenimentelor pe parcursul stării de urgenţă ar facilita de asemenea
reprogramarea unora dintre aceste activităţi la scurt timp după ridicarea restricţiilor şi ar înlătura riscul unei aglomerări majore, egală cu sufocarea, a tuturor evenimentelor şi producţiilor în toamna-iarna anului 2020. Nu în ultimul rînd, C.N.C. a decis suspendarea termenelor de anunţare a rezultatelor Concursului de proiecte cinematografice în desfăşurare, invocînd Art.41 din Decretul Nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgenţă, ceea ce reprezintă o piedică pentru pregătirea în perspectivă a activităţilor specifice, avînd în vedere faptul că odată obţinută finanţarea din România, producătorii pot aplica pentru fonduri către alte surse naţionale şi internaţionale, termenele de aplicaţie păstrîndu-se pentru majoritatea ţărilor europene.
 
Niciuna din prevederile legale adoptate de la instituirea stării de urgenţă şi până acum nu îndreptăţeşte instituţia publică C.N.C. să decidă suspendarea activităţilor specifice a căror desfăşurare nu afectează în niciun fel sănătatea publică, cum sunt: încheierea de contracte (care pot fi încheiate prin mijloace la distanţă, aşa cum prevăd dispoziţiile codului civil), primirea şi verificarea de deconturi şi rapoarte de la agenţii economici (care pot fi  2 primite prin poştă sau scanate, prin mijloace electronice şi transmise în aceeaşi manieră propriilor angajaţi spre verificare), primirea de cereri de acordare a finanţărilor (care pot fi de asemenea primite prin poştă sau prin sistem electronic), efectuarea de plăţi (care pot fi făcute în sistem electronic), etc.
 
Dealtfel, niciunul din textele normative invocate de către Consiliul de Administraţie în preambulul Hotărârii Nr. 61/26.03.2020 drept temei legal pentru hotărârile luate, nu dă C.N.C. dreptul de a proceda la amânarea în mod unilateral a îndeplinirii propriilor obligaţii legale scadente sau care urmează să devină scadente în perioada stării de urgenţă, faţă de operatorii economici debitori ai acestor obligaţii.
 
Articolul 41 din Decretul Nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgenţă (pe care CNC îşi întemeiază Hotărârea 61) nu poate fi în niciun caz invocat de către debitorul unei obligaţii (C.N.C. în cazul nostru) pentru a justifica amânarea executării acesteia; el poate fi invocat doar de creditorul obligaţiei neexecutate (agentul economic), atunci când, solicitând C.N.C. să-şi execute obligaţia, acesta din urmă ar opune prescripţia sau decăderea agentului economic din dreptul de a solicita executarea.
 
Dorim să menţionăm că există şi cîteva precizări benefice şi fireşti în document, respectiv punctul I.5 care prevede extinderea termenelor de predare a filmelor finalizate cu durata stării de urgenţă şi punctul II.2 care prevede posibilitatea organizării manifestărilor culturale care erau prevăzute pentru perioada ianuarie-iunie 2020 pînă la data de 31 Decembrie 2020.
 
Cu speranţa revenirii asupra acestei hotărâri şi instituirea unor măsuri care să sprijine breasla cinematografică în ansamblul ei, cît şi economia naţională în partea care ne revine nouă, cineaştilor, tehnicienilor şi artiştilor interpreţi din domeniu, vă stăm la dispoziţie pentru consultări şi propuneri de măsuri eficiente pentru sectorul cinematografic.
 
Ada Solomon - producătoare de film,
Claudiu Mitcu - regizor, producător de film, organizator de festival
Adina Pintilie - regizoare, producătoare de film
Monica Felea – distribuitoare de film Bad Unicorn
Ştefan Bradea – distribuitor de film Bad Unicorn
Radu Stancu - producător de film
Bianca Oana - producătoare de film
Adrian Sitaru - regizor, producător de film
Adrian Silişteanu - director de imagine, regizor
Anca Damian - regizoare, producătoare
Florin Şerban - regizor, producător de film
Stere Gulea - regizor
Şerban Pavlu - actor
Adina Sădeanu - producătoare de film
Bogdan Dumitrache - actor
Alex Iordăchescu - producător de film
Mircea Ciocâltei - monteur
Ruxandra Zenide - regizoare
Ioana Flora - actriţă
Andrei Tănăsescu –programator de festival
Alexandru Solomon - regizor, director One World Romania
Radu Jude - regizor
Dana Bunescu - monteuză, sound designer
Cătălin Cristuţiu - monteur
Vanina Vignal - cineastă, programatoare şi curatoare a festivalului One World Romania
Velvet Moraru - producătoare de film
Mona Nicoară - regizoare
Ivana Mladenovic - regizoare
Marius Olteanu - regizor
Oana Giurgiu - regizoare, producătoare, organizatoare de festival
Ana Lungu - regizoare
Vivi Drăgan Vasile - director de imagine
Dumitru Budrală - regizor, director al festivalului Astra
Corina Şuteu –FilmETC
Daniela Dimitriu Chelba - organizatoare BIFF (Bucharest International Film Festival)
Mălina Ionescu - scenografă
Luca Istodor - director al festivalului Super
Letiţia Ştefănescu - monteuză
Paul Negoescu - regizor, producător de film
Ana Drăghici - directoare de imagine
Irina Malcea - producătoare de film
Iulia Rugină - regizoare
Ana Ularu - actriţă
Oleg Mutu - director de imagine
Alexandru Dumitru - inginer de sunet
Viorel Chesaru - producător de film
Ştefan Constantinescu - regizor
Paul Cioran - regizor
Ioana Lascăr - producătoare de film
Diana Păroiu - producătoare de film
Cristian Nicolescu - producător de film, monteur
Horaţiu Curuţiu - producător de film
Ionuţ Cone - electrician
Carla Fotea - producătoare de film
Gabriela Suciu-Pădureţu - producătoare de film
Dora Codiţă - make up artist
Cireşica Cuciuc - designer de costume
Andreea Cristina Borţun - regizoare, producătoare
Cătălin Drăghici - regizor, producător
Cătălin Anchidin - PR industrii creative
Alin Florea - actor
Eugen Istodor - organizator al festivalului Super
Dana Anghel - stilist, designer de costume
Dana Păpăruz - designer de costume
Carmen Tofeni - directoare de imagine
Irena Isbăşescu - producătoare de film
Zsolt Tofan - manager de locaţii/scout
Vlad Petri - regizor
Andrei Zikeli - asistent de imagine
Luchian Ciobanu - director de imagine
Andrei Rus - director artistic One World Romania
Radu Potcoavă - regizor
Tudor Platon - director de imagine
Bogdana Bololoi - make up artist
George Doroftei - make up artist
Ana Covalciuc - actriţă
Radu Ciorniciuc - regizor, jurnalist
Ruxandra Gubernat - regizoare
Eliza Zdru - regizoare
Andra Popescu - producătoare
Elena Martin - coordonatoare de producţie
Monica Lăzurean-Gorgan - producătoare, regizoare
Andrei Cohn - regizor
Florin Iepan - regizor
Dorina Oargă - coordonatoare TIFF Unlimited
Oana Iancu - producătoare de film
Bogdan Mureşanu - regizor, producător de film
Adriana Bumbeş - producătoare de film Kinotopia
Andrei Loghin - producător
Alexandru Mavrodineanu - regizor
Mihai Mitrică - director de festival
Helga Fodorean - producătoare de festival
Cosmina Stratan - actriţă
Laura Căpăţână - regizoare
Gabriel Spahiu - actor
Dan Angelescu - project manager, Rezidenţa de scenaristică Pustnik / curator
Florin Niculae - gaffer
Bogdan Theodor Olteanu - regizor
Ioana Ţurcan - regizoare
Tudor Jurgiu - regizor
Codruţa Creţulescu - producătoare
Andrei Creţulescu - regizor
Alex Teodorescu - producător
George Anton - grip
Sebastian Zsemlye - inginer de sunet, sound designer
Valentin Hotea - regizor
Andrei Oană - director de imagine
Cristina Iliescu - regizoare
Ioana Diaconu - coordonatoare de producţie
Marius Panduru - director de imagine
Dan-Ştefan Rucăreanu - sound designer
Ioan Filip - sound designer
Ionuţ Piţurescu - regizor
Ileana Bîrsan - critic de film, organizatoare de festival
Rareş Abraham - producător de film
Domnica Cârciumaru - directoare de casting
Daniela Apostol - manager cultural
Viorica Capdefier - directoare de casting
Alex Dragomir - inginer de sunet, sound designer
Livia Rădulescu - producătoare de film
Oana Bardan - manager de producţie
Octav Chelaru - regizor
Mihai Mincan - regizor
Alina Manolache - regizoare
Serghei Chiviriga - actor, regizor
Mihai Codleanu - monteur
Crina Semciuc - actriţă
Dragoş Apetri - monteur
Ramona Grama - producătoare de film
Marcela Ursu - producătoare de film
Iulia Stoianovici - producătoare de film
Irina Enea - producătoare de film
Bogdan Ilieşiu - regizor, scenarist
Alexandru Radu - monteur
Flora Pop - sound designer, compozitor
Constantin Dinu - gaffer
Tatiana Duricu - scenograf
Eugen Kelemen - monteur
Andreea Dumitrescu - producătoare de film, coordonatoare de postproducţie
Anamaria Antoci - producătoare de film
Roxana Andrei - producătoare de film, regizoare
Raluca Răcean Gorgos - regizoare
Radu Gorgos - director de imagine
Smaranda Sterian - producătoare de film
Raluca Pascu - scenograf
Alexandra Boghiu - manager proiect Premiile Gopo
Bogdan Mirică - regizor
Alexandra Gulea - regizoare
Izabela Rudolf - coordonatoare de scenografie, organizator evenimente
Valentino Rudolf - producător de film
Felician Lepădatu - supervizor VFX
Raluca Regiulis - producătoare VFX
Oana Radu - manager Asociaţia Film ETC.
Matei Branea - regizor
Andrei Roşu - manager de locaţii
Alexandra Alma Ungureanu Stroe - scenografă
Liliana Toma -director de casting
Marius Leftărache - sound designer, compozitor
Boroka Biro - directoare de imagine
Ana-Maria Comănescu - regizoare
Rodica Popa – producătoare de film
Ioachim Stroe - monteur, regizor
Anca Buja - scenaristă
Tudor Giurgiu - regizor, producător de film

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: