Transgaz anunţă înregistrarea, în 2019, a celui mai mic nivel al consumului tehnologic din gazele transportate în reţea, similar cu marii operatori din UE

Transgaz anunţă înregistrarea, în 2019, a celui mai mic nivel al consumului tehnologic din gazele transportate în reţea, similar cu marii operatori din UE

Transgaz a înregistrat, în 2019, un consum total de gaze în Sistemul Naţional de Transport, care include consumurile tehnologice determinate şi nedeterminate şi neînchiderile din balanţa de gaze, de 65,2 milioane de metri cubi, adică 0,49%, un minim istoric, din totalul volumului transportat. Este prima dată când acest procent scade sub 0,5%,, comparabil cu nivelul celor mai mari şi performanţi operatori de transport şi sistem (OTS) din UE.

Potrivit unui comunicat al companiei, pentru a se ajunge la aceasta performanţă, începând cu anul 2013, managementul privat a elaborat, aprobat şi implementat mai multe programe de măsuri de reducere a consumurilor tehnologice, printre care: 
- Program de măsuri al SNTGN TRANSGAZ SA pentru reducerea consumului tehnologic cauzat de erorile aferente sistemelor de măsurare;
 
- Program prioritar de reducere a consumurilor tehnologice în perioada 2013-2017şi respectiv 2017-2021
 
Implementarea acestor programe multianuale ale SNTGN TRANSGAZ SA a cuprins următoarele măsuri:

Pentru scăderea consumurilor tehnnologice determinate:

Pentru scăderea consumurilor tehnnologice nedeterminate

 • Accelerarea programului de reabilitare/ repararea SNT ce include transformarea conductelor existente în conducte godevilabile, curăţirea, inspecţia şi repararea acestora;
 • Implementarea mijloacelor şi tehnologiilor moderne de supraveghere şi detecţie;
 • Dotarea personalului sectoarelor de exploatare cu detectoare portabile performante;
 • Utilizarea metodei de transvazare gaze cu ajutorul compresorului mobil;
 • Finalizarea  implementării programului GIS în vederea localizării/identificării exacte a poziţiei conductelor de transport;
 • Înlocuirea materialelor de etansare neconforme;
 • Înlocuirea regulatoarelor existente uzate fizic si moral (in special a celor din grupa de închidere > 5%);
 • Monitorizarea permanentă a zonelor în care conductele sunt predispuse a fi afectate de factori externi;
 • Intensificarea verificărilor în perioade cu fenomene meteo adverse;
 • Identificarea zonelor din SNT la care timpul de intervenţie este ridicat în cazul apariţiei unei avarii şi stabilirea măsurilor necesare limitării pierderilor de gaz;
 • Realizarea unui spot publicitar pentru informarea publică cu privire la riscurile intervenţiilor neautorizate asupra zonelor traversate de conducte de gaze naturale şi oferirea numărului de apel pentru situaţii de urgenţă ( Tel. verde);
 • Implementarea supravegherii aeriene a traseelor;
 • Achiziţionarea de metanometre performante, dotarea tuturor sectoarelor de exploatare şi obligarea utilizării acestora în toate cazurile de umplere a conductelor;
 • Utilizarea în toate cazurile, justificate economic şi tehnic a operaţiunilor speciale de obturare, perforare sub presiune sau alte operaţiuni pe conductele aflate sub presiune;
 • Automatizarea integrală a instalaţiilor de încălzire gaze din cadrul staţiilor de reglare – măsurare;
 • Utilizarea raţională a sistemelor de încălzire, doar în condiţiile în care acest lucru este strict necesar, concomitent cu creşterea ponderii utilizării sistemelor de încălzire electrica locala a elementelor din SRM (preponderant cu cablu Reiken);

 

 • Implementarea Instructiunilor de Lucru IL 23 pentru sigilarea armaturilor din SRM-urilor;
 • Securizarea by-pass -urilor sistemelor de măsurare;
 • Elaborarea şi implementarea procedurii de configurare respectiv de verificare având ca scop uniformizarea tuturor metodelor de determinare a cantităţilor de gaze;
 • Încadrarea sistemelor de măsurare în parametrii tehnologici optimi de operare, ţinând cont de realităţile actuale ale fiecărui punct de măsurare;
 • Asigurarea trasabilităţii unice a etaloanelor de lucru pentru presiune diferenţială, presiune statică şi temperatură;
 • Reducerea perioadei între două verificări metrologice consecutive (în prezent este de maxim 1 an) pentru S.R.M.P.-urile echipate cu sisteme electronice de măsurare cu diafragmă, conform principiului “as found” - “as left” şi minimizarea erorilor obţinute la verificarea sistemelor de măsurare;
 • Înlocuirea etapizată a sistemelor de măsurare cu incertitudine mare (sisteme de măsurare cu diafragmă);
 • Asigurarea condiţionării corespunzătoare a gazelor la intrarea în sistemele de măsurare;
 • Auditarea tuturor sistemelor de măsurare pentru identificarea şi luarea de măsuri cu operativitate la sistemele de măsurare care funcţionează în afara limitelor impuse de metodele standardizate utilizate şi de recomandările producătorilor;
 • Validarea cantităţilor de gaze livrate prin sistemele de măsurare după analiza jurnalelor de configurare, evenimente, alarme, etc., documente ce trebuie să stea la baza semnării proceselor verbale lunare de predare-primire;
 • Elaborarea şi implementarea procedurii pentru prelevarea şi efectuarea analizelor gazcromatografice de laborator;
 • Elaborarea şi implementarea procedurilor pentru verificarea şi calibrare a gazcromatografelor online atât de la punctele de intrare în SNT cât şi cele aparţinând SNTGN TRANSGAZ SA;
 • Elaborarea şi implementarea unei proceduri pentru utilizarea unei singure compoziţii cromatografice pentru o zona de calitate gaze în toate sistemele de măsurare aparţinând aceleiaşi zone cu o periodicitate de maxim 1 lună;
 • Efectuarea de bilanţuri pe zone de echilibrare între nodurile tehnologice şi punctele de intrare respectiv punctele de ieşire din SNT;
 • Măsuri de evitare a curgerii inverse a gazelor prin sistemele de măsurare comerciale unidirecţionale de la punctele de intrare / ieşire din SNT;
 • Întocmirea şi semnarea unor Convenţii Tehnice de Exploatare a punctelor de măsurare de la intrarea în/ieşirea din SNT;
 • Derularea unor programe ample de şcolarizare a personalului de specialitate.
 

Consumurile tehnnologice determinate cuprind: consum în staţii de comprimare; consum spaţii şi procese, consum reparaţii, reabilitări conducte, dezvoltarea SNT; consum accidente tehnice-fisuri, ruperi conductă;

Consumuri tehnologice nedeterminate cuprind: consum tehnologic aferent echipamentelor din instalaţiile tehnologice (NT,SRMP, ş.a.)– înlocuire, verificare, reglare, evacuări supape de siguranţă, neetanşeităţi la îmbinările demontabile la conducte şi SRM-uri; consum tehnologic pierderi/defecte neidentificate ale materialului tubular; consum tehnologic eroare de măsură–funcţionarea contoarelor în condiţii improprii de presiune; calitate necorespunzătoare a gazelor, clasa de precizie a aparatelor de măsură şi a gazcromatografelor.

Impactul implementării acestor măsuri a constat în reducerea consumului total de gaze din SNT şi realizarea de economii consistente la bugetul companiei, astfel în anul 2019 înregistrându-se faţă de anul 2018 o economie de 16 mil.mc gaze naturale (65,2 mil.mc gaze naturale consum tehnologic în anul 2019 faţă de 81 mil.mc consum tehnologic în anul 2018).

Consumul de gaze naturale din SNT a fost redus permanent, de la 3,12% în anul 2001 la 0,49% în anul 2019, acest nivel reprezentând minimul istoric, fiind similar cu cel înregistrat de cei mai mari şi performanţi OTS din Uniunea Europeană

Reducerea continuă a consumului tehnologic s-a realizat prin punerea în practică a programelor de mentenanţă desfăşurate (reparaţii, revizii, înlocuiri ale pieselor şi/sau ale echipamentelor uzate, activităţii de întreţinere), programe ce asigură exploatarea şi întreţinerea în condiţii de sigurantă a infrastructurii SNT, continuitatea transportului de gaze naturale în condiţii de securitate, fără evenimente deosebite (explozii, scapări masive de gaze), contrar unor opinii apărute în spaţiul public prin care  se afirmă că peste 70% din conducte sunt învechite şi trebuie înlocuite.

SNTGN Transgaz SA continuă implementarea acestor măsuri pentru reducerea consumului tehnologic şi se preocupă de identificarea şi altor măsuri care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon, a poluării, la securitatea oamenilor şi protecţia mediului.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) şi  răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător. În îndeplinirea misiunii asumate, compania desfăşoară activitatea de transport gaze naturale în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor europene şi naţionale în vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte. 

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: