Noul Ordin al Ministrului Educaţiei, o invitaţie către examenele cu recunoaştere internaţională

Unul din punctele foarte puţin abordate de presa naţională referitor la Ordinul Ministrului Educaţiei nr 4432 din 29.08.2014 este procedura de simplificare a admiterii elevilor la clasele cu profil bilingv.

Pe scurt, Ordinul spune: „candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională [...] pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională[...]dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2 [...] primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv

Per total, intenţia Ministerului este sa simplifice procesul de admitere al elevilor la clasele cu program bilingv, fiind în primul rând benefic pentru elevi:

 • nu mai sunt supuşi supliciului de a trece printr-un examen într-o perioada foarte aglomerată spre final de an academic;
 • se elimină plimbatul anexelor de la centrul de examinare la şcoala de unde provine elevul;
 • există posibilitatea de a susţine un examen cu recunoaştere internatională de mai multe ori pe parcursul unui an;
 • structura examenelor de admitere se se axa mai mult pe gramatică decât pe competenţe: acultat, citit, scris;

Profesorii se simt uşurati, se elimină o mare parte din munca neremunerată.

Luând un caz concret, la C.N. Iulia Haşdeu din Bucureşti au susţinut examenul 970 de elevi într-o zi. Se creează deci posibilitatea de a evita o munca titanică pentru profesorii corectori şi evaluatori nevoiţi sa presteze ore suplimentare neremunerate.

De asemenea, există o curriculă clară şi transparentă a modului cum se pot pregăti elevii pentru aceste examene, oferindu-le, atât profesorilor, cât şi elevilor repere clare privind structura examenului şi conţinutul acestuia. Iată câteva exemple:

 

Mai mult, examenele internaţionale testează toate deprinderile necesare achiziţionării unei limbi străine în context şi nu izolat. Reuşita unui examen confirmă nivelul lingvistic al candidatului şi oferă o imagine clară a nevoilor lingvistice viitoare. In funcţie de rezultat, elevul poate afla cât de aproape este de următorul nivel. În plus, deţinerea unui certificat internaţional oferă veridicitate cunoştinţelor obţinute, dar şi o stimă de sine ridicată.

Oridinul Ministrului foarte bun administrativ, însă disciplinar invită la relaxare

În mod normal elevii ar trebui sa ajungă la nivelul A2- elementar în clasele V-VI si apoi, pe parcursul claselor a VII-a şi a VIII-a, să ajungă la un nivel B1- intermediar.

Diferenţa dintre cele două niveluri, pe lângă anii de studiu, este una semnificativă, conform Ghidului de bune practici de la Cambridge:

 • Nivelul A2 (Basic User) - utilizatorul poate adresa întrebări simple, abilitatea lor de înţelege explicaţii laborioase este foarte limitată, pot citi informaţii simple; pot urmari prezentări simple despre un domeniu familiar, condiţia fiind ca acestea să fie insoţite de exemple şi ilustratii grafice multiple.
 • Nivelul B1 (Independent User) - utilizatorul poate face faţă unui dialog spontan, poate relata experienţe trecute, îşi poate justifica alegerile făcute sau deciziile luate. Poate extrage ideile principale dintr-un material de curs şi folosi independent dicţionarele monoligve.

Există deci o diferenţă majoră la clasă între un elev de nivel A2 şi un altul de nivel B1 în ceea ce priveşte înţelegerea unui discurs de la catedră, efectuarea  temelor şi, mai ales, în interacţiunea de la clasă între elev şi profesor.

Ordinul Ministrului le da nota 10 la toţi, însă profesorii de la catedrele de bilingv ştiu foarte bine diferenţele de nivel, ceea ce va duce cel mai probabil la o selecţie artificială în cadrul clasei. Un elev de nivel A2 nu poate fi la fel de activ ca unul de nivel B1 într-o discuţie despre pe teme de istorice pentru simplu fapt că nu are resursele lingvistice necesare.

Subiectele de la examenul de admitere la bilingv mult mai dificile decât nivelul A2

O scurtă privire asupra subiectelor de la examenul din 2014 - engleză bilingv, ne arată faptul că subiectele sunt similare probei Use of English al examenului Cambridge English: First care este de nivel B2, evident cu mult peste A2.

Este excelentă intenţia de a simplifica procedurile de admitere, suntem oricum saturati de birocratie şi hârtii, ramân însa următoarele întrebări:

 • de ce a scăzut nivelul de limbă minim acceptat pentru admiterea la clasele de bilingv la A2, in condiţiile în care dorim să promovăm excelenţa în educaţie şi să-i încurajăm pe elevi spre un studiu mai aprofundat?
 • cum va influenţa noul sistem predarea limbilor straine în şcolile gimnaziale: îi va stimula pe profesorii de specialitate să propună cursuri opţionale gratuite de pregatire pentru examenele Cambridge?
 • se vor acutiza lectiile private de pregatire pentru examene sau elevii vor opta pentru centrele de limbi straine?
 • va reuşi această recunoaştere extinsă a examenelor internaţionale din partea Ministerului să le trezească elevilor interesul pentru studiul limbilor străine?
   

Vom vedea în ce măsură vor aduce beneficii aceste prevederi în realitatea învăţamântului românesc în perioada organizării admiterii la liceele cu program bilingv: dacă în continuare elevii vor fi cu sutele aşteptând rezultatul sau tot procesul se va desfăşura ca într-o ţară europeană.