Raport BNR: Efectele pandemiei asupra economiei româneşti

0
0
bnr captura

Pandemia de coronavirus a lăsat urme adânci în economia României, arată Banca Naţională, în cel mai recent raport privind stabilitatea financiară.

Semnele încetinirii activităţii economice au putut fi observate în ponderea importantă a companiilor care estimează scăderea activităţii cu mai mult de 25%, creşterea ratei şomajului în luna aprilie 2020 până la 4,8%, trimiterea în şomaj tehnic a peste 1 milion de angajaţi din economie pe perioada stării de urgenţă pe fondul întreruperii parţiale sau complete a activităţii şi majorarea deficitului bugetar la 6,7% din produsul intern brut.

Odată cu pandemia, riscurile sistemice la adresa stabilităţii financiare din România au crescut substanţial, afirmă Banca Naţională. Au apărut două riscuri severe, respectiv reducerea rapidă a încrederii investitorilor în economiile emergente şi deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne. Raportul precedent al BNR nu identifica niciun risc sistemic sever, doar două riscuri ridicate. Un al treilea risc ridicat este cel privind cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar. Alte două riscuri sunt de intensitate moderată şi privesc nerambursarea creditelor contractate de către sectorul neguvernamental şi accesul la finanţare a economiei reale. BNR estimează că toate cele cinci riscuri vor creşte, în perioada următoare.

Cele mai  afectate sectoare

BNR a identificat 17 sub-sectoare economice care pot fi puternic afectate de contextul economic generat de pandemia COVID-19 şi, respectiv, 17 sectoare care pot fi afectate de o manieră moderată.

Printre sectoarele şi subsectoarele pentru care se anticipează un impact ridicat se numără: industria textilă, industria prelucrătoare, industria auto, transporturi aeriene, hoteluri şi restaurante, tranzacţii imobiliare, agenţii turistice şi turoperatori, activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

Câteva din sectoarele cu impact moderat sunt următoarele: industria alimentară, industria prelucrătoare, construcţii, comerţ, curierat, depozitare, transporturi terestre şi pe apă.

Cum este afectată populaţia

Banca Naţională este de părere că şi populaţia va fi afectată de pandemia de coronavirus, prin diminuarea veniturilor şi prin deteriorarea condiţiilor de pe piaţa imobiliară. În plus, inegalităţile sociale s-ar putea accentua, cea mai vulnerabilă categorie a forţei de muncă fiind de regulă reprezentată de cei cu abilităţi mai scăzute, care desfăşoară activităţi ce nu pot fi sistate sau tinerii. Totodată, vor scădea sumele trimise de românii care lucrează în străinătate, din cauza revenirii în ţară a unui număr ridicat de emigranţi. În schimb, BNR estimează că românii vor economisi din ce în ce mai mult, în valută, din precauţie.

Oportunităţi

Separat de problemele cauzate de pandemie economiei româneşti, BNR întrevede şi o serie de oportunităţi, respectiv restructurarea economiei româneşti prin încurajarea activităţilor cu grad de tehnologizare ridicat, dar şi prin accelerarea procesului de digitalizare a economiei şi ieşirea de pe piaţă a firmelor neviabile din punct de vedere economic.

BNR estimează că industria alimentară poate deveni un sector strategic în România, deoare ce situaţiile financiare arată că această industrie este un sector profitabil, deşi performanţa nu este foarte sustenabilă. Un alt sector strategic în contextul actual este cel al industriei produselor farmaceutice şi activităţile referitoare la sănătatea umană, mai consideră BNR.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri