UPDATE Bac 2017 - sesiunea a II-a. Luni a avut loc prima probă scrisă la Limba Română. Profesor: „Subiectele au fost mai uşoare ca în prima sesiune“

UPDATE Bac 2017 - sesiunea a II-a. Luni a avut loc prima probă scrisă la Limba Română. Profesor: „Subiectele au fost mai uşoare ca în prima sesiune“

Luni are loc prima probă scrisă la Limba Română

Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2017 a început azi cu prima probă scrisă la Limba Română. Printre altele, cei 39 de mii de candidaţi înscrişi la sesiunea din toamnă au avut de comentat o poezie la prima vedere şi de scris tema şi viziunea despre lume într-un text narativ. Subiectele de la această sesiune au fost mai uşoare în comparaţie cu cele de la prima evaluare, susţin profesorii de Limba Română.

Ştiri pe aceeaşi temă

UPDATE Candidaţii de la Profilul Real au avut la primul subiect de comentat poezia „Elegie“ a lui Ion Pillat. La cel al II-lea au avut de scris un text argumentativ despre importanţa toleranţei în relaţia de prietenie, iar la ultimul subiect au avut de elaborat un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-o operă narativă scrisă de Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

Evaluaţii de la Profilul Uman au avut la primul subiect de comentat poezia „Miraj“ scrisă de Al. Philippide şi la al II-lea subiect au trebuit să scrie un text argumentativ despre necesitatea cunoaşterii unor limbi străine în dezvoltarea personală. La al III-lea subiect au avut de elaborat un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-o operă narativă scrisă de Mihail Sadoveanu sau George Călinescu.

Subiectele au fost mai uşoare ca în prima sesiune

„Variantele acestea sunt mai uşoare comparativ cu ce au primit candidaţii la prima sesiune a Bacalaureatului. Poeziile la prima vedere au fost mai facile în vederea comentării, iar la textele argumentative au fost propuse teme familiare elevilor. Mai generoase mi s-au părut şi eseurile de la subiectul al III-lea“, a declarat pentru Adevărul, Achim Ruxandra, profesor de Limba Română la Colegiul Naţional I. L. Caragiale.

Varianta de subiect şi baremul de punctaj la Limba Română, Profilul Real

 

  Varianta de subiect şi baremul de punctaj la Limba Română, Profilul Uman

Evaluaţii din această sesiune vor începe examenul direct cu probele scrise. Mai exact, luni, absolvenţii de liceu care dau Bac-ul vor susţine proba scrisă la Limba Română, care va fi urmată de celelalte evaluări scrise. Ulterior, candidaţii vor susţine competenţele lingvistice şi digitale.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei,  pentru cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris 39.435 de absolvenţi de liceu. Dintre aceştia, 24.690 sunt din promoţia curentă, iar 14.745 din seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscrişi sunt distribuiţi astfel: 37.138 - zi, 1.036 - seral şi 1.261 - frecvenţă redusă.

Ce reguli trebuie să respecte evaluaţii

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru rezolvarea subiectelor se foloseşte doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene va fi utilizat numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat", se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

La această sesiune pot participa în primul rând candidaţii care au picat examenul în ultima sesiune sau în cele din anii anteriori cât şi absolvenţii de liceu care şi-au luat corigenţele. Nu aceeaşi permisivitate este acordată şi celor care au încercat să fraudeze evaluarea sau care au picat de două ori bacalaureatul.

Aceştia din urmă pot susţine Bacalaureatul doar dacă plătesc o taxă de 230 de lei. În condiţiile în care au fost respinşi la una sau mai multe probe, atunci vor achita doar contravaloarea acestora, suma fiind stabilită de către inspectoratele şcolare judeţene.

citeste totul despre: