Salariaţii vor primi tichete culturale. De când şi cui se aplică noua lege a biletelor valorice

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele României a promulgat recent noua lege prin care angajaţii pot primi tichete culturale, cu care pot merge la filme, spectacole şi expoziţii ori pot cumpăra cărţi sau manuale şcolare.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei pentru un eveniment, în cazul celor acordate ocazional. 

 „Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale”, se arată în legea care urmează a fi publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit acesteia, bunurile şi serviciile culturale pot fi: a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor; b) cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format. 

Ocazional, angajatorul poate aloca 300 lei pentru un eveniment

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional. Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. 

Legea stipulează că fiecare tichet cultural pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde numele şi adresa emitentului, valoarea nominală a tichetului, perioada de valabilitate a utilizării tichetului şi un spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul. 

Este interzisă folosirea tichetului cultural pentru achiziţia altor servicii sau bunuri în afara celor menţionate.

Toate celelalte bilete valorice rămân în vigoare

Legea privind acordarea biletelor de valoare reuneşte toate voucherele pe care angajatorii pot să le acorde propriilor salariaţi: tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creşă şi voucherele de vacanţă şi tichetele culturale.

Aceasta prevede că tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar, ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15,18 lei.

În ce priveşte voucherele de vacanţă, care se acordă doar angajaţilor care nu beneficiază de prima de vacanţă, nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal este de 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată (11.400 lei).

Acordarea voucherelor de vacanţă poate fi fracţionată în maximum două tranşe, în funcţie de opţiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihnă.

Voucherele de vacanţă sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă şi/sau de recuperare a capacităţii de muncă. Acestea pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.

Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul iar acestea se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaţilor, pentru cheltuieli sociale. Prin excepţie, pot fi acordate tichete cadou şi altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate.

Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite